مصاحبه با صادق کارگر بمناسبت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ، وعده های حسن روحانی در مورد افزایش دستمزد کارگران هنگام تبلیغات انتخاباتی ، فشار و دستگیریها علیه فعالین اتحادیه ها و سندیکایی کارگران و افزایش روزافزون اتحاد جنبش کارگری در یک گفتگو با صادق کارگر ازگروه کار «کارگری» سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.