آقایان ! از آن روز بترسید!

آقایان باور کنید! اگر از خواب سنگین بیدار نشوید، این مارش آغاز خواهد شد و زمانی که گرسنگان خط فاصل فقر و ثروت را قطع کنند، با کراوات شما همان خواهند کرد که با عمامه همسایه محترمتان!
در این ۳۳ سال، ده ها هزار تن از اعضای جامعه علمی و فنی کشور، برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، برای اعتلای موقعیت علمی کسور، برای گسترش تولید ملی، برای آزادی و دموکراسی و برای آنکه اشتغال مفیدی ایجاد شود

راز سر به مهری نیست

-         که شمال تهران روی دریای پول خوابیده است

-          که قیمت مسکن در آن دیار، بسیار گران تر از گرانترین نقاط جهان است .

-          که هزینه یک عمل جراحی ساده  در  بیمارستان های خصوصی این خراب آباد ، چند برابربیمارستان های مشابه اروپایی است و یک شب در بیمارستان خوابیدنش ، گاه  بیش از چند ماه حقوق کارگرو کارمند هزینه دارد و " بساز و بفروش- پزشکان " شیک پوش و متجدد، دست در دست "برادران سردار و روحانی" ، مالکان این بنگاه های پولسازیند

-          که فن سالاران پرمدعا و پشت هم انداز، از محل زد وبند با حکومت، سو استفاده از خلا علمی وفنی ناشی از فرار مغز ها، استفاده نامشروع  از اموال عمومی و بهره جویی از "بهشت مالیاتی"، ثروت های افسانه ای اندوخته اند،ماهانه چند ده هزار دلار برای اقامت و تحصیل فرزندانشان در آمریکا، کانادا و اروپا هزینه میکنند و خود در قصرهای افسانه ای و با خدم و حشم می زیند.

-          که .....

 

وبازهم راز سر به مهری نیست

 

- که جنوب و حاشیه در دریای فقر غوطه می خورد.

- که فروش اعضا و جوارح دیگرعادی شده است.

- که دخترکان فروخته می شوند.

- که خط فقر روزانه بالا و امید به زندگی ساعت به ساعت پایین میآید.

- که بیکاری و اعتیاد بیداد می کند.

- که......

 

و نیز باز هم راز سر به مهری نیست

 

- که غرب حکومت خامنه ای را به گوشه رینگ رانده است.

- که از پس تحریم مالی، تحریم نفتی سر می رسد

- که – اگر کار بدین منوال ادامه یابد- تا  به گل نشستن کشتی  اقتصاد کشور ، فقط ده ماه وقت باقی است و... و اگر کار به انجا بکشد، گرسنگانی که خواب " چلو کباب" را فراموش کنند، مارش به سوی  شمال را خواب خواهند دید .

آقایان باور کنید! اگر از خواب سنگین بیدار نشوید، این مارش آغاز خواهد شد و زمانی که گرسنگان خط فاصل فقر و ثروت را قطع کنند، با کراوات شما همان خواهند کرد که با عمامه همسایه محترمتان!

در این ۳۳ سال، ده ها هزار تن از اعضای جامعه علمی و فنی کشور، برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، برای اعتلای موقعیت علمی کسور، برای گسترش تولید ملی، برای آزادی و دموکراسی و برای آنکه اشتغال مفیدی ایجاد شود، تلاش کردند و چه بسا پیه زندان، تحقیر و شکنجه را نیز بر تن مالیدند. شما اما ، بی تفاوت نسبت به هر آنچه بر میهنمان گذست و می گذرد، ثروتی افسانه ای و بی حساب و کتاب اندوخته اید، ثروتی که در یک جامعه سالم شایستگی وامکان انباشتتنش را نداشتید. به همین دلیل هم تا امروز از حکومت فاسد و مفسد  فقها و سرداران حمایت کرده اید . در عین حال شما  نشان دادید که شامه تیزی دارید. به شامه خود کماکان اعتماد کنید و پیش از انکه از تاک و تاک نشان، نشانی نماند، خرجتان را از "اینها" جداکنید. به نفع شماست!

منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.