آكسيون مشترك فعالين عرب و تورك دفاع از زندانيان سياسي در روز جهاني كار

روز اول ماه مه، همچون سال پيش، فعالين حقوق بشر تورك آذربايجاني و عرب الاهواز براي ‏گراميداشت روز جهاني كارگر و دفاع از عدالت اجتماعي و همبستگي جهاني انسانها در ‏صفوف حزب سوسيال دموكرات سوئد، در تجمع، رژه و مراسم سخنراني برپا شده از سوي ‏اين حزب شركت ميكنند.‏

آكسيون مشترك فعالين عرب و تورك براي دفاع از زندانيان سياسي در روز جهاني كارگر در ‏استكهلم روز اول ماه مه، همچون سال پيش، فعالين حقوق بشر تورك آذربايجاني و عرب الاهواز براي ‏گراميداشت روز جهاني كارگر و دفاع از عدالت اجتماعي و همبستگي جهاني انسانها در ‏صفوف حزب سوسيال دموكرات سوئد، در تجمع، رژه و مراسم سخنراني برپا شده از سوي ‏اين حزب شركت ميكنند.‏ موضوع ويژه مورد توجه در مراسم امسال، دفاع مشترك از حقوق زندانيهاي سياسي اسير ‏در چنگال رژيم جمهوري اسلامي ايران است. ما در حالي به شركت مشترك در اين آكسيون ‏اقدام ميكنيم كه تعدادي از زندانيان سياسي اسير رژيم تهران در حال اعتصاب غذا هستند.‏ ما همه نيروهاي آزاديخواه و طرفدار حقوق بشر و همه گروهها و فعالين سياسي را به ‏شركت در اين آكسيون و مراسم اعتراضي مشابه دعوت ميكنيم.‏

 فعالين تورك آذربايجاني و عرب الاهوازي ‏ ‏29 ماه آپريل 2014‏ استكهلم ‏ تجمع در استكهلم:‏‎‎ ‎ ‎ ‎

Humlegården, Stockholm ‎‏ ساعت‎ ‎‏ 12‏

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.