فایل سخنرانی دکتر گنج بخش و دیگران در اتاق فرهنگ گفتگو

در این برنامه بطور متوسط صد نفر در اتاق حضور داشتند و بمدت شش ساعت بطول انجامید و صدای سخنرانان توسط رادیو البرز ضبط و لینک آن در اختیار ایرانگوبال قرار گرفت . سخنرانان به ترتیب عبارتند از : هادی یوسفی ، دکتر گنج بخش ، کیومرث نویدی ، جانگیر لقایی ، کیانوش توکلی ، حمید حمیدی ، محمد برزین ، آرش کمانگیر ، دلیر کردستانی ، عبدو ، دکتر گنج بخش و کیومرث نویدی

فایل صوتی سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو

سه شنبه 23 نوامبر دکتر گنج بخش درباره «کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی» در تالار فرهنگ گفتگو سخنرانی کرد که سخنان ایشان مورد سئوال و اظهار نظر چندین تن از شنوندگان حاضر در اتاق قرار گرفت .در این برنامه بطور متوسط صد نفر در اتاق حضور داشتند و بمدت شش ساعت بطول انجامید و صدای سخنرانان توسط رادیو البرز ضبط و لینک آن در اختیار ایرانگوبال قرار گرفت . سخنرانان به ترتیب عبارتند از : هادی یوسفی ، دکتر گنج بخش ، کیومرث نویدی ، جانگیر لقایی ، کیانوش توکلی ، حمید حمیدی ، محمد برزین ، آرش کمانگیر ، دلیر کردستانی ، عبدو ، دکتر گنج بخش و کیومرث نویدی

فایل صوتی سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو

پخش برنامه های اتاق فرهنگ گفتگو از رادیو البرز

آقای مصطفی شکری مسئول رادیو البزز دانمارک در ضبط و پخش برنامه های اتاق همکاری دارد و ایران گلوبال لینک رادیو را که به برنامه های اتاق اختصاص دارد را در بخش فایل های صوتی و برای استفاده کاربران خود قرار می دهد .

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.