جمهوری اسلامی مسئول مرگ کشته شدگان چهارشنبه سوری است

در جهان متمدن جشن های ملی آنگونه مدیریت می شوند که شادی مردم به عزا تبدیل نگردد. نگاهی به اروپا و جشن های ملی مردمان این سرزمین بیانگر جایگاه مدیریت علمی و اندیشمندانه شادی خواهی مردم، و چگونگی همراهی با شادی خواهی و یاری به ارج گذاری فرهنگ، تاریخ و مراسم ملی و دمیدن فرهنگ شادی در روح و روان جامعه است.

در جریان مدیریت جشن های سالانه در اروپا، مردم می توانند وسایل مورد نیاز آتش بازی استاندارد و کنترل شده را در فروشگاهها تهیه کنند و هیچ ممانعتی برای جشن و پایکوبی مردم وجود ندارد.

اما در ایران، حکومتی از اعماق تاریخ به جایگاه رهبری اعزام شد که با روح زمانه، فرهنگ، تاریخ و منش ایرانی تضاد آشتی ناپذیر دارد. تضاد ایرانیت و اسلامیزاسیون بلوغ یافته و ملت ایران در کشاکش رهائی از ننگ سلطه اسلام و اسلامگرایان بر ایران است!

رژیم اسلامی از عزیمتگاه عربی - اسلامی به سرکوب، تحریف و تخریب فرهنگ، تاریخ، هویت و طبعن جشن های ایرانی پرداخته است. فرهنگ ایرانی مشروط به  رعایت سلطه بی چون چرای فرهنگ عربی شده است. فتواها و تهدیدها در باره "ایام فاطمیه" اصل حق ملت ایران در گرامیداشت فرهنگ و سنت های ملی خویش را (بدون هیچ قید و شرطی) نفی می کند. نگاهی به رسانه های حکومتی نشان می دهد که چگونه زهرای 1400 پیش را برای سرکوب فرهنگ، سنت و هویت ایرانیان علم کرده اند:

"رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهاقان گفت: امسال عید نوروز با ایام فاطمیه تقارن دارد و حفظ شان این ایام بر همگان ضروری است."

سیاست  سرکوب  اسلامگرایان در راستای نابودی فرهنگ ، تاریخ و هویت ایرانی باعث گردید تا سازماندهی جشن های ایرانی  خصلت مقاومت و مبارزه  ملی ایرانیان علیه سلطه اسلام و اسلامگرایان یافته و هر سال گسترده تر،عمیق تر و سیاسی اجتماعی تر گردد.

در جریان مبارزه برای حفظ سنت های نیک ایرانی زیر نیزه سرکوب ارتجاع جاکم، محدودیت هائی نظیر فقدان دسترسی عموم به وسایل آتش بازی مجاز و استاندارد، و نیز بسترسازی نظام برای روآوری به ساخت ترقه های دست ساز، نوجوانان و جوانان به سمت ساختن مواد آتش زا گرایش می یابند که غیرکارشناسانه و ناامن هستند.

مراسم جشن چهارشنبه سوری امسال در سراسر کشور شکوهمندانه برگزار شد و به گزارش رسانه های حکومتی:

"سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ سه نفر را در حوادث شب چهارشنبه آخرسال تأیید کرد. احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران هم از توقیف ۲۰ خودرو در جریان حوادث چهارشنبه شب که به گفته  رادان «هنجارشکن» بودند خبر داده است".

اخبار غیرحکومتی از برگزاری جشن ملی چهارشنبه سوری در نقاط مختلف کشور گزارش داده اند که با درگیری های پراکنده با مزدوران رژیم اسلامی همراه بوده است. و بی جهت نیست که رژیم به نیروی سرکوب اعلام حالت آماده باش داده است. "خبرگزاری فارس نوشت: 500 هزار مامور پلیس تامین امنیت کشور را بر عهده دارند". البته منظور از "امنیت" کشور، امنیت جان و مال دست اندرکاران رژیم اسلامی و شبکه های مافیائی حاکم می باشد!

واقعیت اینست که هر سال جشن های ملی ایرانی سیاسی تر گشته و جنبه تاکید بر هویت ایرانی در برابر هویت اسلامی – عربی برجسته تر می گردد.

در جریان جشن سور تعدادی کشته شدند و نظام فرهنگ ستیز جمهوری اسلامی مسئول مرگ کشته شدگان است. همانطور که مسئول کشتار 35 ساله فرزندان ایران بوده و بجرم جنایت علیه بشریت بایستی در برابر ملت ایران و جامعه جهانی پاسخگو باشد!

 جنبش ملی گذر از جمهوری اسلامی همچنان سترگ تر می گردد. جمهوری اسلامی در سال 1392 روحانی را برای فریب مردم علم کرد و هنوز سال بپایان نرسیده است که بخش بزرگی از رای دهندگان دیروز دریافتند که از درون این چرثومه فساد عنصر سالمی بیرون نخواهد آمد و بایستی برای گذر از کلیت نظام اسلامی کمربندها را سفت کرد. چنین باد!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا سعید، چه در زمان شاه معدوم، و چه در زمان رژیم منحوس اسلامی که زبان قوم فارس، بر بیش از 50 میلیون ایرانی غیر فارس تحمیل شده است؛ برای رهائی از ستم فرهنگی، و ستم اقتصادی قوم فارس که در شکل دولت کنونی و رژیم فعلی بر ملل ایران تحمیل گردیده است، باید بمحضرتان عرض کنم کلمه " تجزیه" و یا "تجزیه طلب" زیباترین و شاعرانه ترین کلمه ای است که بکار می برید. کلمه ای که رهائی از غل و زنجیر رژیم اسلامی، و فرهنگ شوونیستی آن را برای ملل جغرافیای ایران بشارت میدهد، کلمه تجزیه از نظر ما زیباترین و گوش نواز ترین کلمه ایست که تابحال بگوش انسان میخورد، کلمه ای که صبح آزادی خلقها را از یوغ راسیسم و شوونیسم غدار فارس برای مردمان غیر فارس را بشارت میدهد. کلمه تجزیه و تجزیه طلب، برای میلیونها نفر ایرانی غیر فارس، کلمه دلنواز و آرامش بخشی است، و رهائی از یوع راسیسم فارس را بشارت میدهد، حتا از نظرما لازم است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«خلقهای غیر فارس-ملل غیر فارس»!! وقتی اندیشه ای ازانسجام کافی برخوردارنباشد الفاظی های بی سروته «حقوق بشر» ی درگفتاربه محمل بافی دچارمیشود.به گفتهء مولوی:ازبرون برظاھرش نقش ونگار/ ازدرون انديشه ھای زار زار.جناب بلوچ ظاهرا متوجه تناقض بین دو ترم ملل وخلق نیستند.البته این وام گیری ازادبیات مارکسیستی تنها پوشی برروی ماهیت اندیشه نژادپرستی محافل تجزیه طلب دربازارمکاره سیاست است واین حنا مدتها است که دیگررنگی ندارد.برای روشن شدن جناب بلوچ ،اگردرادبیات سیاسی سازمانهای چپ دردهه چهل وتا مقطع انقلاب با ترم«خلق ایران»روبرو میشویم ودرمتن اطلاعیه هایشان خلقهای ایران را برای رهایی ازستم امپریالیسم فرا میخوانند ونه رهایی ازستم «فارس» چون واژه «خلق» بیان کننده بلوک طبقاتی و فرایند تاریخی جنبش کارگری در برابر سرمایه داری است به همین خاطر در کمتر محتوایی از سرودهای انقلابی چپ ایرانی اشاره به ...
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بلوچ می توانید چند مورد را که آقای اقبالی با نام دیگری نوشته آند برای ما هم روشن کنید؟ چنین چیزی که شما ادعا می کنید، واقعی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی، شما نیز در مرگ مرزبانان ایران شریک هستی. شما با تبلیغات نژاد پرستی آریائی، و تحقیر خلق بلوچ و دیگر ملل غیر فارس ایران در این کشتارها به همان اندازه سهیم هستی. لطفا خود را از این موضوع کنار نکش، و همه چیز را به گردن رژیم فاسد اسلامی نینداز. شما نیز با بذر نفرت کاشتن نسبت به خلقهای غیر فارس، جمهوری اسلامی را در کشتار و اعدام و سرکوب آنان بطور تلویحی تشویق میکنی. نقش شما در تبلیغ علیه خلقهای غیر فارس و سرکوب آنان کمتر از جمهوری اسلامی نیست! این را نیز یقین بدان که شما و افراد ناسیونالیستی مثل شما که در سایت ایران گلوبال به نشر .... ناسیونالیسم فارس اقدام میکنند، و بدینوسیله با تحقیر و توهین به خلقها، علیه شان جوک میسازند، چهرشان برای خوانندگان داخل و خارج شناخته شده هستند، و مردم روزی از چنین افراد نژاد پرست و لمپن حساب خواهند کشید. حالا شما با نامهای مستعار مطلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسلام و قران و اخوندها هر گز ایرانی نبودند و نخواهند شد .اسلام اکنون با دست اخوند از ایران و تاریخ و سنتهای ان انتقام میکشد.
کشور ما ایران در حقیقت به اشغال عرب تباران پارسی گوی در امده است.فریب پارسی گوئی این قشر زالو صفت را نباید خورد دشمنی با سنتهای ایرانی تاریخی دیرینه دارد و عمر ان به عمر اسلام میرسد. اتش چهارشنبه سوری معنائی جز به اتش سپردن روح پلید شیطانی اهریمن اسلامی نداشته و نخواهد داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در نهیب این پیام سیاه ، ناقوس ها و زنگ های مرگ آور فاشیسم قومی برای کشتاردر آینده بروشنی شنیده میشود!گوش شنوایی هست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جامعه ی ایران دچار ناامیدی شده است و ناامیدی فساد میاورد. اسلامگرایان حاکم بر ایران با فجایع گسترده ای که تا کنون انجام داده اند و بعلت سرکوب شدید آزادیهای مدنی و به فقر کشاندن جامعه ی ایران بعلت غارتهای گسترده و سیستماتیک باعث جو عظیم ناامیدی در مردم ایران و بدینطریق باعث رشد و گسترش عظیم فساد در جامعه شده اند. اسلامگرایان که خود منشاء فساد هستند بظاهر برای جلوگیری از گسترش فساد مساجد بیشتر میسازند! کلاسهای قرآن و ایدئولوژیکی بسیار با هزینه های بسیار از سرمایه های ملی کشور ایجاد کرده اند و آخوندهای بیشتری تربیت و به مدارس و سرتاسر ایران فرستاده اند. تمام این کارها و اعمال خود از عوامل اصلی نابودی اخلاق و انسانیت در سطوح مختلف جامعه شده است. عواملی که عامل اصلی نامیدی مردم و ناامیدی که منجر به فساد بسیار در جامعه شده است. انسانهایی که نا امید هستند یا گرسنه هستند قدرت اندیشیدن سازنده را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای اقبال اقبالی صورتتون رو بیارید جلو که بنده از روی صفحه مونیتور کامپیوتر دو تا سوپرماچ روی لپ های شما بزنم ...جانم عزیزم این هم شد خبراعتراضی ؟ تا کی باید برای چند ده میلیون ایران نشین ثابت بشه که مسئول درد مارگزیدگی فقط مار و مارها هستند و باید با چوب و چماق و بیل و اسلحه به جونشون افتاد و مارها را کشت ؟ مگه همشون بچه ن ؟ ولی برای خبر یک کیلو سیب زمینی آشغالی معیوب پراز گل وخاک و کرم و آفت زده که از کیلوئی 3 ریال به 40000ریال رسیده از سبزی فروشه بیشتر ناراحتشون می کنه از مرگ کشته شدگان چهارشنبه سوری ...اصلا" چی براشون مونده که براش ..سوری راه می اندازند؟ منتظر سال جدید که وضعشون بهتر بشه؟ مگه سی و چند بار از این سال ها نو نشد که هشت سالشون رو فقط اون معیوب نکبت دزد دیوانه احمدی نژاد هر روزش رو برای اون مردم چهارشنبه سوری راه انداخت و با آتش زدن میلیاردها دلار