نگاهی به جنبش دانشجویی

مهرداد درویش پور,محمد محمودیان,مرتضی اصلاحچی

مهرداد درویش پور,محمد محمودیان,مرتضی اصلاحچی-ویدئو سخنرانی‌

در راستای فراخوان سراسری جمعی از تشکل های دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به مناسبت 16 آذر روز دانشجو گروه دمکراسی سبز نشستی با عنوان نگاهی به جنبش دانشجویی از درون، در پیوند با دیگر جنبشهای اجتماعی ایران و کارکرد آن در ساختار سیاسی ایران با توجه به سوابق و ظرفیت ها و چشم انداز آینده برگزار نمود. سخنرانان: مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی ، محمد رفیع محمودیان استاد جامعه شناسی و مرتضی اصلاحچی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت 1

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت دوم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت سوم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت چهارم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت پنجم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت ششم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت هفتم

نگاهی به جنبش دانشجویی - قسمت هشتم

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.