گزارش برگزاری روز جهانی جنبش حمایت از جنگ مردم در هندوستان

در روز جهانی همبستگی با جنگ خلق در هند سازمان های ضدّ امپریالیستی متفاوت دست به عملیاتی مختلف در آلمان زدند. اتحاد علیه تهاجمات امپریالیسم در هامبورگ فعال بودند. دو هزار تا اعلامیه دعوت به فعالیت در هامبورگ بود که ترجمۀ‌ کمیتۀ‌ بین المللی رو در بر داشت.

 

در روز جهانی همبستگی با جنگ خلق در هند سازمان های ضدّ امپریالیستی متفاوت دست به عملیاتی مختلف در آلمان زدند. اتحاد علیه تهاجمات امپریالیسم در هامبورگ فعال بودند.  دو هزار تا اعلامیه دعوت به فعالیت در هامبورگ بود که ترجمۀ‌ کمیتۀ‌ بین المللی رو در بر داشت.  خصوصاً در محلّه های کارگران و اطراف مراکز سیاسی صدها پوستر زده بودند.  به افراد آشنا با مطلب روز چهارشنبه فیلم چاکراویوه نشان داده شد. در بحث بعد از برنامه توضیح دادن که فیلم ارتجاعی است.  برخی در بحث درونی هم از ارتجاع و هم از رفقا انتقاد کردند.  مثال می زدند راجع به شرایط مشابه در تاریخ که جنگ خلق پیروز بوده و فیلم به مشکلات اجتماع اعتراف کرده اما در عین حال فراخوان برای صلح است.  با وجود این که 25 ژانویه هوا 10 درجه زیر صفر بود 30 نفر در برنامۀ اتحاد علیه تهاجمات امپریالیسم شرکت کردند.  سخنرانی ها کار شبکۀ آزادی تمام زندانیان سیاسی، کمیتۀ زنان سرخ هامبورگ و اس او ال بود.  توضیح داده شد که منظور از مناطق خطرناک برای ارتجاعی ها چیست و اهمیت جنگ خلق برای مردم کشور را روشن ساختند. 

از فعالیت های انقلابیون جوان در لایپزیک به طور خصوص بسیار شاد هستیم که اهمیت فعالیت رو دریافته بودند.  درفش بزرگی در توبستیشن سلرهاوزن و در محلّۀ‌ پارک رابت گرافیتی عالی نقاشی کردند.  مهاجم های ضدّ فاشیسم لایپزیک در آن روز خودشان دست به تبلیغات انقلابی که رابطه شان با مبارزات رفقا در هندوستان و این کشور رو بیان می کرد زدند.  جوانان سرخ برلین صدها اعلامیه پخش کردند و یک شب همبستگی که موسیقی فرهنگی گروه های حزب انقلابی هند را اجرا می کرد گذاشتند.  فرمان روز فعالیت عملیات و دیگر تبلیغات ضد امپریالیستی و بین المللی صادر گشت.  در نئو کولن برلین بچه های انقلابی شعارهائی مثل آزادی برای انقلابیون هند با اسپری زدند.  در کلن شعار "شکار سبز را توقف کنید!"‌ در داخل ایستگاه کلن مولهایم اسپری شد. 

کلاً فعالیت روز بین الملل در سطح روزهای عملیات دیگر بود.  تلاش های دوستان در لایپزیک برای شرکت در کار همبستگی خیلی مهم بودند چون آنها افکار و نیروی جدید به کار ارائه می کنند.

تمام انقلابیون زندانی و اسیران جنگ بایستی آزاد گردند!

زنده باد جنگ خلق در هند!

کارگران تمام کشورها و مردم دنیا متحد شوید!

 

 

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.