تدريس زبان مادري: حقوق بشر يا توصيه بريتانيا؟!

مصاحبه با تلويزيون تيشك. اين تيتر از صحبتهاي مقدماتي آقاي جمال پوركريم در ابتداي برنامه انتخاب شده است. كل برنامه بصورت 6 كليپ مستقل در يوتيوب موجود است. كليپ حاضر مربوط يكي از آن 6 كليپ است. لينك بقيه كليپها در سايت يوتيوب در كنار همين كليپ موجود است. مصاحبه ها در تاريخ دوم فوريه 2014 انجام شده است.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
عجب دنیائی زندگی میکنیم. از یک تشکل 15 نفری شش نفر جدا میشوند و اسم خود را اتحاد دمکراتیک بیرلیک (یعنی متحد) میگذارند و بعد هم سخنگوی این محفل چند نفره که خودعامل اصلی تفرفه در جنبش ملی آذریایجان بوده است با هزار ترفند سعی میکند خود را اینجا و آنجا بعنوان نظریه پرداز این جنبش جا بزند. اسفبار این است که اشخاصی مثل آقای اردبیلی با عقاید و اعمال مسموم خود میدان را چنان به دیگران تنگ کرده اید که جائی برای گفتار سازنده در راستای اتحاد ملی بافی نمانده است. تعجب آور نیست که از چند میلیون آذربایجانیان ساکن خارج از ایران امروز حتی یک تشکل 100 نفره وجود ندارد و مسئول این پراکندگی را مستقیما شما آقایان همه کاره، بدون تحصیل دو کلاس درس مربوطه، ادعای دانش ژنتیک، ادبیات، سیاست، چامعه شناسی و موسیقی میکنید هستید.
عدم انتشار شده: 
false