تحصيل به زبان مادري در برنامه افق تلويزيون صداي آمريكا

بحث مهم دراين برنامه ظاهرا اين بود كه حق رأي از آن مردم زنده امروزي است يا اهل قبور؟ سوآل اين است: تاريخ ادعايي ايران طبق روايتهاي مرسوم و تزهايي كه بر اساس مواضع ايدئولوژيك امروز از آن اسختراج ميشود يا بدان تحميل ميگردد، در برابر اراده شهروندان و مردمان زنده امروزي چه اعتباري دارد؟ حتي بفرض درست بودن روايات و صحت تزهاي منتج كلمه "دمو" به معني "مردم" در "دموكراسي" به معني مردمان مرده است؟ آيا منظور از "دموكراسي" يا "مردمسالاري"، "مرده كراسي" و "مرده سالاري" است يا "زنده كراسي" و "زنده سالاري"؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
به نظر میرسد که آقای اردبیلی متوجه این قضیه نیستند که مشروعیت سیاستهای ملی و فرهنگی در آن نیست که از خود آنها پرسیده شود که چه میخواهند، بلکه در اینست که در متون تاریخی و در اعصار گذشته چه نسخه ای برایشان پیچیده شده. خوشبختانه در این ضمینه آثار بسیار ارزشمندی هم وجود دارند که قدمتشان حتی به ۴۰۰-۵۰۰ سال پیش هم میرسد.!!
روند این بحث باز هم ثابت کرد که اکثر ایرانیان و بدتر از آن روشنفکرانشان هنوز هم رو به گذشته دارند و از حل مسایل معاصر که جوابهای مدرن میطلبند، عاجزند!
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
عجیب است که صدای آمریکا با دعوت از مامور مشهور و زبانزد در آذربایجان و نیز گرداننده اصلی سایت آذری ها و بازجوی چند تن از فعالین ملی آذربایجان از جمله سعید متین پور در زندان با نام مستعار علی عجمی آذرابادگانی "ه" را به برنامه افق دعوت می کند و وی هم از ایران با افتخار به این برنامه می پیوندد و اما در همین برنامه با حضور یحوادث اخیر معادن ایران
ک موافق حقوق ملیت ها و سه نفر مخالف سرسخت حقوق ملیت ها در زمانبندی غیر منصفانه به بحث می پردازند. تازه انسان به صدای آمریکا هم یواش یواش شک می کند .
عدم انتشار شده: 
false