سه سال از مقاومت « فتنه » در برابر اقتدارگرایان گذشت

وعده های حسن روحانی برای رفع حصر و آزادی رهبران جنبش سبز، آقایان میرحسین موسوی،مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد قبل از انتخابات و موقعیت جنبش سبز در گفتگو با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ، اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.