دستور بررسی ممنوعیت حزب کمونیست اوکرائین

رگزاری روسی ایتار تاس گزارش میدهد که رئیس جمهور موقت اوکرائین، الکساندر تورچینف به وزیر دادگستری این کشور دستو داده تا مسئله ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست اوکرائین را مورد بررسی قرار دهد. این خبر با استناد به گزارش دفتر مطبو عاتی رئیس جمهور موقت اوکرائین منتشر شده است

دستور بررسی ممنوعیت حزب کمونیست اوکرائین خبرگزاری روسی ایتار تاس گزارش میدهد که رئیس جمهور موقت اوکرائین، الکساندر تورچینف به وزیر دادگستری این کشور دستو داده تا مسئله ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست اوکرائین را مورد بررسی قرار دهد. این خبر با استناد به گزارش دفتر مطبو عاتی رئیس جمهور موقت اوکرائین منتشر شده است.در این گزارش آمده است: به وزارت دادگستری کشور دستور داده میشود تا مسئله دخالت حزب کمونیست را در مسائل مربوط به زیر پا گذاشتن قوانین کشور، توطئه علیه امنیت و منافع ملی و اقدامات تروریستی این حزب را بررسی کرده و راههای غیر قانونی اعلام کردن این حزب را بررسی نماید.لازم به یادآوری است که حزب کمونیست اوکرائین از مسئله فدرالیسم برای استانهای شرقی اوکرائین حمایت کرده بود و ناظران همین امر را به عنوان دستاویزی برای احتمال غیر قانونی اعلام کردن این حزب از سوی دولت موقت اوکرائین اعلام کرده اند.دولت موقت اوکرائین بشدت با طرح فدرالیسم در کشور بعنوان راه حل برون رفت از بحران مخالفت است. چند روز پیش نیز رهبر حزب کمونیست اوکرائین بدلیل عدم امنیت و وجود آزادی و دمکراسی وعدم امکان رقابت سالم درانتخابات آینده ریاست جمهوری اوکرائین که بناست روز 25 ماه می در این کشور برگزار شود، از کاندیداتوری خود در این انتخابات صرفنظر کرده بود. همچنین 2 روز پیش اتومبیل رهبر حزب کمونیست اوکرائین از سوی افراد منتسب به گروههای راست افراطی به آتش کشیده شده و خود وی نیز به زحمت توانسته بود خود را از چنگ این مهاجمان برهاند.


منبع: 
خبرگزاری روسی ایتارتاس
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.