حسن گلسفیدی- ضدیت استفن هارپر با ایران و جامعه ایرانی کانادا

دولت اقلیت محافظه کار کانادا هیچوقت در جامعه ایرانی کانائائی شرکت نکردند،متاسفانه چشم بسته از سیاستهای جنگ طلبانه رژیم نژاد پرست اسرائیل پشتیبانی کرده اند. گروهای ملی فلسطینی و لبنانی که علیه تجاوزات اسرائیل مبارزه میکنند بعنوان تروریست معرفی میکنند! یعنی کسانیکه از کشور خود در مقابل تجاوزات خارجی دفاع میکند ، تروریست هستند ولی کشور اشغالگر تروریست نیست! بدین معنی که کانادایی یا ایرانی و ... از کشورش در مقابل تجاوزات خارجی مبارزه کند تروریست است!!!
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.