آقای کروبی و بهانه ی روز قدس!

نقد پاره ای از سخنان آقای کروبی از منظر خیرخواهانه ، به منزله تخریب شخصیت و تضعیف موقعیت شیخ شجاعی که به صفوف مردم آزاده ایران پیوسته است وطی یک سال گذشته بخاطر همراهی و همدلی اش با آزادیخواهان وعدالت جویان ایران ، مرارت ها کشیده است نمی باشد ، و بی انصافی است اگرکه ایستادگی و صراحت لهجه ی این شیخ مصلح و افشاگری هایش را در فضای دهشتناک و رعب و وحشت کنونی ایران نادیده انگاریم وارج ننهیم .

نقد پاره ای از سخنان آقای کروبی از منظر خیرخواهانه ، به منزله تخریب شخصیت و تضعیف موقعیت شیخ شجاعی که به صفوف مردم آزاده ایران پیوسته است وطی یک سال گذشته بخاطر همراهی و همدلی اش با آزادیخواهان وعدالت جویان ایران ، مرارت ها کشیده است نمی باشد ، و بی انصافی است اگرکه ایستادگی و صراحت لهجه ی این شیخ مصلح و افشاگری هایش را در فضای دهشتناک و رعب و وحشت کنونی ایران نادیده انگاریم وارج ننهیم . و از یاد نبریم که پیش از کودتای انتخاباتی بیت رهبری و برپائی خیزش های سبزملت ایران دراعتراض به دزدیدن آراء مردم ، در میان چهار نامزد انتخاباتی که از صافی شورای نگهبان گذشتند ، آقای کروبی تنها نامزدی بود که ازجمله ، اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی و بریدن ناف دولت از درآمد نفت را در برنامه انتخاباتی خود گنجانده بود . پس با احترام به ایستادگی و حقیقت گوئی شیخ سرسبز و سرخ زبانی که این روزها به موی دماغ دستگاه خون ریز فرعون زمانه ما بدل گردیده ، نقد سازنده و نه تخریب گری را در ارتباط با یکی از رهنمودهای اخیر ایشان در این اینجا مطرح می نمایم ، باشد که شیخ بریده از خیل دشمنان مردم و پیوسته به صفوف ملت رشید و دانای ایران ، گوش شنوائی برای سخنان منتقدین و خیرخواهان ملت ایران داشته باشد.

آقای کروبی ضمن اعلام شرکت در راهیمائی "روز قدس" از مردم ایران خواسته است که در این روز مواظب شعارهای خود باشند و "بهانه" ای بدست نیروهای دولتی ندهند . ظاهراً "بهانه" ای که آقای کروبی از آن سخن می گوید اشاره است به شعارهائی از قبیل "جمهوری ایرانی " و "نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران" که گروههائی از جوانان ایران در راهپیمائی سال گذشته سر داده بوده اند و گویا آقای کروبی بیم آن دارد که امسال نیزمردم ایران آن شعارها را که باب طبع و مورد پذیرش هیچیک از شخصیت ها و گروههای اسلامی از چپ و راست و اصلاح طلب و اصول گرا نیست تکرار کنند.

درخواست آقای کروبی از مردم مبنی بر"بهانه" ندادن بدست اراذل و اوباش حکومتی که طی یک سال گذشته بی هیچ بهانه ای مردم ایران را درخیابانها به گلوله بسته اند ، زنان ومردان آزاده را در زندان ها و شکنجه گاهها مورد تجاوز قرار داده اند و برای محکم کردن فضای رعب و وحشت ، شریف ترین جوانان این سرزمین را دسته دسته به دار آویخته اند ، اگر از روی ساده انگاری و غوطه وری در خوش خیالی نباشد می توان گفت که اتخاذ تدبیر و تاکتیکی است خیالی و وهم آلود از جانب کسی که طی یک سال گذشته به یکی از چهره های شاخص جنبش تبدیل گردیده و خود وخانواده اش نیزبی هیچ بهانه ای بارها مورد ضرب وشتم اراذل و اوباش حکومت جمهوری اسلامی گرفته اند .

از زنجیره ملیونی راهپیمائی "سکوت" که در اعتراض به دزدیدن رأی مردم ، از میدان راه آهن تهران تا میدان تجریش کشیده شده بود ، مدت زمان درازی نمی گذرد که نتوان آنرا بیاد آورد آقای کروبی . پاره ای از مردم تهران درآن روز به نشانه ی صلح جوئی و پرهیز ازخشنونت تا آنجا پیش رفتند که برلب های خود نوارچسب زدند تا مبادا حرفی وکلامی از دهان آنان خارج گردد که تیغ بدستان سیدعلی خامنه ای را خوش نیاید ، راستی آن مردم چه شعاری داده بودند که "بهانه"ای شد بدست اراذل و اوباش ، تا آنگونه وحشیانه به مردم یورش برند و مورد ضرب و شتم قرار دهند؟! ترانه جوان ما که از خیابان ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت و استخوان های سوخته اش را در بیابان رها کردند ، چه شعاری داده بود که "بهانه"ای شده بود بدست جانوارانی بنام سربازان گمنام نایب امام زمان؟! راه دور نرویم آقای کروبی ، خود شما در طول یک سال گذشته به هنگام ورود به مجالس معمولی ترحیم دوستان و آشنایان خود چه شعاری داده بوده اید که به هر مجلس ترحیمی که وارد شدید ، جان برکفان ولایت از پیش آماده پذیرائی از شما بودند؟! آیت الله دستغیب و زنجانی وصانعی که این روزها خانه و کاشانه و کلاس درس شان را به هم می ریزند و عمامه از سرشان برمی گیرند چطور؟! اینها که پای شان به هیچ راهپیمائی و تظاهرات و شعاردهی نرسیده است چه "بهانه" ای بدست گزمه های بیت رهبری داده اند که اینگونه با آنان رفتار می شود؟! درویش گنابادی و سنی بلوچ و بهائی تهرانی و شیرازی و گیلانی که خانه های شان با خاک یکسان می گردد چطور؟! آقای کروبی گمان نمی کنم پس از یک سال که شما وهمه جهانیان شاهد آنهمه توّحش وخون ریزهای سربازان وسرداران نایب امام زمان درایران بخت برگشته ما بوده اید و پس از تحمّل آنهمه ضرب وشتم و توهین وتحقیر ، شما هنوزبه این واقعیت ملموس پی نبرده باشید که مسئله ی حکومت اوباشان حاکم برایران ودر رأس آنان باند تبهکارسیدعلی خامنه ای از"بهانه"جوئی برای سرکوب گذشته است ! و تصّور این امر برای من و بسیاری از ایرانیان دشوار است که شما هنوز به این نتیجه نرسیده باشید که جدال کنونی ملت ایران ، جدالی است مدنی برای بزیر کشیدن حکومتی که آخرین قطره مشروعیت خویش را از دست داده است (استفاده از اصطلاح رایج"مشروعیت" به معنی شرعی وغیرشرعی بودن حکومت نمی باشد) و جدال بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی است و این را همه و بهتر ازهمه خامنه ای و باند نظامی – امنیتی پیرامون او بدرستی می دانند که یک قدم عقب نشینی و تن دادن به خواسته های قانونی وبرحق مردم ، برابر است با آغاز فرو پاشی برج وباروی حکومت 31 ساله ای که بنیان اش برجهل وخون و دروغ وتزویر نهاده شده است.

آری آقای کروبی ، راست این است که مشکل اصلی ملت ایران با تمامی ساختار حکومت مذهبی و افسار گسیخته ای بنام جمهوری اسلامی است ، مشکل بود و نبود ومشروعیت این حکومت است ، همان مشروعیتی که شما و آقای موسوی در بحبوحه خیزش های سبز ملت ایران ، چند بار آنرا به چالش گرفتید و خیلی زود عامدانه آن را بدست فراموشی سپردید تا مبادا "بهانه" ای بدست حکومت اوباشان داده باشید ! و مخالفت و نگرانی امروز شما نیز با شعارهائی از قبیل"جمهوری ایرانی" و "نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران" که به زعم شما باعث تحریک اراذل و اوباش بیت کودتا برای سرکوب مردم می گردد از آنجا ناشی می شود که در این شعارها ، تمامی مشروعیت و بود و نبود و سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به چالش گرفته می شود! وگرنه اینکه گفته شود سالانه ملیاردها دلار از پول مردم فقیر و درمانده ایران که خود به نان شب و سرپناه احتیاج دارند را به حلقوم حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان نریزید و اینکه گفته شود ما خواهان تأسیس حکومت و قانون اساسی سکولاری هستیم که بین زن ومرد و شیعه وسنی و بهائی و کلیمی و مسیحی و درویش و خداپرست و خداناپرست و بین کرد وترک وعرب وبلوچ وفارس و... تبعیض قائل نشود ، آیا این حرف ها "بهانه" دادن بدست حکومت اوباشان است برای سرکوب ؟!

از قرار معلوم فرمان سیدعلی خامنه ای که چندی پیش خود را جانشین خدا و پیغمبر و امامان معصوم بر روی زمین معرفی کرد و تبعیت از ولی فقیه را وظیفه شرعی تمام مسلمانان و اهالی ایران دانست هنوز به گوش آقای کروبی نرسیده است که ایشان در اندیشه ی "بهانه" ندادن بدست نیروهای جان برکف نمایند تام الاختیار خدا و پیغمبر در روی زمین است ! حالا شما بگوئید آقای کروبی که مردم ایران می بایستی چه بگویند و چه بخواهند که در پیشگاه جانشین خدا بر روی زمین حمل بر بی احترامی و توهین به مقدسات نگردد و "بهانه" ای نباشد بدست سرداران و سربازان سرمست از باده ولایت برای آدمکشی و تجاوز و ضرب و شتم و زندان وشکنجه ؟!

آقای کروبی ! برحذر داشتن مردم شریف و آزاده ایران ، از طرح خواسته های انسانی و ملی و قانونی خود ، نتیجه ای جز ترویج یأس وحرمان و بدبینی و لطمه زدن به اعتماد شکننده مردم ایران که تا کنون بارها به آن خیانت شده است دربرنخواهد داشت. محذوریت شما و سایر چهره های شاخص بریده از دستگاه خون ریز ولایت فقیه قابل درک است آقای کروبی بهمین جهت گاهی اوقات ضرر و زیان سکوت کمتر از رهنمود نادرستی است که اعتماد مردم را مخدوش سازد .

دفاع و پشتیبانی از مردم محروم و ستم دیده فلسطین و بطورکلی از تمامی محرومان و ستم دیدگان روی زمین البته که در ذات خویش وظیفه ای است والا و انسانی ، ولی الم شنگه ای که آیت الله خمینی وپیروان او تحت عنوان"روز قدس" و به اصطلاح حمایت از مردم فلسطین در ایران براه انداختند و در پرتو آن ، سیل پول و اسلحه و ساز برگ نظامی برای ایادی و جیره خواران خود به آن دیار جاری نمودند نه تنها کمکی به مردم آواره فلسطین ننمود بلکه بزرگترین ضربات را برآرمان آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ی مردم فلسطین در سالهای اخیر وارد نموده است . آقای کروبی ! نگارنده این سطور به عنوان یک شهروند ایرانی ویکی از حامیان مردم دربند و زجرکشیده فلسطین که بیشر ازچهار دهه ، مسائل مربوط به جنبش فلسطین را دنبال می کنم لازم می دانم که توجه شما را به نکاتی دراین خصوص جلب نمایم :

1- تعیین آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان"روزقدس" ازطرف آیت الله خمینی ، یک بدعت گذاری محض و برای مصرف داخلی بوده است و چنین روزی در تقویم مردم فلسطین و دولت قانونی آنان به عنوان "روز قدس" برسمیت شناخته نشده است . استفاده ابزاری از مسئله فلسطین را آیت خمینی زمانی که در نجف اقامت داشته است از صدام حسین و سایر رژیم های دیکتاتورها و مرتجعین عرب آموخته و پس از به قدرت رسیدن درایران مورد استفاده قرارداد ه است ، با این تفاوت که رژیم های عربی برای تحمیق توده های عرب و توجیه دیکتاتورهای خود و منحرف ساختن افکار مردم بینوا از مصائب و مشکلات داخلی به سمت مسئله فلسطین ، همیشه در کوره ناسیونالیسم کورعربی دمیده اند اما آیت الله خمینی و پیروانش اش از فردای انقلاب ، بمنظور تحمیق مردم ایران و خاورمیانه ، بر طبل "اسلام ناب محمدی" کوبیدند و برای فریب مسلمانان ناآگاه ، ضمن تعیین روزی جهانی برای "قدس" به تأسیس وتقویت گروههای بنیادگرای اسلامی و تروریستی در کشورهای عربی و اسلامی پرداختند و ازاین طریق اخلال بزرگی در روند مبارزات آزادیخواهانه ، عدالت جویانه و استقلال طلبانه مردم دراین کشورها بوجود آوردند.

2- آقای کروبی حتماً بیاد دارد که برنامه صدور انقلاب اسلامی آیت الله خمینی ، یا بهتر بگویم برنامه صدور پول و اسلحه و تربیت تروریست توسط جمهوری اسلامی برای لبنان و فلسطین و سایر کشورهای عربی و اسلامی درهیچ زمانی ، حتی درزمانی که شما رئیس مجلس شورای اسلامی ، آقای خاتمی رئیس جمهور ، آقای موسوی نخست وزیر و بسیاری از پٌست های کلیدی کشور در دست اصلاح طلبان بوده است با وقفه مواجه نگردید . درتمام دوران حکومت اصلاح طلبان نیز سفارتخانه های جمهوری اسلامی درکشورهای عربی و اسلامی ، با استفاده از مصونیت های دیپلماتیک ، تغذیه مالی و تسلیحاتی و آموزشی شبکه های تروریستی را در کشورهای عربی و اسلامی از یاد نبردند . پس اگر می بینید که امروزه نیز کسانی مانند آقای کدیور با اصرار می خواهند به ما بفهمانند که مردم ایران در مراسم "روزقدس" سال گذشته شعار داده اند : "هم غزه ، هم لبنان ، جانم فدای ایران" !! در حقیقت ایشان مکنونات درونی خود و دوستان اصلاح طلب خویش را بیان می کند که گویا گذشت زمان در اندیشه صدور انقلاب اسلامی آیت الله خمینی خللی وارد نکرده است . و نگرانی آقای کروبی هم مبنی بر "بهانه" ندادن بدست نیروهای دولتی در روز قدسی که در پیش است از همین جا سرچشمه می گیرد.

3- فلسطین و لبنان از جهت تنوع و رنگارنگی ادیان و اقوامی که درکنار یکدیگر زندگی می کنند تا حدودی شبیه ایران است ، این تنوع ادیان و اقوام در آن مناطق از قدیم به رشد و رواج فرهنگ سکولار در بین اهالی آن منطقه کمک شایانی نموده بوده است تا جائی که پس از جنگ جهانی دوم ، بیروت برای سالهای متمادی ، به پایتخت فرهنگی سکولاریسم در دنیای عرب و اسلام و خاورمیانه تبدیل می گردد. و شوربختی مردم لبنان و سایر ملت ها ی خاورمیانه اینکه انقلاب اسلامی با درآمد هنگفت نفت ایران و تز صدور انقلاب آیت الله خمینی ، برای زیر و رو کردن خاورمیانه از راه می رسد ، جمهوری اسلامی با این درآمد هنگفت ابتدا حافظ الاسد و حزب حاکم بعث سوریه را سیراب می نماید و سپس از آن طریق به جنوب لبنان و مناطق اشغالی فلسطین راه پیدا می کند و حاصل این راه پیدا کردن و سه دهه سیل پول واسلحه و آموزش های تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وضعیت موجودی است که امروزه شاهد آن هستیم .

با صرف ملیاردها دلار از دسترنج و پول نفت مردم ایران ، کودتای حماس و حزب الله در فلسطین و لبنان به مرحله اجرا درآمد و با مسلط شدن این گروههای وابسته به بیت رهبری بر نوار غزه و جنوب لبنان ، در سالهای اخیر هرزمان که بیت رهبری اراده کرده است قدرت خویش را به رخ اسرائیل بکشد ، با اشاره "آقا" ، چند موشک بی خاصیت از جنوب لبنان و نوارغزه به سمت اسرائیل پرتاب شده است و در مقابل ، بمب افکن های اسرائیل با حمله به مناطق مسکونی جنوب لبنان و نوارغزه ، هزاران نفر را کشته و مجروح و هزاران دیگر را خانه خراب و بی خانمان نموده اند . این بازی مرگ نابرابر که سر نخ آن در بیت رهبری جمهوری اسلامی است سالهاست که ادامه دارد و پس از هر ویرانگری اسرائیل به بهانه "عملیات تلافی جویانه"!! ، نمایندگان بیت رهبری با کیسه های پول بر ویرانه های جنوب لبنان و نوار غزه حاضر می شوند تا پول خون قربانیان را به بازماندگان شان پرداخت کنند و درباز سازی ویرانه ها به "امت مسلمان" کمک نمایند!! ناگفته نماند که چند روز پیش و قبل آغاز مجدد گفتگوهای بین رهبران فلسطین و اسرائیل ، محمود عباس نماینده قانونی دولت و سازمان آزادیبخس فلسطین ، در جواب خبرنگاری که ازاو در باره موانع صلح و چشم انداز وحدت فلسطینی سئوال کرده بود چنین گفت : "تا وقتی که از جانب جمهوری اسلامی سالانه صدها ملیون دلار به حماس و سایر گروه های فلسطینی کمک می شود ، چشم انداز روشنی برای اتحاد فلسطینی ها وجود ندارد."

4 – مداخله ی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه ، به لبنان و فلسطین محدود نمی گردد . از کشورهای شمال افریقا گرفته تا عراق و یمن و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای میانه ، شبکه های بومی خرابکاری و تروریستی با بودجه مخفی بیت رهبری ، توسط استادان قتل و تجاوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته اند. و اینکه خامنه ای و احمدی در روزهای اخیر رجز خوانی کرده اند که در صورت حمله به ایران ، جنگ فقط محدود به ایران نمی گردد ، این رجز خوانی ها همه به پشتوانه شبکه وسیع تروریستی و خرابکاری وابسته به بیت رهبری است که از 30 سال پیش تا کنون درگوشه وکنار خاورمیانه بوجود آمده اند . در اینجا ذکر این خبر هم بی مناسبت نمی دانم که در روز شنبه گذشته به تاریخ 21 اوت ، روزنامه کویتی القبس از قول مقامات امنیتی بحرین خبری را با این این مضمون انتشار داده است : «دستگاههای امنیتی بحرین یک شبکه 250 نفره خرابکاری و مرتبط با ایران را در بحرین دستگیر کرده اند»

در ادامه گزارش روزنامه القبس گفته شده است که : « رهبران این گروه تروریستی که در بحرین دستگیر شده اند اعتراف نموده اند که به یکی از سازمانهای نظامی در ایران وابسته اند و پول و اسلحه و مهمات وآموزشهای لازم را از طریق آن سازمان دریافت می کرده اند ، آنها همچنین اعتراف کرده اند که آن شبکه با سایر شبکه های خرابکاری در کویت و عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج در ارتباط بوده و یکی از برنامه های اولیه گروهای خرابکار این بوده است که در صورت حمله نظامی به ایران ، این شبکه ها درمرحله اول ، ابتدا با به راه انداختن راهپيمايي مسالمت آميز در اعتراص به حمله نظامی به ایران ، مردم را به خیابان ها بکشانند و در مرحله دوم ، با حمله به مراکز تجاری و به آتش کشیدن و بمب گذاری در آن مراکز وسایر تأسیسات دولتی ، کشور را دچار هرج و مرج نمایند.»

جناب کروبی ! با توجه به چند نکته ای که در این مختصر بیان شد و درحقیقت مُشتی است از خروار تبهکاری های رژیم جمهوری اسلامی درحق مردم کشورهای عربی ، آیا هنوز براین باور هستید که اگرمردم ایران در"روزقدس" شعاری بدهند که مضمون آن قطع مداخله ی بیت رهبری و پاسداران او در امور داخلی فلسطین و لبنان و سایر کشورها باشد ، بازهم "بهانه" بدست اوباشان حاکم دادن است ؟! آیا شما هم مانند آقای کدیور فکر می کنید که شعار مردم در روز قدس می بایستی "هم غزه ، هم لبنان ..." باشد؟! آیا در این حقیقت تردیدی دارید که شعار"هم غزه ، هم لبنان" مُهر تأییدی است بر سیاست صدورانقلاب اسلامی آیت الله خمینی و نایب برحق اش سیدعلی خامنه ای و عملاً آیا سیاست صدور انقلاب ، بجز هدردادن ملیاردها دلار پول مردم فقیر ومحروم ایران و ایجاد شبکه های خرابکاری و تروریستی و ریختن خون هزاران انسان بی گناه در لبنان و فلسطین و سایر کشورهای عربی و اسلامی نتیجه دیگری در بر داشته است ؟ از این سیاست مخّرب چه چیزی عاید مردم ایران شده است ، آیا مردم ایران حق ندارند سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی که کشور ومردم ایران را بر روی شبکه ای از باروت نشانده است به چالش گیرند و از حکومتگران بخواهند که دست از این سیاست ها بردارند؟!

آقای کروبی ! سیاست صدور انقلاب اسلامی امام راحل شما ، اژدهای هفت سری را خلق کرده است که دَم آتشین این اژدهای ویرانگر تمامی کشورهای خاورمیانه را به آتش خواهد کشید ، رهبر دبنگ و محمودک دلقک پای نقاره ی حکومت اراذل و اوباش بلوف نمی زنند ، به پشت گرمی شبکه های تروریستی گوش به فرمان خود در سرتاسر خاورمیانه است که رجزخوانی می کنند و دنیا را به آتش افروزی تهدید می نمایند.

و کلام آخر اینکه ، آقای کروبی عزیز ! ملت شریف ایران و سایرملت های خاورمیانه ، جدائی شما و دوستان اصلاح طلب تان ازباند تروریست وخرابکارحاکم برایران و پیوستن تان به صفوف مردم را به فال نیک می گیرند و این را گام مؤثری در پروسه فروپاشی جمهوری جنایت و ترور و تخریب می دانند ولی یادتان نرود که جمهوری جنایت و ترورجمهوری اسلامی یک شبه وخود به خود به اژدهای هفت سر وغیرقابل کنترل کنونی تبدیل نگردیده است ، از شما که روزی رئیس مجلس شورای اسلامی اش بودید تا آقای موسوی که نخست وزیر و آقای خاتمی که رئیس جمهور و غیره و غیره تا آن گروههای سیاسی نابخرد و روس پرستی که زمانی "مسلح ساختن سپاه پاسداران به سلاح سنگین" را جزو خواسته های خود از دولت جمهوری اسلامی قرارداده بودند و در رشد و فربه شدن این هیولای آدمی خوار نقش داشته اند فعلاً همه شان یک پوزش خواهی بزرگ به ملت شریف ایران و همه ی ملت های خاورمیانه وامدارهستند تا درفردای سرنگونی حکومت اوباشان تروریست و آزادی مردم ایران ، کاررسیدگی به تمام پرونده های عاملان و دستیاران وحامیان جنایات جمهوری اسلامی ، دردادگاهی صالح و با حضور هیأت منصفه و شاکیانی ازجمله از لبنان و فلسطین و عراق وافغانستان و یمن و کویت و بحرین و هرکجا که خون بیگناهی توسط شبکه های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی بزمین ریخته شده است آغاز گردد. با امید به اینکه تا آن روز با مردم ایران باشید آقای کروبی ، که ازبیرونی واندرونی بیت خون ریز رهبری ، برای بازگرداندن شما و یاران تان به درون زورق شکسته ای که در حال غرق شدن است زمزمه هائی به گوش می رسد .

3 شهریورماه 1389

25 اوت 2010

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.