خامنه ای! این "بیچاره سرا" همان ژاپن اسلامی است؟

دهسال بعد از روزهایی که حداد عادل به نمایندگی از سوی رهبر، تشکیل ژاپن اسلامی را به ایرانیان بشارت داد، شاعر دربار رهبر دوباره زبان گشوده اما این بار از " سختی شرایط کشور" سخن گفته است. سختی شرایط از نگاه حداد عادل تا حدی است که او از یاران میر حسین هم خواسته است برای نجات کشور از شرایط سخت فعلی، کمک کنند

 

اندکی بیش از دهسال قبل یعنی در روز اول اسفند سال هشتاد و دو، انتخابات مجلس هفتم برگزار گردید. هنوز نتایج رسمی انتخابات و مراحل تشریفاتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پایان نرسیده بود که در همه محافل سیاسی از ریاست شاعر دربار رهبر و پدر زن مجتبی خامنه ای بر مجلس، سخن گفته می شد. حداد عادل هم با ذوق زدگی فراوان از این ارتقای مقام، سریالی از گفتگوهای خبری به راه انداخته بود و نسبت به همه امور اظهار فضل می کرد. او در فاصله روزهای ششم و هشتم اسفند ماه همان سال، سه وعده شیرین به مردم داد. برقراری ارتباط میان مجلس هفتم و مجلس نمایندگان امریکا، تصویب پروتکل الحاقی در آن مجلس و تبدیل ایران به ژاپن اسلامی، وعده های زودرس حداد عادل به ایرانیان بود. سه ماه بعد از این وعده ها، اختیار مجلس به طور کامل به دست یاران خامنه ای افتاد و یک سال بعد از آن هم، عروسک دست ساز خامنه ای، ریاست دولت را به عهده گرفت. به عبارت دیگر از روزی که وعده دادند ایران به ژاپن اسلامی تبدیل شود بیش از" نه سال" اختیار کشور به طور کامل در دست کسانی بود که خامنه ای آنان را نزدیک ترین یاران خویش می دانست و بارها از تسلط آنان بر ارکان حکومتی اظهار شادمانی کرد. البته پیش از آن نیز "وتو" های خودخواهانه و بی کفایتی های گسترده خامنه ای، همواره بر زندگی ایرانیان سایه افکنده و مسئولیت نابسامانی های کشور در همه سالهای گذشته بیش از هرکس به عهده او بوده است . اما در دهه اخیر خامنه ای به صورت خاص از دولت و مجلس حمایت کرده و دست نشاندگان او قرار بوده ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل نمایند و لذا مسئولیت بیشتری به عهده او بوده است.

دهسال بعد از روزهایی که حداد عادل به نمایندگی از سوی رهبر، تشکیل ژاپن اسلامی را به ایرانیان بشارت داد، شاعر دربار رهبر دوباره زبان گشوده اما این بار از " سختی شرایط کشور" سخن گفته است. سختی شرایط از نگاه حداد عادل تا حدی است که او از یاران میر حسین هم خواسته است برای نجات کشور از شرایط سخت فعلی، کمک کنند. این درحالی است که موسوی و یارانش در پنج سال گذشته، همواره "فتنه گر" نامیده شده اند. البته خامنه ای هم نگرانی خود از شرایط کشور را مخفی نمی کند. اظهارات همراه با عصبانیت او در خصوص تحریم ها که در سخنرانی نوروزی او در مشهد بیان شد نشان داد رهبر جمهوری اسلامی علیرغم پرگویی های همیشگی به خوبی می داند که حکومت او در چه شرایطی به سر می برد. تأکید او بر این نکته که تن دادن به برخی توافقات هسته ای با غرب برای کاهش مزاحمت دشمنان بوده در واقع اعتراف او به این حقیقت بود که برای نجات خود از استیصال، راهی جز کوتاه آمدن در برابر خواسته های غربی ها وجود نداشته است . آن اعتراف در کنار التماس ها و صدور احکام شرعی برای انصراف مردم از دریافت یارانه، ازدیگر نشانه ها برای اثبات آگاهی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به بیچارگی نظام حکومتی خویش است . در آذرماه گذشته، علی لاریجانی هم زورگویی غربی ها در موضوع هسته ای را نتیچه وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دانست. همه موارد فوق نشان می دهد در دوره ای که دست چین شدگان رهبر بر همه ارکان حکومت مسلط بوده اند "بیچاره سرای جمهوری اسلامی" در جای " ژاپن اسلامی " نشسته است.

البته اگر حداد عادل و لاریجانی هم به ایجاد "بیچاره سرا" اعتراف نمی کردند و رهبر هم کوتاه آمدن های خود در مسئله هسته ای - پس از تحمیل هزینه های فراوان به کشور- را به خاطر رفع مزاحمت دشمنان نمی دانست بازهم برای همه مشخص بود که جمهوری اسلامی با چه استیصالی مواجه است. در همین شرایط، رهبر خودخواه جمهوری اسلامی هنوز یک تنه ایستاده و برای فریب برخی ساده لوحان، از حضور ایران در قله های پیشرفت علیرغم مواجهه کشورهای بزرگ دنیا با مشکلات گوناگون سخن می گوید. اما وقتی حتی نزدیک ترین یاران خامنه ای و شاعر دربار او آنقدر مستأصل شده اند که از دشمنان خود ساخته همچون یاران موسوی استمداد می کنند چه کسی دروغهای حقیرانه خامنه ای را باور می کند؟

اگر در ایران کوچک ترین امکان پرسش از رهبر وجود داشت قطعاٌ یکی از نخستین سؤالها از او این بود که " آیا بیچاره سرای نظام جمهوری اسلامی، همان ژاپن اسلامی است که دست نشاندگان رهبر وعده داده بودند؟" خامنه ای به این پرسش پاسخ بدهد یا ندهد یا اگر مانند همیشه برای ارضای عقده های خویش دم از پیشرفت های بی سابقه در جمهوری اسلامی بزند آنچه غاصبانه بر ایران حکومت می کند بیچاره سرایی بیش نیست که هیچ شباهتی به ژاپن اسلامی ندارد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.