سخنراني علی رضا اردبیلی:ضرورت اتحادوهمگرایی نیروهای دمکراتیک

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.