سازمان ملل متحد برمراسم هفتم ژاله ومختاری نظارت کند

فاشیسم اسلامی و تشنه به خون جوانان آزاده ایران ، خود را برای ارتکاب جنایت دیگری در روز اول اسفند ماه که مصادف است با مراسم هفته جانباختگان صانع ژاله و محمد مختاری ، خود را آماده می سازد . تمام شواهد حاکی از آن است که جانیان حاکم بر ایران برای جبران شکست خفت بار خویش در جریان خیزش شکوهمند 25 بهمن ماه که لرزه براندام فاسد و پوسیده جمهوری اسلامی افکنده است ، نقشه ی ارتکاب جنایات بیشتری را در روز اول ماه بهمن در سر می پرورانند .

فاشیسم اسلامی و تشنه به خون جوانان آزاده ایران ، خود را برای ارتکاب جنایت دیگری در روز اول اسفند ماه که مصادف است با مراسم هفته جانباختگان صانع ژاله و محمد مختاری ، خود را آماده می سازد . تمام شواهد حاکی از آن است که جانیان حاکم بر ایران برای جبران شکست خفت بار خویش در جریان خیزش شکوهمند 25 بهمن ماه که لرزه براندام فاسد و پوسیده جمهوری اسلامی افکنده است ، نقشه ی ارتکاب جنایات بیشتری را در روز اول ماه بهمن در سر می پرورانند . وقت تنگ است اما در همین فرصت کوتاه تمامی ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور و تمامی احزاب و گروههای سیاسی و نهادها و شخصیت های حقوق بشری می بایستی که جهان را از مقاصد شوم و ضدبشری جمهوری اسلامی ، آگاه سازند و از سازمان ملل متحد بخواهند که بر مراسم هفتم گلهای پر پر شده توسط آدمکشان جمهوری اسلامی ، نظارت داشته باشند . دنیا باید بداند که فاشیسم حاکم برایران و نحوه ی برخوردش با مخالفان خود با هیچکدام از رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه قابل مقایسه نیست و ابعاد جنایات و عمق تبهکاریها و دروغ گوئی های این رژیم نیز با هیچ نوع حکومتی در روی کره خاکی قابل قیاس نیست .

مغز علیل خامنه ای و جانیان پیرامون او، جبران شکست 25 بهمن ماه را فقط در سرکوب بیشتر، دستگیری بیشتر ، شکنجه و اعدام بیشتر و ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه بپا خاسته ایران می بیند ! تنها راهی که حکومت تبهکار اسلامی پس از 32 سال کشتار و ویرانگری می تواند برای مقابله با مطالبات عادلانه ی مردم ایران در پیش گیرد سرکوب و کشتار و بس ، تجربه یکسال زندان و شکنجه و اعدام بی وقفه و همه روزه ی زنان ومردان آزاده ی این مرز و بوم ( طبق گزارش سازمان جهانی عفو بین الملل در ماههای اخیر حکومت اسلامی هر هشت ساعت یک نفر را درایران اعدام کرده است) شاید لااقل این درس را برای آن دسته از خانم ها و آقایانی که جور و ستم بی پایان فاشیسم جمهوری اسلامی ، آنان را به صف مخالفان ولایت مطلقه فقیه سوق داده است به همراه آورده باشد که بیدادگری های امروز حکومت اسلامی ، آئینه تمام نمای رژیمی است که از لحظه تولدش در میهن بخت برگشته ما ، کشور داری و مردم داری را با قتل و کشتار مخالفان و دگراندیشان ایران آغاز کرده است و اگر برخی از خانم ها و آقایان از کودتای انتخاباتی به بعد است که طعم شکنجه و زندان و بی عدالتی های رژیم اسلامی را می چشند به این معنی نیست که جمهوری اسلامی از آن لحظه به یعد است که چهره کریه و ضدبشری خود را در معرض تماشا قرار داده است ، خیر آقایان و خانم هائی که یکسال و نیمی است با ما همدرد شده اید ، بهتر است که بدانید این ملت و زنان و مردان آزادیخواه اش 32 سال است که توسط حکومت اسلامی یعنی همین حکومتی که نسل جوان ایران امروزه برای براندازی آن قیام کرده است ، شکنجه و زندان و کشتار و اعدام می شوند . پس در این گیر و دار شایسته نیست کسانی درهر فرصتی جانیان حاکم بر کشور ما را به انحراف از "خط امام" متهم سازند وملت شریف و فهیم ایران را به بازگشت به عصر طلائی "امام راحل" وعده دهند که این وعده برای ملت ایران حاصلی جز پاشیدن نمک بر زخمهای کهنه و برای کسانی که هنوز خود را عاشق امام و خط اش وانمود می سازند ، حاصلی جز بی اعتباری ، چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد . واین عاشقان "امام راحل" اگر بدون تعصب و با چشم عقل و خرد ، گذشته و تاریخ را مرور کنند خواهند دید که این خود آنها هستند که از خط امام که همانا خط آدمکشی و آزادی کشی وخط ایران و ایرانی ستیزی است فاصله گرفته اند که البته امر نیک و فرخنده ای است و ملت ایران هم با بزرگواری تمام آغوش خود را بر روی آنها گشوده است وگرنه مردم ایران و نسل میانسال و کهنسال این سرزمین که دوران خمینی را نیز زندگی وتجربه کرده اند خوب می دانند که خامنه ای و احمدی نژاد و سایر تبهکاران و آدمکشان هیچگونه انحرافی در خط امام بوجود نیاورده اند و درحقیقت همان راهی را ادامه می دهند که امام راحل شان به آنان توصیه کرده است و وفاداران حقیقی به خط امام ، که خط دروغ و توطئه و خیانت به ایران وایرانی است جز همین دارودسته های فاسد و دزد و آدمکش کسان دیگری نیستند . بنابراین کسانی که تصور می کنند با توسل به خط امام و خود را مرید و عاشق او قلمداد نمودن ، می توانند درخیل تبهکاران حاکم ، مأمن و متحدّی برای آنان درست کنند سخت در اشتباه اند که فاشیسم وحشی حاکم ، به هیچکس و به هیچ چیز رحم نخواهد کرد و اگر پناهگاهی برای این دسته ازمخالفان جمهوری اسلامی وجود داشته باشد همانا توانمندی وقدرت جنبش سبز و سرنگون طلب است که در روز 25 بهمن ماه موقعیت خود را در نسل جوان وملت ایران برای همیشه و بطور کامل تثبیت نمود .

وقتی ملیونها ایرانی در خیابانهای تهران و شهرستانها فریاد می زنند "مبارک ، بن علی ، نوبت سیدعلی" و یا شعار می دهند "مرگ برخامنه ای" یعنی اینکه این مردم هدف شان نه اصلاح رژیم جمهوری اسلامی است و نه بازگشت به دوران طلائی ! امام راحل و نه تسلیم در برابر رژیمی که در خون جوانان این کشور غوطه ور است و کارنامه سیاه و قطور 32 سال جنایت و خون ریزی را در زیر بغل دارد . در روز 25 بهمن ماه نسل جوان ایران ، سربلند و مغرور چشم درچشم خامنه ای قاتل و تمامی جانیان حاکم بر ایران دوخت و با افتخار اعلام داشت که بعد از سرنگونی دیکتاتورهای تونس و مصر اینک نوبت رژیم جمهوری اسلامی است . بهمین خاطر است که خامنه ای و دارودسته تبهکارش چون ماری زخمی به خود می پیچند و در کوی و برزن نعره می زنند که باید "سران فتنه اعدام گردند" گوئی که در نوبت قرار دادن سیدعلی برای سرنگونی بعد از بن علی و مبارک به دستور آقایان موسوی و کروبی بوده است ! غافل از اینکه آقایان موسوی وکروبی در هر فرصتی اعلام داشته اند که خواهان اصلاح نظام جمهموری اسلامی اند نه سرنگونی آن . و هرعقل سلیمی می داند که سرنگونی را ملت زجردیده و نسل جوان این کشور می خواهند و در خیابانهای ایران فریاد می زنند. وعربده های اراذل و اوباش برای انتقام گیری از موسوی وکروبی فقط نتیجه ی ترس و وحشتی است که خیزش 25 بهمن ماه برجان رژیم جمهوری اسلامی افکنده است ، آخر اینان هرگز تصور نمی کردند که مردم ایران پس از تحمل آنهمه شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و پس از تحمل آنهمه اعدام و شکنجه و زندان و تجاوز ، دوباره و این بار با شور و شوقی بیشتری رو در روی حکومت خون ریز اسلامی قد برافرازد و فریاد "مرگ بر خامنه ای" را در سرتاسر ایران طنین افکن سازد، در ذهن بیمار خامنه ای و چکمه پوشان بیت رهبری اش هرگز نمی گنجید که نسل جوان ایران که درطی یکسال و نیم اخیر متحمل آنهمه درد و رنج و زیربمباران تبلیغاتی رژیم برای القای شکست ونابودی کامل "جنبش سبز" قرار داشته است ، یک بار دیگر و این بار قدرتمند تر ، جسور تر و جان برکف ، با خواسته هائی بیشتر و بالاتر از سابق به میدان آید و یکپارچه و یکصدا سرنگونی خامنه ای را فریاد زند ، و این همان نقطه مبارک و فرخنده است که وحدت ملی ایرانیان و جنبش سبز ملی برمحور آن شکل گرفته است ، آنچنانکه وحدت ملی تونس ها و مصری ها برای بزیر کشیدن بن علی و مبارک شکل گرفت و جنبش آنان بدون وقفه به پیش برد .

نسل جوان و مردم ایران که رنگارنگی خود را در جنبش ملی سبز ایران متجلی کرده اند و پیاده نمودن تمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سرلوحه جنبش خود قرار داده اند ، در روز 25 بهمن ماه کاری تاریخی وبزرگ انجام دادند وقتی که بر فضای ترس و رعب و وحشت جمهوری اسلامی چیره شدند و به جهانیان اعلام داشتند که علیرغم کشتارها و زندان ها و شکنجه ها ، "ما ملت سلحشور ایران زنده ایم و برای آزادی خود تا آخر مبارزه می کنیم ". و آنچه که خامنه ای و سایر جنایتکاران را به وحشت افکنده است چیرگی نسل جوان و مردم ایران بر یأس و نا امیدی و ترس است چون وقتی که ترس ملتی از دیکتاتورها بریزد و برای آزادی خود به حرکت درآیند از همانجا سرنگونی رژیم های خودکامه شروع می شود ، یعنی همین وضعیتی که امروزه درایران و در تمام کشورهای خاورمیانه شاهد آن می باشیم . فرو ریختن ترس مردم خاورمیانه از دیکتاتورها برنسل جوان و درهم کوبنده این ترس در ایران و تمام کشورهای خاورمیانه مبارک باد .

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.