زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۶۷ زندان وکیل آباد مشهد

نام چند تن از زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ زندان وکیل آباد مشهد به همراه زادگاه و وابستگی سازمانی - این اسامی با چند لیست کنترل شده، با یکدیگر مقایسه گردیده و پنج نفر از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد که اکنون در خارج از کشور هستند آن‌ را مطالعه کرده و نظر خود را بیان داشته اند و اگر تردیدی جدی در مورد اسامی وجود داشته جلو نام آنها ذکر ‌شده است.

 

 

امیر میرزائیان فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق که بیش از شصت و شش ماه از دوران اسارت خود را با اکثر این جانباختگان راه حقیقت و برابری گذرانده است در اقدامی شایسته و قطعا رنج آور از انبوه سایه روشن های خاطرات غم انگیز و دردآور خود گذر کرده است و با یاری تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی آن مکان به تهیه کاملترین  لیست اسامی جانباختگان سال هزار و سیصد و شصت و هفت در زندان وکیل آباد مشهد همت گماشته است. سایت گزارشگران ضمن تقدیر از او و سایر زندانیان سیاسی به انتشار هر چه گسترده تر این بخش از تاریخچه سرکوب زندانیان سیاسی در آن دوران شوم می پردازد.

امیر میرزائیان: این اسامی با چند لیست کنترل شده، با یکدیگر مقایسه گردیده و پنج نفر از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد که اکنون در خارج از کشور هستند آن‌ را مطالعه کرده اند و نظر خود را بیان داشته اند، اگر تردیدی جدی در مورد اسامی وجود داشته حتما جلوی نام آنها ذکر ‌شده است، یاد و خاطره تمامی مبارزان راه آزادی و برابری گرامی باد.

محمد حمامی – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی زره داران – نیشابوری، دارای همسر و دو فرزند، معلم، حوزه فعالیت: قوچان، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا باقری – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید اسلامبولچیقوچانی، بیشتر اوقات در قرنطینه بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** غلامرضا محمدی – مشهدی، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد اصغری – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسن فرج بخش – گنبدی، انتقالی از گوهردشت به وکیل آباد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید‌رضا نیرومند مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا سلیمانی - شاهرودی (بچه ها در زندان به او مچول می گفتند) ، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن عطارزاده مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمیدرضا شهپر طوسی مشهدی، دانش آموز و بسیار ورزیده، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی فخارزاده کرمانیمشهدی، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی حسن آبادی – مشهدی، قبل از جعفر بهرامن استاندار جمعی بند سیاسی ۲ بود، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

محسن فغفور‌ مغربیمشهدی، پزشک، جزو تبعیدیان به تهران و در تهران اعدام شد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حبیب حسینی مشهدی، تقریبا سر طاسی داشت و حدود ۲۴ ساله، سازمان مجاهدین خلق ایران *** سیامک رمضانیان – قوچانی، نقاش خوبی بود، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی سلیمی – مشهدی، اصلیت ترک زبان بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** یدالله قشقایی – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی پوررضی – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسین منتظری رامیان – گنبدی، انتقالی از گوهردشت به وکیل آباد، پس از کشتار ۶۷ از زندان آزاد شد، در مرز زاهدان با کتاب آیات شیطانی دستگیر شد و به اتفاق همسرش اعدام گردیدند! سازمان مجاهدین خلق ایران *** نوید آموزگار – مشهدی، برادر بزرگش "رنجبری" بود که آزاد شده بود و برادر دیگرش "امید" هم آزاد شد *** حسن دامغانیان – سمنانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا خواجه‌ انوری – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

حسن صفدری – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** عباس صفدری – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمود نساج کریمیمشهدی، دانشجو، سازمان مجاهدین خلق ایران *** نصیر احمدی قطبی – مشهدی، حدود ۲۴ ساله، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مرتضی عجم – سبزواری، اکثر اوقات در انفرادی بود، دو بار اقدام به خوردن داروی نظافت کرد، حدود ۲۴ ساله، سازمان آرمان مستضعفین *** مهدی طلوع – مشهدی، راننده تاکسی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد سهیلی – سبزواری، حدود ۲۵ ساله، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مرتضی قر‌چه ای – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** هادی قر‌چه ای – قوچانی، برادر بزرگتر اینها علی نیز مدتی زندانی بود و در سال ۸۱ درگذشت، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا امینیان – مشهدی، دانشجو، در زندان تغییر عقیده به طرف گروه های چپ داد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی عظیمی – تهرانی، بسیار خنده رو بود، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

علی اصغر کشمیری تهرانی، بسیار جدی بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسن غفوری قریب مشهدی، خیلی بلند، بلند صحبت می کرد، هنگام اعدام جراحی شده بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد خلخالی – مشهدی، اصلیت تبریزی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** شهریار اسفراینی - اسفراینی (بجنورد)، دانش آموز بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی اصغر غلامی – چنارانی، کم حرف و بسیار ورزشکار، بیشتر اوقات در قرنطینه بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مجید ‌علی اکبریان – قوچانی، ورزشکار و پرورش اندام کار می کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** غلامحسین موقر – قوچانی، تقریبا ۳۰ ساله بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** اصغر موقر مقدم - قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مسعود وکیلی قوچانی، حدودا ۲۰ ساله، دانش آموز، خپل و قد کوتاه، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جواد نصیری – مشهدی، همیشه سر به سرش می گذاشتیم که با وزنه  بردار معروف چه نسبتی داری؟! سازمان مجاهدین خلق ایران ***

حجت رضایی – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن سیاح هراتی – مشهدی، معروف به محسن تخت لاستیکی، از کودکی مشکل در رفتگی لگن داشت، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی تفقدی – مشهدی، معروف به علی ساساهارا، دانش آموز، برادرش حسن تفقدی در اردیبهشت سال ۶۱ به همراه سعید جابانی اعدام شده بود. *** ابوالفضل لشکریمشهدی، همیشه بچه ها به او مشکوک بودند! سازمان مجاهدین خلق ایران *** ایوب حسینی مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن مینایی مشهدی *** مرتضی دولت آبادی – سبزواری، یک بار آزاد شده بود و دوباره دستگیر و زندانی شده بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسین معصومی قوچانی، دستگیری اول تواب شد، بعد از آزادی با مجاهدین خارج کشور ارتباط برقرار کرد، دوباره دستگیر و سال ۶۷ اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد صادق خزایی (خزاعی) مشهدی، معروف به کوچول، دانش آموز، از مرخصی فرار کرد و به زندان برنگشت، در هنگام بازگشت به کشور توسط فرشباف طوسی (هوادار چریک ها ولی در واقع دزد مسلح) در ترمینال غرب تهران شناسائی و با فریاد زدن آی دزد، آی دزد! مردم صادق را دستگیر کردند! پس از بازجوئی در تهران به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. ***

محمد‌علی مشهدی رضا – مشهدی، شاعر، معلم و دارای تفکر چپ اما اتهام او هواداری از مجاهدین بود! *** محمدرضا جانفشان – تهرانی، گروهبان، اتهام: هوادار چریک های فدائی خلق، بنا به درخواست خودش به تهران منتقل شد، جزو کسانی بود که کلاس های ایدئولوژیک را تحریم کردند و تا قبل از اعزام به تهران در قرنطینه بود. *** محمد خلیقی – تهرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمود میدانی – مشهدی، از کشتار سال ۶۷ جان سالم به در برد، شوهرخواهر امیر غفوریان و در قتل های زنجیره ای ناپدید شد! *** امیر غفوریان – مشهدی، دانشجو، از کشتار سال ۶۷ جان به در برد، پس از آزادی در شرکت داده پردازی خراسان کار می کرد، در قتل های زنجیره ای ناپدید شد! *** محمد حیدریهمشهدی، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسین حیدریه – مشهدی، برادر بزرگتر محمد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جلیل ضابطی مشهدی، وی حکمش تمام شده بود و مشمول عفو هیأت منتظری بود، در پائیز سال ۶۶ بارها به دادسرا اعزام شدیم تا شرایط آزادیمان فراهم شود و نمایندگان وزارت اطلاعات با ما گفتگو کنند و تعهد بگیرند، بهنام قهرمان نیز با ما به دادسرا اعزام می شد، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

شهرام مرجوی مشهدی، ترک زبان، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مجتبی براتی باقرآبادی مشهدی، دانش آموز، یک یا دو برادرش سال های ۶۰ و ۶۱ اعدام شده بودند و برادر دیگرش محسن آزاد شد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد‌علی کوهساریقوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** بهروز‌ حق نظر – درگزی، بر خلاف گفته ها ایشان پس از آزادی به عراق رفت و سال ۶۵ در مرز کشته شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسینعلی وزیری – گنبدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** امان الله نجاتیبجنوردی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد فانی دیسفانی - اهل دیسفانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** منوچهر شفیقی سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن شفیقیسبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد مقدم سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** قاسم مقدم – سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

حاجی میرمصطفایی مشهدی، بیش از ۶۰ سال سن داشت! سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی قرایی - بجنوردی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید قرایی – بجنوردی، برادر مهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جمال اسدپور – مشهدی، برادر جلال اسدپور، جمال در قتل های زنجیره ای ناپدید شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** زهرا افتخاری مشهدی، در قتل های زنجیره ای ناپدید شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی ایران پرست - سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی رحیلی خراسانی مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد سرایی مشهدی، فوتبالیست، دانش آموز، بسیار خنده رو، سازمان مجاهدین خلق ایران *** خلیلی مؤدی – بیرجندی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جواد کریمی بیرجندی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا مهاجر - بیرجندی، لاغر بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن کاظم زاده مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** 

امین نجاتی محرمی مشهدی، صبور و بسیار روشنفکر، دارای یک فرزند، شوهر خواهر رضا فانی یزدی ، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن حنایی – مشهدی، اکثر اوقات میگرن داشت، سازمان مجاهدین خلق ایران *** غلامرضا نقی پور – مشهدی، دارای تفکر چپ اما اتهامش هواداری مجاهدین بود، در زندان هم می دانستند گرایش به راه کارگر دارد! *** منصور شکوهی سبزواری، در زندان تفکر چپ پیدا کرد و اعلام موضع نمود! سازمان مجاهدین خلق ایران *** جعفر بهرامن – کاشمری، بسکتبالیست و معروف به جعفر سیاه! بعد از مهدی حسن آبادی استاندار کل بند ۲ سیاسی شده بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** بهرام پرنده، مشهدی، دائم بیمار و ضعیف و لاغر، پدرش با شنیدن خبر اعدام وی و با توجه به عدم پاسخگوئی مسئولین دادسرا و زندان خودکشی کرد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** رسول براری – زنجانی، در واقع رسول یک فرد عادی بود که در خانه خواهرش دستگیر شده بود! سازمان مجاهدین خلق ایران *** شمسی براری – زنجانی، خواهر رسول، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

شیرین اسلامیزنجانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا اسلامی زنجانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد رباط‌ سرپوشی – سبزواری، شاید متولد ۱۳۳۴ بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** کاظم پارسیسبزواری، دارای همسر و دو فرزند، سازمان مجاهدین خلق ایران *** ابراهیم خلیلی – سبزواری، خط و نقاشی بسیار زیبائی داشت و در این زمینه معلم بچه های بند بود، بسیار خوش اخلاق و متین، صدای دلنشینی داشت، سازمان مجاهدین خلق ایران *** اسماعیل خلیلی سبزواری، برادر کوچک ابراهیم بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا اربابی – مشهدی، دائم در اعتصاب غذا، زن و بچه دار، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جعفر هاشمیمشهدی، تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** یعقوب سلیمانی درگزی، تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید ریاضی – درگزی، تبعیدی به تهران و در تهران اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران ***

جلال اسدپور - مشهدی ــ ۲۶ ساله ــ سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمدرضا سعیدی – مشهدی، ۲۶ ساله، جزو اولین اعدامی ها در کشتار سال ۶۷ ، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی سعیدی – مشهدی، برادر کوچکتر محمدرضا، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی آگاه مشهدی، اصلیت ترک، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی احمدی – مشهدی، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید احمدی – مشهدی، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران (زیاد مطمئن نیستم!) *** علی میرشاهی - دیزباد نیشابور، خیلی بچه ها را می خنداند، دانش آموز، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی گلیچنارانی، درجه دار، ۲۱ ساله، سازمان مجاهدین خلق ایران *** ابوالفضل طالبیسمنانی، دانش آموز، عاشق سینه چاک شیرینی! سازمان مجاهدین خلق ایران *** غلامحسین رجبی تربتی، معروف به غلوس! سازمان مجاهدین خلق ایران *** بهنام قهرمان مشهدی، دانش آموز، در زمان اعدام جزو ملی کش ها بود! یعنی حکم وی تمام شده بود ولی آزادش نمی کردند! *** محمود ادیبی – سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

محمد بی همتا طوسی – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن‌ بافیان طوسی – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مسعود خوشرو تهرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** احمد زلفیمشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا سرایی مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جعفر شاه فضل قمصریان مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** ابوالفضل صفوی بایگی - تربت حیدریه، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد‌رضا غفاری – گنابادی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد قانع شاطر حسین پور مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن کرابی سبزواری، اگر اشتباه نکنم بیماری صرع داشت و یک دفعه با چانه محکم به زمین می خورد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی محمد حسین پور – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** عباس نجاتی فهیمیمشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا احسانی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمود احمدی – تهرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

جلال اسدی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی افضلی پور گنابادی، سازمان مجاهدین خلق ایران ***حمید امریاراکی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** ابراهیم باقری - سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی اصغر برادران مقدمقوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسن به نیک - سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید پوستین چیقوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حمید توکلی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** علیرضا جدیدیان – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مسعود حریری - سازمان مجاهدین خلق ایران *** سیدحبیب حسینی - گنبدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حجت الله حسینی – اسفراینی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمدرضا حنایی – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمود خرقیمشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی خالقیمشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی خوشنویس – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** اکبر دلسوزی – آستارا، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

محمود رشیدی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا روانگرد - سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمود زیبایی کاشمری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی سدیدیان – سبزواری، سازمان مجاهدین خلق ایران *** براتعلی سیران – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** احمد سیران حصاری - مشهدی، یک بار آزاد شده بود و دوباره دستگیر شد و در سال ۶۷ اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** کاوه سیرانی حصاری – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** همایون شایانفر - سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسین شریعت - سازمان مجاهدین خلق ایران *** جعفر شکری - سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی اصغر صاحب الزمانی – مشهدی، سال ۶۱ حدود ۴۰ سال داشت، گویا سال ۶۸ اعدام شد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جواد طوسی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** مهدی عربی خادر - شاندیز مشهد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** محسن عطاران - سازمان مجاهدین خلق ایران *** محمد عطاردی – قوچانی، سازمان مجاهدین خلق ایران ***

عبدالحکیم غفاری – تایبادی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** انوش فلاح پور – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** حجت کهنسال – مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مختار کهنسال - مشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** جعفر لشکری - سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی مسچی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** مرتضی منتظری - سازمان مجاهدین خلق ایران *** رضا موسویان دهکردی شهرکرد، یک بار آزاد شد و دوباره دستگیر و در سال ۶۷ اعدام شد! سازمان مجاهدین خلق ایران *** حسن مهاجر – قائنی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** سیدمرتضی میرمحمدی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** جمشید میرشهیدی – مشهدی، دوباره دستگیری بود، سازمان مجاهدین خلق ایران *** مجید نادری نیامشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** علی مسیح نیامشهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران *** غلامرضا محمودیان - سازمان مجاهدین خلق ایران *** عباس رجبی - سازمان مجاهدین خلق ایران *** امیر اکبراوغلی - ارتشی بود و اعدام شد، سازمان مجاهدین خلق ایران *** تقی خادمی - سازمان مجاهدین خلق ایران ***  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

برای آگاهی بیشتر درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد نگاه کردن به لینک زیر نیز سودمند است:

http://www.iranglobal.info/node/22382

 

منبع: 
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=23225&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=c536f3d420a0cab156533bdcc44dbc3d
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.