روز 25 بهمن ماه، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد

در یک کلام مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی در میان مردم ایران به صفر رسیده است و بجز جیره خواران و نیروهای سرکوبگر و خانواده های آنان و دزدان و غارتگران که منافع اقتصادی و سیاسی شان با این رژیم گره خورده است بندرت دیده می شود هنوز کسی بخاطر عقاید مذهبی خود هوادار این رژیم فاسد و ضد بشر باشد

در هیچ زمانی شرایط برای بزیر کشیدن خامنه ای و باند تبهکارش از سریر قدرت، تا این اندازه مناسب نبوده است. در تمامی کشورهای خاورمیانه ، جائی که جمهوری اسلامی به مدت 32 سال و با صرف ملیاردها دلار تلاش نموده است که انقلاب اسلامی خود را به آن کشورها صادر نماید و به کمک دار و دسته های بنیادگرا در آنجا نیز حکومت "عدل الهی" خویش را برقرار نماید ، اینک در جنب وجوش انقلاب است منتهی نه از نوع انقلابی که جمهوری اسلامی برای آن تا کنون ملیاردها هزینه کرده بوده است ، و نه "انقلابیونی" که مانند رهبران انقلاب اسلامی ایران ، آهنگ بازگذشت به دوران بربریت قبایل عرب را در سر داشته باشند ، بلکه انقلاب هائی که خواسته های شان خواسته های انسان قرن 21 است : قانون اساسی مدرن و منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر ، عدالت اجتماعی ، کار ، رفاه و آسایش ، رفع تبعیض ، برابری زن ومرد ، آزادی زندانیان سیاسی ، محاکمه ومجازات شکنجه گران و متجاوزان به حقوق و اموال مردم و غیره وغیره .

درهیچ زمانی جمهوری اسلامی ، تا بدین حد در جامعه جهانی و افکار عمومی منفور و منزوی نبوده است ، به "شکرانه" ی حکومت منحوس جمهوری اسلامی ، ایران رتبه اول را در دنیا در این زمینه ها به خود اختصاص داده است :

اعدام زندانیان سیاسی واعدام نوجوانان زیر 18 سال – بریدن دست به اتهام دزدی – سنگسار زنان و مردان به اتهام روابط جنسی "نامشروع" – اعدام همجنس گرایان - جریمه و شلاق زدن به جرم شراب خواری و بدحجابی و رقصیدن با نامحرم - فرار مغزها – اعتیاد به مواد مخدر – صدور دختران نوجوان ایران برای فحشا به امارات خلیج فارس - خودکشی – خود سوزی – بیماری های روانی – کوکان خیابانی – فحشا – تلفات سوانح هوائی – تلفات رانندگی در جاده ها - وکلای مدافع و روزنامه نگاران زندانی – کشته شدگان در زیرشکنجه - وبزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا.

در هیچ زمانی کشورهای اروپائی و امریکائی سیاست های شان برای فشار بیشتر و افسار زدن به جمهوری اسلامی تا بدین حد به یکدیگر نزدیک وهماهنگ نبوده است .

درهیچ زمانی صفوف جانیان وتبهکاران اسلامی تا بدین حد دچار تفرقه و تشتت نبوده است . باند های تبهکار درون جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت و موقعیت خود و نیز سهم خواهی بیشتری در چپاول پول و ثروت کشور این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به جان هم افتاده اند . روند تجزیه و شاخه شاخه شدن اصول گرایان و ذوب شدگان در خمینی و خامنه ای امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است .

در هیچ زمانی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران که ستون فقرات قدرت سرکوبگر جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند ، تا بدین حد درمیان مردم ایران بی اعتبار و منفور نبوده اند . جنایات و شقاوت هائی که این نیروهای سرکوبگر پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته ، در خیابانهای تهران و شهرستانها مرتکب شدند این دو نیرو را به درجه ی اراذل و اوباش چاقوکش و چماقدار تنزل داده است .

در یک کلام مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی در میان مردم ایران به صفر رسیده است و بجز جیره خواران و نیروهای سرکوبگر و خانواده های آنان و دزدان و غارتگران که منافع اقتصادی و سیاسی شان با این رژیم گره خورده است بندرت دیده می شود هنوز کسی بخاطر عقاید مذهبی خود هوادار این رژیم فاسد و ضد بشر باشد . در یک کلام فاشیسم اسلامی خامنه ای امروزه از هرنظر واجد شرایط سرنگونی است به یک شرط . به شرط اینکه مردم ایران همانند مردم مصر اراده کنند .

اگر در روز 25 بهمن ماه ، اراده ملی ایرانیان به حرکت درآید و برفضای رعب و وحشتی که خامنه ای جنایتکار با برپا کردن چوبه های دار و زندان وشکنجه وتجاوز ایجاد نموده است چیره گردند باور کنید که کار این رژیم ضد بشر تمام خواهد شد . نسل جوان ایران که تجربه خیزش های سبز سال گذشته را دارد و امروزه می تواند آن تجربه ها را با تجارب نسل جوان مصر و تونس که مبارک و بن علی را به زیر کشیدند غنی سازد اگر که اراده کند و در سرتاسر ایران بحرکت در آید و براهداف خود پایداری نماید ، بدون هیچ تردیدی قادر خواهد بود که خامنه ای و دارودسته جنایتکارش را بزیر کشد .

روز 25 بهمن ماه اگر که تمامی ایرانیانی که در طی 32 سال گذشته از دست رژیم جمهوری اسلامی ستم و آسیب دیده اند ، تمامی کسانی که طی 32 سال گذشته دسترنج شان به غارت رفته است ، همه کسانی که زخمی از رژیم بر جسم و جان خود دارند ، همه کسانی که از شرایط موجود ناراضی اند و در جستجوی زندگی و آینده ای بهتر برای خود و خانواده خود می باشند اگر بحرکت درآیند ، اگر یکبار فقط یکبار در روز 25 بهمن ماه ، یک پارچه و یکصدا از خانه های خود بیرون بیایند و حقوق انسانی خود را که 32 سال است توسط جانیان حاکم براین سرزمین پایمال شده مطالبه کنند ، آنوقت و فقط آنوقت است که زنگ سرنگونی خامنه ای نیز مانند مبارک و سایر دیکتاتورهای خارمیانه به صدا در خواهد آمد . آه که چقدر با شکوه است وقتی که ملتی بر ترس و و حشتی که بر او تحمیل کرده اند چیره شود .

ماهی سیاه کوچولوی صمد که در جستجوی دریا بود گفت :

« وقتی راه بیفتیم ترسمان می ریزد»

24 بهمن ماه 1389

13 نوامبر 2011

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.