فداییان اکثریت: "نه" به انتخابات فرمايشی، "آری" به انتخابات آزاد

از انتخابات فرمايشی، مجلس فرمايشی و فرمانبر ولی فقيه بيرون خواهد آمد. به انتخابات فرمايشی "نه" بگوئيد، در روز ١٢ اسفندماه در خانه بمانيد و صندوق های رای را خالی بگذاريد. با تحريم انتخابات فرمايشی، نشان دهيد که به ارزش رای خود واقف هستيد.

روز ١٢ اسفند، صندوق های رای را خالی بگذاريد!

 رژيم ايران برای برگزاری نمايش انتخابات فرمايشی در روز جمعه ١٢ اسفند تمام امکانات رسانه ای، تبليغاتی و بسيجی خود را به کار گرفته است تا بر فضای سرد انتخابات، گرما بخشد و نرخ مشارکت در انتخابات را بالا برد. گردانندگان رژيم واهمه دارند که انتخابات دوره نهم مجلس با تحريم گسترده مردم به ويژه در شهرهای بزرگ روبرو شود و رژيم بيش از پيش رسوا گردد و عدم مشروعيت آن در بين گروه های وسيعی از مردم و در سطح بين المللی آشکارتر شود. به همين خاطر ولی فقيه قدم جلو گذاشته و هر روز به مناسبتی سخن می گويد و مردم را به مشارکت در انتخابات فرمايشی دعوت می کند و رسانه های حکومتی هم شبانه روز سخنان او را در بوق می کنند تا شايد بتوانند مردم را به پای صندوق های رای بکشانند.

 اما انتخابات فرمايشی نه برای رژيم اعتبار خواهد آفريد و نه مشروعيت از دست رفته آن را بازسازی خواهد کرد. اين انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مديريت شده است و آنچه در اين انتخابات مطرح نيست همانا طرح خواست ها و مطالبات گروه های مختلف اجتماعی از جمله کارگران و زحمتکشان و چاره جوئی برای حل مسائل کلان کشور و بحران های عديده نظير فروپاشی اجتماعی و اخلاقی، بحران اقتصادی، بحران هسته ای، خطر حمله نظامی و تحريم های وسيع اقتصادی کشور است. با تشديد تحريم های اقتصادی و فشارهای بين المللی، اقتصاد کشور در حال فلج شدن است و زندگی گروه های وسيعی از مردم با شتاب رو به وخامت گذاشته است. دسته های مختلف درون اصول گرا که ليست کانديداتوری داده اند، در فکر تامين مطالبات مردم، منافع ملی و حل بحران های ويرانگر نيستند، آنچه برای آن ها مطرح است، گرفتن سهم بيشتر در مجلس برای بهره گيری از رانت های حکومتی است.

 هم ميهن!

رژيم ايران در آستانه انتخابات نه تنها از ميزان سرکوب مخالفان نکاسته است، بلکه بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل با نزديک شدن انتخابات مجلس بر ميزان سرکوب ها افزوده و در ماه های اخیر شمار زیادی از وکلای مدافع، دانشجویان، روزنامه ‏نگاران، فعالان حقوق بشر، سینماگران و افراد وابسته به اقلیت های مذهبی و ملی ـ قومی را بازداشت کرده است. رژيم ايران فعالين جنبش اعتراضی و نخبگان کشور را به زنجير می کشد تا بتواند در فضای امنيتی، انتخابات فرمايشی را برگزار کند.

 هم ميهن!

از انتخابات فرمايشی، مجلس فرمايشی و فرمانبر ولی فقيه بيرون خواهد آمد. به انتخابات فرمايشی "نه" بگوئيد، در روز ١٢ اسفندماه در خانه بمانيد و صندوق های رای را خالی بگذاريد. با تحريم انتخابات فرمايشی، نشان دهيد که به ارزش رای خود واقف هستيد.

رژيم رای شما را نه برای تحقق مطالباتان و حل بحران ها و مشکلات کشور، بلکه برای تائيد سياست های ويرانگر و بازسازی مشروعيت خود می خواهد. رژيم را در رسيدن به چنين هدفی ناکام بگذاريد. لازم است که قدرت خودتان را با عدم شرکت در انتخابات به حکومتگران نشان دهيد و اجازه ندهيد که رژيم ايران نمايش انتخابات را به عنوان سند مشروعيت خود در داخل و خارج از کشور بفروشد.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٩ اسفند ماه ١٣٩٠ (٢٨ فوريه ٢٠١٢)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.