انتقال جمعی ۸ زندانی به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار برای اعدام

حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام قرون وسطایی و ضدبشری اعدام منتقل شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران گزارش داد،  صبح امروز دوشنبه ۲۸  دی ماه حداقل ۸ زندانی از سالن۲،۱ و۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند .

سنین زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند بین ۲۲ تا ۴۱ سال می باشد

اسامی  تعدادی از زندانیان که جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر می باشد:

 ۱ـ علی افخمی  ۲۲ ساله، که ۲ سال در سالن ۳ واحد ۲ زندان  قزل حصار زندانی بود

۲ـ علی زرپوش  ۲۹ ساله ،که ۳۴ ماه در سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود

۳ـ  عادل کرمی ۳۰ ساله ، که ۳۴ ماه در سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود

۴ـ مرتضی لطافت ۳۳ ساله، که ۳۴ ماه در سالن ۲  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۵ ـ محمد خالقی ۳۳ ساله ،که  ۳ سال در  سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۶ـ علی  دبیریان ۳۵ ساله ،۳۴ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۷ ـ امیر خدادوست ۳۶ ساله ،۳۴ ماه در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۸ ـ  علی اصغر کیان ۴۱ ساله، ۳۹ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

همچنین گزارشهای نسبتا موثقی وجود دارد که  روزهای گذشته در زندانهای گوهردشت کرج و  کرمان اعدام های جمعی صورت گرفته شده است که اخبار تکمیلی آن را متعاقبا اعلام می گردد.

اعترضات گسترده هموطنان بختیاری در چند استان که منجر به غافلگیر شدن رژیم ولی فقیه  گردید و باعث شد که نتواند دست به سرکوب گسترده آنها بپردازد و وادار به تسلیم شدن در مقابل خواستهای به حق آنها شود. رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای حفظ هیبت پوشالی خود و ایجاد فضای رعب و وحشت ، رو به موج جدید اعدام های جمعی و سراسری آورده است . در اکثر موارد اعدام ها بصورت مخفیانه صورت می گیرد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.