بگذار بسته بماند!

انسان باید تا کجا دچار خود شیفتگی نظری باشد که آقای خمینی را که با یک فرمان بیش از ۴۰۰۰ زندانی سیاسی محکوم به حبس را قتل عام کرد، احیاگر مردمسالاری بنامد ؟ آخر این مردمان شریف نسل امروز چگونه میتوانند شعار های آقای فاتح را در باره کرامت انسان، مردم سالاری ، آزادی، عدالت و ... جدی تلقی کنند، وقتی در جستجوی نمونه و مدل سر از خاوران و آن روز های سیاه دیوارالله اکبر و گورهای جمعی در میاورند؟ سایت کلمه یاد داشتی با عنوان با این روند، از انقلاب چه می‌ماند؟ از آقای ابوالفضل فاتح به چاپ رسانده و در پیشا

انسان باید تا کجا دچار خود شیفتگی نظری باشد که آقای خمینی را که با یک "فرمان" بیش از ۴۰۰۰ زندانی سیاسی محکوم به حبس را قتل عام کرد، "احیاگر مردمسالاری " بنامد ؟ آخر این "مردمان شریف نسل امروز" چگونه میتوانند شعار های آقای فاتح را در باره کرامت انسان، مردم سالاری ، آزادی، عدالت و ... جدی تلقی کنند، وقتی در جستجوی نمونه و مدل سر از خاوران و آن روز های سیاه دیوارالله اکبر و گورهای جمعی در میاورند؟

سایت کلمه یاد داشتی با عنوان " با این روند، از انقلاب چه می‌ماند؟" از آقای ابوالفضل فاتح به چاپ رسانده و در پیشانی مطلب، ایشان را "رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی و مشاور میرحسین موسوی " معرفی کرده است.

آقای فاتح در این یاد داشت به مطالب پرشماری پرداخته است که بسیاری از آن ها در خور بحث و گفتگو هستند. در این فرصت اما، تنها دو نکته از یاد داشت ایشان را مرور میکنم.

۱- آقای فاتح با اشاره به یاد داشتی که در ماه اوت گذشته به چاپ رسانده بودند، عنوان میکنند که "به یاد دارم آن زمان که در نوشته ای سخن از گفت و گوی ملی به میان آمد، هم نادرست ترجمه شد و هم پاسخ درخوری نیافت. بسیاری، از متصدیان امور گرفته تا جریانات اپوزوسیون خارج کشور به آن تاختند."

این که پیام ایشان در میان "متصدیان" چگونه ترجمه شد، امریست که فعلا ربط چندانی به ما ندارد، اما در میان "جریانات اپوزوسیون خارج کشور " پیام ایشان درست دریافت، ترجمه و نقد شد. ایشان یاد داشت خود را بر "بیگانه ستیزی " و "خطر جدی حمله بیگانه به ایران" بنا نهادند ، از خامنه ای با عنوان " رهبری انقلاب " یاد کردند و به تلویح و تصریح مهندس موسوی و جنبش سبز را فرا خواندند که دست از شعار " اجرای بی تنزل قانون اساسی " برداشته، به بازی در زمین "مقام رهبری " روی آورند. هم یاد داشت ایشان و هم نقد کوتاه این جانب بر آن ( به عنوان یکی از ده ها واکنش اوپزیسیون خارج کشور ) در لینک های زیر قابل رویت هستند.

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=۳۱۷۰۶

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=31726

آقای فاتح میتوانند همراه با خوانندگان ما با رجوع دو باره به آنچه نوشته بودند و آنچه نوشتیم و در پرتوآنچه در ماه های گذشته اتفاق افتاد، به داوری بنشینند و ملاحظه کنند که احکام ایشان در خصوص خطر حمله بیگانه ، نقش خامنه ای در کاهش سطح مناقشه و ثمربخشی - یا فاجعه بار بودن - پذیرش یکجانبه "رهبری" تا چه میزان واقع بینانه بوده اند

۲- آقای فاتح این بار تصمیم گرفته اند که در "امام ستایی" گوی سبقت از حریفان بروبایند ، مباد که میراث امام از سوی "جریان مدعی" به یغما برود. ایشان مینویسند : " امام احیاگر حق حاکمیت ملی و مردمسالاری در پیوند با اسلام عزیز در ایران بود و مادام که تفسیر امام از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در اسلام، الگوی مردمان شریف نسل امروز باشد، ظلم و آپارتاید سیاسی به نام و در لوای دین ممکن نخواهد بود."

این ادعا که "تفسیر امام از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم " میتواند " الگوی مردمان شریف نسل امروز" در مبارزه با " آپارتاید سیاسی زیر لوای دین " قرار بگیرد، آن چنان شگفت انگیز است که انسان در پاسخ در میماند. این راست است که بسیاری از این "مردمان شریف نسل امروز" دوران آیت الله خمینی را به خاطر نمیآورند ، اما همه انها در نظامی زندگی کرده اند که آقای خمینی آنرا بر پایه نظریه "ولایت فقیه" بنا نهاد و کیست که نداند این نظریه " آپارتاید سیاسی " میان دیندار و بی دین، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، روحانی و غیر روحانی و میان زن و مرد را شرعی ، نهادینه و قانونی کرد و پایه نظری قوانین و عملکرد منتج به سیه روزی امروز آن "مردمان شریف" را فراهم آورد ؟

انسان باید تا کجا دچار خود شیفتگی نظری باشد که آقای خمینی را که با یک "فرمان" بیش از ۴۰۰۰ زندانی سیاسی محکوم به حبس را قتل عام کرد، "احیاگر مردمسالاری " بنامد ؟ آخر این "مردمان شریف نسل امروز" چگونه میتوانند شعار های آقای فاتح را در باره کرامت انسان، مردم سالاری ، آزادی، عدالت و ... جدی تلقی کنند، وقتی در جستجوی نمونه و مدل سر از خاوران و آن روز های سیاه دیوارالله اکبر و گورهای جمعی در میاورند؟

میگویند که مهد علیا در تطمیع امیر کبیر گفته بود که اگر همراه شود، در ها به رویش گشاده گردند و امیر پاسخ داده بود : بگذار هم در ها بسته باشد و هم دهان من ! آقای فاتح عزیز ! بگذارید هم این پرونده بسته بماند و هم دهان هزاران کوشنده راه آزادی و مردم سالاری که زخم تازیانه بر گرده دارند و به رغم این، سرمایه سیاسی خود را بر سر حمایت از یاران سربلند جنبش سبز، موسوی و کروبی ، داو گذاشته اند. شما چیز زیادی از دست نخواهید داد!

یاد داشت آقای فاتح را در این جا ببینید :

http://www.kaleme.com/1389/12/27/klm-52117/

احمد پورمندی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.