بر بال های فرهنگ و ادب پارسی با سعید اوحدی

فرهنگ و ادبیات هر سرزمینی نگاهبان ماندگاری و نشان همبستگی ملتش می باشد که همواره و در برهه های تاریخی که مورد تعرض بد فرهنگی ها قرار می گیرند از فروپاشی ی آن کشور و مردمانش بسان سرودی حماسی در میدان نبرد انرژی بخشیده و با اتکا به پندار و حکمت بزرگانش ٬ از آن جلوگیری می کند .


 در درازای روزگار که کشورمان مورد تاخت و تاز بد اندیشان و تنگ باوران قرار گرفته ٬ این مهم چون پلی استراتژیک ناجی ی میهن و مردم کشورمان شده است تا هم چنان پند سعدی و عشق حافظ در سایه ی خرد حکیم توس چون کمربندی در بدترین شرایط حاکم آن سرزمین که دمی از هجوم بد سیرتان نیاسوده پشتیبانی کند . باری ٬ اما گاهی رخ داده است بسان اوضاع کنونی حکومت های استبدادی علاوه بر گسترانیدن خفقان و فضای ترس و وحشت بر جامعه با بغض و کینه یی از تباهی با تبر جهالت شان فرهنگ و ادبیات را نشانه رفته و یا به تحریف و تخریب پرداخته و می پردازند تا هویت واقعی مردم را از آنان سلب و تحجر اندرونی ی خویش را غالب ٬ که بدین وسیله دوام خود را تضمین نمایند ٬ بوده و هستند انسان هایی که در مقابل این چپاولگری ی اندیشه ایستاده و با روشنگری ٬ خود را وقف زنده نگه داشتن تاریخ و ادبیات این سرزمین مصیبت زده می کنند . در میان کسانی که این بار را بر دوش گرفته اند و خدمتگزار فرهنگ و اندیشه ی ایرانی بوده اند ٬ آقای سعید اوحدی هم از این دسته انسان های فرهیخته و مسوول میهنمان است که در کنار رنج تبعید این وظیفه را پذیرفته تا در روزگاری که کشورمان سیاه ترین روزهای تاریخی خود را بر زیر نعلین ادبار ملایان تجربه می کند با تالیفات و پژوهش های ارزشمندش از جمله کسانی باشد که چراغ ادبیات و فرهنگ ایران زمین را روشن نگه دارد . سعید اوحدی که اکنون در رادیو قرهنگ در گوتنبرگ سوید فعال است پژوهشگر ، كاونده و گردآورنده ی فرهنگ و ادب تاريخ ايران زمين ، حافظ و شاهنامه شناس ٬ نويسنده ى كتاب هاى گوناگون از جمله عصرحجر ، علم و خردگرايى در دو دفتر كه در نقد خرافه هاى مذهبى و هم چنین فردوسى خداوند جان ِ خرد ( خداوند جان ِ خرد فردوسى است ، در ٤٠٠ رويه ( صفحه ) ٬ تحلیلی بر زراتشت نامه اثر بهرام پژدو با چاپ جديد ٬ كاوش در مورد جنبش هاى خردگرايانه پس از يورش تازيان در ٥٦ جلسه راديويى كه از جمله با قرمطيان ، معتزله و زيديه آغاز و تا به امروز بدرازا كشيده ، كاونده گى در پيوند سخنوران پارسى گو از سده ی سوم هجرى كه با حنظله بادغيسى آغاز و سده به سده را به گامهاى آهسته برداشت و شاعرانى كه داراى ديوان شعر بودند بر شمرده است، اين پروسه به مدت ده سال به درازا كشيده و براى نمونه كتاب وزين مدينته الادب در سه دفتر تالبف نایینی متخلص به عبرت که٦٠٠شاعر از دروران صفويه تا قاجار آورده شده است . گنج سخن در سه دفتر از ذبیح الله صفا ٬ از صبا تا نیما در سه دفتر از یحیی آرین پور و روي هم بيش از دو هزار شاعر را با چكيده یى از زندگى و سبك كارشان تا چكامه سرايان معاصر. زنان سخنور پارسى گو از يك هزار سال پيش تا امروز در سه دفتر و ١٢٥٥ رويه ( صفحه ) با ٣٢٨ بانوى شاعر از على اكبر مشير سليمى ، كه البته تا سال ١٣٣٥ مي باشد و بانوان بسيارى به آن اضافه شده است ، مانند رابعه قزدارى ، رابعه عدويه ، مهستى گنجوى ، مستوره كردستانى ، مخفى هندوستانی . ٣٢٨ شاعر ديگر تا بانو سيمين بهبهانى و ديگران ٬ که در اين ميان دوازده شاعر از اراك مي باشد از جمله عالمتاج قائم مقامى ، غروى ، قدوى ، سليمى و . . . از جمله پژوهش های ديگر در دو سال برنامه راديويى با راديو همصدا در مورد داستانهاى عاشقاته در ادبيات پارسى از جمله : ورقه و گلشا . ويس و رامين ، وامق و عذرا ، داستان مهر و ماه ، داستان گل و نوروز ، داستان حُسن و دل ، يوسف و زليخا ، سام و پريدخت ، هماى و همايون ٬ گرشاسب (شبان) و دختر كدخدا ،گل و جم،منوچهر و زهره و دهها داستان گوناكون از ليلى و مجنون . شيرين و فرهاد و بسيارى ديگر.

از سرى كاوشهاي آقای اوحدی كه كمتر بدان پرداخته شده جمع آورى داستانهايى كه پس از شاهنامه و در ادامه و كاملتر نمودن آن به نظم كشيده شده که در مدت شش ماه از تلويزيون پارس و تحت عنوان ( نامه ها در پيوند با شاهنامه ) پخش , كه براى نمونه از گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه دختر رستم ، فرامرزنامه پسر رستم ، سام نامه پدر بزرگ رستم ، برزو نامه نوه رستم ، شهريارنامه نتيجه رستم ، بهمن نامه پسر اسفنديار ، جهانگير نامه پسر ديگر رستم ، سوسن نامه. آذر برزين نامه پسر بهمن ، و... كه روي هم ٢٠٠هزار بيت را در بر مي گيرد که بیشتر این سراینده گان از شاعران سده ی ٥ ، و ٦ هجرى هستند.
بخش ديگرى از كاوشهاى سعيد اوحدى در مورد حماسه ی زنان در شاهنامه است كه ٥٣ بانوى برجسته با ارنواز و شهرناز دختران جمشيد آغاز و با آذرميدخت و پوراندوخت پايان مي پذيرد و همجنين ١٥٣ بانويى كه نقش جانبى دارند ، اين جستار حدود يك سال به درازا كشيد.
از مهمترين پژوهش های سعيد اوحدی حافظ شناسى است و تحت نام (دمى با حافظ خوش لهجه ى خوش آواز ) و بيش از ٢٨ نسخه معتبر حافظ با هم برابر داده اند که در آن بيشتربا تاريخ دوران حافظ آشنا می شویم از جمله نسخه های : علامه فزوينى و دكتر کاظم غنى ، عبدالرحيم خلخالى با قديم يترين نسخه ، انجوى شيرازى ، دكتر خانلرى ( دو دفتر) , چاپ محمد قدسى ، مسعود فرزاد ، دكتر حسينعلى هروى در چهار جلد ، شرح سودى بر حافظ ترجمه بانو عصمت ستار زاده در ٤ جلد ، پژوهش استاد سعيد نياز كرمانى به نام حافظ شناسی در١٥ جلد ، استاد جلال نايینى و دكتر نذير احمد ، حافظ به كوشش ايرج افشار ، دكتر پرويزقريب ، دكتر خليل خطيب رهبر ، حافظ شيراز از شاملو ، حافظ به سعى سايه از هوشنگ ابتهاج ، دكتر عليقلى محمودى بختيارى و چرا حافظ ، دكتر محمد معين و حافظ شيرين سخن ، دكتر مهين دخت صديقيان ، ديوان حافظ شيراز از حسين پژمان بختيارى، تاريخ عصر حافظ در دو جلد از دكتر قاسم غنى ، حافظ از عبدالعلى اديب برومند ، دكتر محمود هومن با ويراستارى دكتر اسماعيل خويى ، حافظ از دكتر اكبر بهروز و دكتر رشيد عيوضى ، حافظ از كاظم برگ نيسى و صادق سجادى و على بهراميان و بسيارى پژوهش هاى ديگر ...كه اين براى نخستين بار بود ایشان نسخه هاى معتبر را زير يك سقف جمع آورى نمود که این کار حدود چند سال به درازا كشیده است ، به این صورت که در هر جلسه يك غزل از حافظ خوانده شده و شرح آن و چگونكى وزن و قافيه و بحر آن توضيح داده می دادند , يارى از پژوهش هاى گسترده زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب در پيوند حافظ و شاهنامه نیز از زحمات این فرهنگ دوست فاضل می باشد .
اما بر تارک فعالیت های آقای اوحدی برگزارى ی كلاس هاى شاهنامه شناسى در انجمن هاى گوناكون و ايراد سخنرانى در گرامي داشت زاد روز فردوسى تحت نام ( چرا شاهنامه ، شاه نامه نيست ) نیز می توان دید و همچنين جستارى تحت نام (داد و دادخواهى در شاهنامه فردوسى ) كه تا كنون سى و یک هفته در اين مورد برنامه داشته اند که این برنامه هم اکنون توسط ایشان در رادیو فرهنگ اجرا می شود . در بالا یکی از برنامه هادی داد و دادخواهی شاهنامه ی فردوسی از این ایرانیار خردمند را می توان شنید . 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.