آش شور جمهوری اسلامی و فریاد رئيس شوراي اسلامي كار ساري

رئيس شوراي اسلامي كار شهرداري ساري در گفتگويي با ايلنا گفت:سالها يك كارگر با قرارداد موقت مشغول به كار بوده است، اما با اراده كارفرما،اين فرد از كار بيكار مي شود. وي تصريح نمود:وزارت كار مي گويد مسوول تنظيم روابط كارگر و كارفرماست، اما بايد بر امنيت شغلي كارگر نيز نظارت صورت گيرد تا اين امنيت شغلي به مخاطره نيفتد.

 

رئيس شوراي اسلامي كار شهرداري ساري در گفتگويي با ايلنا گفت:سالها يك كارگر با قرارداد موقت مشغول به كار بوده است، اما با اراده كارفرما،اين فرد از كار بيكار مي شود.

‌به گزارش ايلنا،ناصر وفايي نژاد افزود:اين مساله براي كارگران و براي جامعه ما شكننده و نگران كننده است.

اين نماينده كارگري افزود:اگر قرار است نظارتي صورت گيرد و يا قانون فعلي كار اصلاح شود، بايد اين كار زودتر انجام شود.

وي تصريح نمود:وزارت كار مي گويد مسوول تنظيم روابط كارگر و كارفرماست، اما بايد بر امنيت شغلي كارگر نيز نظارت صورت گيرد تا اين امنيت شغلي به مخاطره نيفتد.

رئيس شوراي اسلامي كار شهرداري ساري ياد آور شد:بر اساس ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري، ‌قرارداد مستقيم شامل حال عده اي از كارگران شده و آنان از وضعيت موقت خارج شده اند و امنيت شغلي پيدا كرده اند .

اين فعال جامعه كارگري تصريح نمود:قرارداد مستقيم به معناي دولتي شدن و يا به استخدام دولت درآمدن نيست،‌ بلكه مطابق قانون كار با كارگران قرارداد بسته شده و آنان از امنيت شغلي برخوردار مي شوند.

‌وفايي نژاد افزود:برخي مقاومتها بين دولتي ها و غيردولتي ها بر سر مساله قرارداد مستقيم وجود دارد و گاهي اوقات برخي شركت ها به سمت قرارداد حجمي روي آورده اندو مطابق اصل 38 قانون اساسي و مصوبه هيات دولت، ‌كارگراني كه در دستگاه اجرايي كار مي كنند همانند كارگران قرارداد مستقيم هستند.

به گفته وي كارگراني كه براساس قرارداد حجمي بكار گرفته مي شوند، نمي توان با آنان قرارداد مستقيم منعقد كرد مانند كارگران فضاي سبز،‌ رانندگان و كساني كه در ‌آشپزخانه كار مي كنند.

وفايي نژاد با انتقاد نسبت به مطالبات كارگري وبي توجهي مسئولين گفت:براي ثبات شغلي كارگران به چه ميزان كار كرده ايم و يا چه نظارتي در اين پيوند صورت گرفته است و چقدر از وضعيت كارگران آگاهي داريم.

وي با بيان اينكه حقوق كارگران در سالجاري با 9 درصد افزايش به 330 هزار تومان رسيده است، اظهار داشت: ‌آيا مي توان گفت كه كارگران از امنيت شغلي برخوردارند و با اين ميزان حقوق مي توانند زندگي روزمره شان را تامين كنند.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.