با این همه دعواهای درون حکومتی و مخالف چرا پیروز نمی شویم؟

پاسخ فعالان سیاسی به این پرسش: «با این همه دعواهای درون حکومتی و با این همه مخالف چرا پیروز نمی شویم؟»

صدای سخنرانان در پاسخ به این پرسش «با این همه دعواهای درون حکومتی و با این همه مخالف چرا پیروز نمی شویم؟» کیانوش توکلی ، عبدو ، هادیان ، صمد دژبان ،جهانگیر لقایی،، شایان ، ناصر کرمی ، باریش ....

صدای سخنرانان در پاسخ به این پرسش «با این همه دعواهای درون حکومتی و با این همه مخالف چرا پیروز نمی شویم؟» کیانوش توکلی ، عبدو ، جهانگیر لقایی ....

 مجریان برنامه : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، مصطفی شکری و کیانوش توکلی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.