وقتی بیمزه ها خود را"لو" میدهند!

با اوردن شمه ای از نظرات مشعشع آقای اردبیلی مطلب خود را به پایان میرسانم و یاد آور میشوم که نظرات من در رابطه با مسئله و حق و حقوق ملیتهای غیر فارس ساکن ایران در طول مطلب سوم خود بصورت واضح و آشکار انعکاس یافته و خوشحالم که این مطلب درست قبل از چاپ و نشر مطلب آقای اردبیلی بود و گرنه میتوانست از سوی ایشان به صورت دیگری تعبیر شود! چون ایشان در اینگونه تعبیرات ضمن داشتن تبحر کافی ، خیلی اهل آسمان و ریسمان بافتن هم تشریف دارند!

درآسمان پر ستاره سیاسی " سیاست" خصوصا در خارج کشور ، ستارگانی مانند آقای اردبیلی در حال درخششند، دنیا برکام است و زندگی بر وفق مراد! آقای اردبیلی، خسته نباشید از اینهمه فضیلت و شعور و دانش و علم و امورات تحقیقی و تطبیقی و غیره...!مقاله شما را همان روز اول خواندم و از کنار آن خیلی راحت گذشتم! گذشتم، چرا؟ به یک دلیل ساده ! میگویند: کسی که در خواب است را میشود بیدار کرد ، ولی کسی که خود را به خواب زده را هرگز نمی شود بیدار کرد! شما با آنچه در بیوگرافی سیاسیتان که با مراجعه به جستجوگر "گوگل" به دست می دهد، در شان جواب و پاسخ نیستید! یک دلیلش را  در پایان همین مقاله و با استناد به همان سایت گوگل برای روشن شدن موضوع حتما خواهم آورد. مطلب و مقاله شما مرا یاد حکایتی از ملا نصرالدین انداخت. همسایه ملا به او مراجعه کرده و از او صافی برنج به امانت میخواهد و ملانصرالدین در جواب میگوید: درون صافی آب ذخیره کرده ام! همسایه اش با تعجب میگوید: مگر میشود داخل صافی آب نگه داشت؟ ملا جواب میدهد: اگر از این بهانه خوشت نیامد میتوانم بهانه دیگری برایت بیاورم! 

از آنجایی که احساس کردم سکوت در برابر اظهارات ایشان شاید دلیل بر حقانیت آنها باشد، خود را ناگزیر از جواب می بینم و به دلیل طولانی نشدن فقط 8 موردی که ایشان در پایان مقاله خود آورده اند به اختصار پاسخ خواهم داد.

مورد اول:بی توجهی به آمار ودادن آمار اغراق آمیز متکلمین زبان روسی! این اقا اگر قدری هوشیاری و صبر و حوصله میکردند و به سایت" ویکی پدیا " مراجعه میکردند، این گونه ذوق زده! نمی شدند. در این سایت در مورد زبان روسی نوشته شده"روسی زبان مادری حدود 145 میلون نفر است و 110 میلیون نفر دیگرآن را زبان دوم میدانند و با این حساب هشتمین زبان پر متکلم دنیاست" همانگونه که ملاحظه می فرمائید ، ا145 میلیون بعلاوه 110 میلیون میشود 255 میلیون! پس حداقل ادعای بنده که بین 250 میلیون نفر است ، درست میباشد و اگر کسانی که از این زبان به عنوان زبان سوم و یا چندم خود مانند بسیاری از افراد ساکن در کشورها و شهرهای مختلف دنیا استفاده میکنند را نیز اضافه کنیم قاعدتا این رقم بیشتر هم خواهد شد! 

2- بی توجهی به نظر صاحبنظران........و نسبت دان حکم عقیم بودن زبان فارسی به سوء نیت جنبش ملی آذربایجان!  اگر ایشان قدری حوصله داشتند ، متوجه شده بودند که بنده خود نیز به گوشه ای از مشکلات زبان فارسی در مقاله خود اشاره داشتم و از همه مهمتر که چگونه  از مطلب بنده چنین استنباتی کردند که گویا من جنبش آذربایجان را به "سوء نیت " به زبان فارسی متهم کرده ام!در چنین برداشتی که ایشان دارند فقط میتوانم بگویم یا  مطلب مرا آنگونه که خواسته اند " مصادره " کرده اند و یا " ریگی" به کفش دارند و یا یک"بی مزگی " دیگر به خرج داده اند! 

3- دفاع احساسی و بد از زبانهای .......با شعار های مساوات طلبانه ملل غیر فارس.  این بند آنقدر مضحک و بی اساس است که فکر میکنم نیازی به توضیح زیاد نباشد. من ضمن اشاره به مشکلات زبان فارسی ، گفته ام که زبان فارسی نیز مانند بسیاری از زبانهای دیگر دنیا مشکل دارد، آیا این مسئله ایست غیر واقعی؟ و یا زبان فارسی تنها زبان مشکل دار دنیاست؟ و جالب اینجاست که من گفته ام که با توجه به تدریس این زبان، از نزدیک با مشکلات آن آشنا هستم . و در مورد زبان روسی هم بنده هیچ دفاعی نکرده ام و فقط به این موضوع اشاره نموده ام که زبان روسی  در برابر زبانهایی مانندازبکی و یا فارسی از متکلمان بیشتری برخوردار است! آیا این واقعیت را میتوان به عنوان دفاع از زبان روسی بشمار آورد و چنین حکم بچه گانه ای صادر نمود؟ 

4-گرفتن این نتیجه که ....مهم نیست! این هم از آن حرفهاست! چه در دنیای در حال گلوبالیزه شدن و چه بدون آن هر زبان جایگاه و مقام و موقعیت خود را دارد. من چه دنیا گلوبا لیزه شود و چه نشود، تا آخر عمرم ، گاهی و حتما آهنگهای دلنواز "بلبل"، "رشید بهبودف" ،" زینب خانلروا"،"میرزابابایف"،"سبینه بابایوا" وبسیاری دیگر و یا اپرا های کوراغلو و آرشین مال آلان و مشتی عباد را گوش داده و باز هم گوش خواهم داد و  صدای عزیز "شهریار" را با آن گرمی و گوشنوازیش در  "حیدر بابایه سلام" که صدها بار شنیده ام و باز هم خواهم شنید. باز هم ایشان در استنباط از مطلب بنده راه خطا را رفته و آن نتیجه را گرفته که خود خواسته!

5- توسل به حکم نادرست" زبان وسیله است"....حق تورکان در استفاده از زبان خود است! اگر آقای اردبیلی میخواهند به حکم و نتیجه گیری هدایت سلطانزاده و ایدئولوژیک کردن زبان از سوی ایشان باور داشته باشند، هیچ اشکالی ندارد.ولی از دیگران نخواهند که آنها نیز حتما این حکم و نتیجه گیری را قبول کنند! من بر استدلال خود از حکم " زبان وسیله معاشرت و تماس میان انسانهاست" عمیقا باور دارم. به همین خاطر هم همیشه وقتی از پیدایش زبان سخن به میان میاید، گفته میشود: زبان بزرگترین اختراع انسان است"! بشر زبان را اختراع کرده است برای ارتباط و تماس و معاشرت با هم نوع خود!  چیزی که اختراع میشود، وسیله است ، نه محملی برای غرور و افتخار! و بر این باورم که شانس بزرگی آوردم که در یاد گرفتن زبان به زبان ترکی بسنده نکردم  و زبان فارسی را هم آموختم و شانس بزرگتر دیگرم اینست که زبان روسی را هم بلد هستم و شانس بسیار بزرگتر میتوانست آن باشد که اگر زبان انگلیسی را نیز به جای شکسته بسته!نیز  بخوبی میدانستم! معیار من در مسئله زبان، دایره  و شعاع هر چه بیشتردر ارتباط و تماس بودن با انسانهای بیشتر است! برای من موضوع به همین سادگی است. اگر ایشان و کسان دیگری از همفکران ایشان با این نظر موافق نیستند ، ملالی نیست. میتوانند در جای خود ،درجا زده و از ایدئولوژیک کردن زبان خود لذت هم ببرند. باکی نیست!

6-گرفتن نتیجه طبیعی بودن تحمیل زبانی ........برای توجیه یک سیاست غیر دمکراتیک امروز! وقتی صحبت از زبان دربار بودن در دربار شاهان ترک ایران میشود، این شاهان از دوستان ترک مدال "رفتار انسانی با زبان فارسی " دریافت میکنند! و شاهان رئوف و مهربان میشوند و همین مهربانی است که ظاهرا دلیل تن دادن به رسمی و یا رواج داشتن در دبارها میشود( لطفا در مورد این منتطق کمی درنگ فرمائید. چرا که به نظر میرسد یکی از کشفیات تاریخی آقای اردبیلی است و قطعا باید مورد توجه قرار گیرد). و گویا دلبستگی آنها به این زبان و سرودن اشعار از سوی برخی از این شاهان و سلاطین نیز از روی حس رافت مهربانی و حس دلسوزی آنان نسبت به زبان فارسی بوده است! وگرنه بسیاری از این شاهان به سفاکی و ظالم بودن شهره تاریخند ،اما دلسوز و مهربان در مقابل یک زبان غیر مادری ! دلایل برای این امر که چرا زبان فارسی تاریخا زبان رسمی بسیاری از دربارها ، حتی دربار حکومتهای بابوریان هند که خود از نواده های تیمور لنگ بودند، بسیار است و در حوصله این مقاله نمی گنجد. ودر مورد رواج داشتن زبان فارسی در دربار تیمور همین نکته بس که بسیاری از اثار باستانی مربوط به دوره تیمور که در شهر سمرقند ساخته شده و تا امروز نیز پا برجاست و روزانه هزاران نفر از اقصی نقاط جهان به دیدن آنها میایند، بر سر در شان اشعار فارسی نقش بسته! اگر آقای اردبیلی شکی دارند، تشریف آورده و از نزدیک ببینند و با گذاشتن فقط 5 دقیقه وقت و جستجو در تاریخ تیموریان میتوان به صحت این ادعا رسید. 

7-کتمان ابعاد مختلف تبعیض .....سردمداران و حکومتیان کشور! آقای اردبیلی در دیدن واقعیتها در این امر خیلی" خساست" به خرج داده اند. من در مطلب اول خود از این موضوع شروع کرده ام که در طول تاریخ حداقل 500ساله ایران حکومت اکثرا در دست  قبایل ترک ایران بوده است! و این امر بر کسی پوشیده نیست. و ایشان با آوردن لیست وزرای حاضر در دولت فعلی ، " دولت" را در وزیر بودن و وزرا خلاصه کرده اند! برای ایشان لازم است که بگویم وقتی صحبت از دولت میشود، منظور کل ماشین عظیم و بزرگ دولت از رئیس جمهور و وزرا و وکلا گرفته تا پایین تریت سطوح اهرمها که به بخشها و روستاها نیز میرسد، میباشد. ثانیا آقای اردبیلی، شخص اول مملکت ما که  ظاهرارهبر مسلمین جهان!!! هم تشریف دارند، در حال حاضر "ترک" است! با آوردن لیست و نام وزرا ،لطفا این قضیه را کوچک نکرده و " خساست" به خرج ندهید!

8- وارد کردن اتهام به دیگران....بدون دلیل و بدون آدرس مشخص! آقای اردبیلی ! شما اگر خودتان ریگی به کفش ندارید چرا این حکم بسیار کلی را به خود و دیگر فعالین آذربایجان گرفته اید! آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ثانیا دست و دل بازیهای همسایه شمالی مان( جمهوری آذربایجان ) در مورد مسئله ملی در استانهای ترک نشین ایران امری نیست که بر کسی پوشیده باشد. این حمایتهای مستقیم زمان رئیس جمهوری ایاذ مطلبف ، آشکار و بی پرده بود و در پی حکومت پدر وپسرعلی اف ها به دلیل کمتر شدن تشنج با ایران بصورت کمتر آشکار درآمده است. 

با اوردن شمه ای از نظرات مشعشع آقای اردبیلی مطلب خود را به پایان میرسانم و یاد آور میشوم که نظرات من در رابطه با مسئله و حق و حقوق ملیتهای غیر فارس ساکن ایران در طول مطلب سوم خود بصورت واضح و آشکار انعکاس یافته و خوشحالم که این مطلب درست قبل از چاپ و نشر مطلب آقای اردبیلی بود و گرنه میتوانست از سوی ایشان به صورت دیگری تعبیر شود! چون ایشان در اینگونه تعبیرات ضمن داشتن تبحر کافی ، خیلی اهل آسمان و ریسمان بافتن  هم تشریف دارند!به این ترتیب که ایشان در مقاله خود تمام نوشته های مرا به جنبش آذربایجان وصل کرده و ربط داده اند. شاید به دلیل "لو " دادن بی مزگی و اظهار فضل نمودن . باشد که ایشان در "جراحی" مقالات دیگران آنهم به این دقت ، قدری حسن نیت و خویشتن داری بخرج داده و احکام و نتیجه های 8گانه صادر نفرمایند. گوشه ای از افاضات ایشان که اگر به اسم آقای اردبیلی مزین نبود آدم فکر میکرد از زبان "هیتلر وطنی" جاری شده است!" اگر مسئله سکوت در برابر ادعاهای آقای اردبیلی که قاعدتا حمل بر صحه گذاری بر آنها میشد، نبود،هرگز جواب کسی که چنین ادعای مجنونانه و مالیخولیایی دارد بر نمی آمدم. این سخنرانی اینترنتی را ایشان در تاریخ 11 آوریل 2011 ایراد کرده اند: «… در تولید معنوی باید آنارشی حکمروا باشد.  و حقیقتا اگر نگاهی عمومی به رسانه های همگانی فارس ها بیاندازی، از نظر آنارشی اینها هیچ کم و کسری ندارند. هر نوعش را بخواهی دارند. در تک تک مدیا هایشان ایرادهایی می توانی پیدا کنی. البته من حالا یک ایراد مهم اینها را خواهم گفت که اصلا به مدیا مربوط نیست. اینها بعنوان ملت یک ایراد کروموزومی دارند. غیر از این ایراد کروموزومی، از نظر مدیا وضعشان فوق العاده است. آن تنوع و آن آنارشی لازم  را– که همه چیز باشد، همه نوع باشد- دارند….. ایرادهایشان را می گفتم. ایراد آنهاد ایراد مدیا نیست.  در کل اینها بعنوان ملت  مریض اند. نمی دانم مرض کروموزوم دارند.  اینها را آراز [ دکتر آراز سلیمانی] خوب می دانند. [ آراز سلیمانی]  خودش پزشک است و از ژنتیک  خوب اطلاع دارد، همچنین اسد بیگ. اینها [فارس ها] یک ایراد کروموزومی دارند، چیزی دارند که  بمحض خارج شدن از تخم، تفکرات راسیستی ذهنشان را کور کرده است. … اینها اگر بعنوان ملت یک ذره شعور داشتند، یک ذره عقل داشتند، می توانستند بعنوان ملت از منافع خودشان دفاع کنند. منافع اینها در از هم پاشیدن ایران نیست. … ولی در نتیجه نقص کروموزومی شان ، بی شعوریشان، پایین بودن فهم و دراکه شان است، بخاطر این ایرادهایشان است که رسانه های جمعی شان کند می شود. که – چنانکه گفتم  ربطی به مدیاشان ندارد.»

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی /عزیزه من ادرس اشتباهی به مردم ندید.....این عکس بم فعلی میباشد....http://www.halil.ir/fa/ew_news_8008.ashx

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دولت شوینیست فارس جمهوری اسلامی به مردم ورزقان (چون ترک هستند) هیچ کمکی نکرده است. ولی همین دولت به هرکدام از زلزله زدگان بم (چون آنها فارس هستند) یک ویلای مجلل، یک اتومبیل گرانقیمت و امکانات تفریحی شامل سونا و جکوزی و استخر سرباز و سرپوشیده داده است. در آدرس زیر می توانید عکسهای این رفتار شوینیستی جمهوری اسلامی را ببینید و باور کنید که همه مسائل دنیا با فرمول "ترک-فارس" حل می شوند: http://www.rozanehonline.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%A8%D9%85-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.html و اگر باز هم قانع نشدید و باور نکردید که فارسها در این مملکت گل و بلبل تافته جدابافته هستند و دولت شوینیست فارس گرا از پول "ملت"های غیرفارس می دزدد ومجانی به فارسها روزی یک پرس چلوکباب سلطانی با دوغ آبعلی می دهد، معلوم است که آسیمیله و خودفروخته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نماینده مردم ورزقان در مجلس: دولت برای زلزله‌زدگان آذربایجان کار خاصی انجام نداده است
Cümə, 12.06.2014 04:30
: در حالی که نزدیک به دو سال از زلزله ورزقان میگذرد، حکومت ایران تاکنون توجه خاصی به زلزله زدگان نداشته و صرفا خیرین کمکهایی برای زلزله زدگان ارسال کرده اند: الهوردی دهقان نماینده ورزقان طی جلسه ای که که با حضور وزیر نیرو ‌و مدیران ارشد استان آذربایجان شرقی در تبریز تشکیل یافته بود،با بیان اینکه دولت روحانی برای زلزله‌زدگان کار خاصی نکرده است، اظهار نمود:"انتظار داشتیم وزارت خانه های زیر بنایی مانند وزارت نیرو وارد شده واقدان به جایگزینی لوله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بالاخره من نفهمیدم اگر عدم کمک رسانی به زلزله زدگان ورزقان نشان شوینیست بودن جمهوری اسلامی است، عدم رساندن کمکهای مردمی به زلزله زدگان بم (با چهل هزار کشته) و زندگی نکبتبار آنها در کانتینرها و زاغه ها بعد از گذشت 11 سال علامت کدام شوینیسم است؟ اگر خشک شدن دریاچه ارومیه علامت شوینیست بودن جمهوری اسلامی است، خشک شدن زاینده رود علامت چیست؟ ودیگر اینکه "چاله دهان" عبارتی است که نشان از "چاله میدانی" بودن گوینده اش دارد. عشیره پرستی هم یک نوع تفکر عقبمانده است که ترک و فارس و عرب و کرد نمی شناسد. ، هر کس که از شوینیست بودن جمهوری اسلامی حرف می زند، چه کسی که آنرا نماینده شوینیسم فارس می داند و چه کسی که آنرا هجوم دوباره اعراب می داند، عشیره پرست است. به همین سادگی، البته ساده برای کسانی که عشیره شان را نمی پرستند واگرنه کسانی که همه مسائل دنیا را با تقابل "ترک و فارس" تبیین می کنند، در جهل مرکب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی نمیدانم در جريان زلزله قره داغ بودی يا نه درست بعد از ٦ ساعت از وقوع زلزله راديو و تلويزيون ايران در يک خبر کوتاه ميگويد در بعد از ظهر امروز در استان آذربايجانشرقی در منطقه اهر زلزله ای رخ داده . در تمام دنيا اخبار مهم و اول بود و دولتهای ترکيه و آذربايجان اعلام آمادگی برای کمک ميکنند ولی دولت ايران و راديو وتلويزيونش چنين برخورد ميکنند‌ يعنی درست موقعی که بايد بداد مردم برسند خبری نبود و در ضمن کسی نگفته دولت ايران در بم بهشتی درست کرده که جنابعالی مقايسته النفس کرده ايد منتها چاله دهان های شونيست با سياست تحقير ملل غير فارس از جمله عشيره پرست خواندن و امثالهم فکر ميکنند مترقی تشريف دارند و ميتوانند سر پوشی بر سياست کثيف دولت ايران باشند . آقای رازی طول وعرض شونيزم فارس امروز خاک پرستی است که نمايندگانش با نام تماميت ارضی هيچگونه حق و حقوقی را برای ملل غير فارس نميشناسند و بی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ایوب مرندی عزیز! از اینکه من با شما !!! ظاهرا سالهاست آشنا هستم و باز هم ظاهرا سالهاست سر یک سفره شام و نهار خورده ایم که بنده را "تو" خطاب کرده اید، کاملا نشان از رعایت احترام و آشنایی با انشاء و املای " ادب" است! ثانیا چون من معتقد هستم که مسئله ملیتها و ستم ملی در ایران انقدر که بعضی از دوستان قصد دارند آنرا بزرگنمایی کرده و مسئله حاد و جدی و مبرم کشور قلمداد کنند، همانطور که اشاره کرده اید ،آنوقت باید با آن با همان کلمات نظیر با مزه و بی مزه و خوشمزه ، برخورد کرد! در حالی که ظلم و ستم و دیکتاتوری رژیم آخوندی بی ملاحظه، هم ترک را و هم فارس را و هم عرب و بلوچ وکلا تمام خلق و ملت ایران را میکوبد، صحبت از شونیزم فارس و فاشیسم فارس در بهترین حالتش همان "بی مزگی" خواهد بود! ضرب المثلی هست که می گوید: اول یک سوزن به خودت بزن و سپس یک جوال دوز به دیگران ! حالا هم شما اگر قدری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
كاش گفته بودي كه معلم حساب يا ورزش هستي. گفتي استاد زبان فارسي هستي و اينهمه اشكال در نوشتن يك انشا؟ حتي شما در درك سوآلات اشكال داري. آخر مگر در سياست ميشود از الفاظي چون بامزه، بي مزه، خوشمزه، بدمزه و از اين نوع استفاده كرد؟ آخر گفتي كه اكثريتي توده اي هم بودي. مگر آنها سياست را اينطور بشما درس داده اند؟ برادر كمي نگاه كن اشكال كارت كجاست. جاي خانم مهناز هدايتي خالي كه آثار گران شما را به زيور طبع شعر خود بيارايد و باهم خوانندگان بيشتري پيدا كنيد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسانهای مدرن اول فکر می کنند، بعد حرف می زنند (یا می نویسند). عشیره پرستان اول همینطور قرضن قورتکی یک حرفی از خودشان صادر می کنند، و بعد می نشینند در باره شاهکارشان فکرمی کنند و وقتی می بینند در حد جام جهانی ضایع کرده اند، شعار "یاشاسین" و "زنده باد"و "یژی" سر می دهند. صورت مسئله بسیار ساده است: مقایسه زلزله ورزقان با زلزله بم، و مقایسه خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود، و ارتباط آن با شوینیسم فارس. طبیعتا وقتی شعور تعطیل باشد، جا برای شعار باز می شود. یک نکته دیگر هم در مورد سیستان و بلوچستان که محرومترین استان ایران است: محرومیت این استان (که شرم آور است) مختص اهالی بلوچ آن نیست و اهالی فارسی زبان آن هم درست به همان اندازه از این محرومیت برخوردارند. همین مسئله در مورد خوزستان هم صادق است: اگرچه پانعربیستها معتقدند سرتاسر خوزستان عرب نشین است، باید گفت که هموطنان عرب در این استان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی کافی است به جايگاه اقتصادی آذربايجان در طی ٣٠ سال اخير نگاه کنيد از رده دوم به ١٧ تنزل کرده و جنابعالی يک کارخانه مونتاژ تراکتور را که هر آن در خطر تعطيلی قرار دارد را به شهر تبريز شهر اولين ها « اولين چاپخانه -اولين مدرسه مدرن -اولين آتش نشانی -اولين مدرسه کرو لال اولين تئاتر و...........بيشتر ميدانی.به قول آن شاعر که ميگويد آه و هزار آه کو آن جايگاه و منزلت تو ای آذربايجان که امروز بی اصل ونصب ها ميخواهند در قلب تو تبريز به ما درس وطن و بی وطنی را ياد دهند و جس و خاشاک را با زر و گوهر مقايسه کنند و باز ادامه ميدهد به شرف زينب پاشا و علی مسيو قسم که آرزوی بی اصل ونصب ها را در دلشان خواهيم گذاشت و سرود ياشاسين آذربايجان را تا ابديت خواهيم خواند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانی که دم از برخورد شوینیستی با زلزله می زنند، بد نیست یک ساعت هم که شده از سایتهای راسیستی و عشیره پرستانه موسوم به "هویت طلب" بیرون بیایند و در جامعه گشتی بزنند و ببینند یازده سال بعد از زلزیه وحشتناک بم که منجر به ویرانی وسیع شهر شد و ارگ تاریخی بم را ویران کرد، ملت نورچشمی و همیشه شوینیست فارس در این شهر به چه وضعی زندگی می کند. بهتر است مغز، این برترین هدیه طبیعت را بکار بیندازند و بپرسند این دولت شوینیست فارس چرا اجازه می دهد برغم سیل کمکهای مردمی از ایران و کمکهای دولتی از سرتاسر جهان اکثریت زلزله زدگان "فارس" اهل بم هنوز در کپر و زاغه و کانتینر زندگی می کنند. همچنین بد نیست این نوابغ عالم بشریت از خود بپرسند که چرا زاینده رود، که متعلق به ملت نورچشمی "فارس" است خشک شده است. بپرسند چرا حکومت صددرصد شوینیست پهلوی بزرگترین کارخانه تراکتورسازی خاورمیانه را در تبریز احداث کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اعلم برای اينکه قابل فهم برايت باشد عين نوشته تو را مياورم « آذری و یا آذربایجانی که به نظر بنده کمترین ستم قومی در حقشان اعمال شده و میشود، بیشترین طلبکاران و سینه چاکان هستند » حالا فکر ميکنم خوب ميفهمی که من چرا از تو سوال ميکنم چرا مليونها انسان از آذربايجان بخاطر يک لقمه نان به مناطق فارس نشين مهاجرت ميکنند .آقای کوروش مهاجرت آذربايجانی ها نتيجه سياست شونيستی دولت ايران است که سرمايه گذاری و اشتغال و کار را به مناطق فارس نشين برده تا مليونها انسان با خانواده شان مهاجرت کرده و به راحتی آسيمله ميشود و اين آقای کوروش سعی ميکند با لوس کردن و تخفيف ستم ملی بر ترکها را توجيح کند . آقای محترم ستم ملی بر ترکها تنها جنبه فرهنگی - زبانی ندارد ستم اقتصادی و اجتماعی بشدت افزايش پيدا ميکند. روستهای آذربايجان به مخروبه و شهر هايش به روستا ی بزرگ تبديل شده ولی نگاه کن به شيراز اصفهان کرمان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرستاده شده توسط رازی در در جمعه, 06/06/2014 - 23:52
نظر:
پس معلوم میشود این دانشمند تازه جوان آقای اعلم از ویکی پدیا به عنوان منبع استفاده میکند.معلوم میشود برایش هنوز زود است وباید کمی یاد بگیرد که ویکی پدیا منبع علنی و واقعی نیست.. آقای رازی ! لطفا بفرمائید ویکی پدیا چرا منبع علنی( شاید منظورتان علمی است) و واقعی نیست؟ شما که به نظر میرسد ریشتان در عرصه علم سفید گشته وپیر علم و دانش شده اید، به ما دانشمندان!!! جوان بگوئید چرا ویکی پدیا "علنی"و واقعی نیست ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله ای بسیار بامزه ، موفق باشی کورش جان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستی بنام آقای یوسف آذربایجان قبلا هم کامنتی پای یکی از مقاله های من گذاشته و در اینجا نیز یک بار دیگر از من خواسته اند در باره چرایی مهاجرتهای میلیونی آذربایجانیها!!! به استانهای فارس نشین توضیح دهم. ایشان بر خلاف برخی کامنت نویسها که اصلن معلوم نیست چه میخواهند بگویند، شاید میتوانست به درستی به نکته ای قابل تامل اشاره کرده باشند وآنهم مسئله مهاجرت است. البته دوست گرامی یوسف، متاسفانه پدیده مهاجرت را هم ترک و فارس نموده اندکه به نظر میرسد پایه و اساس حقیقی و واقعی چندانی ندارد.ضمن پوزش از ایشان که زودتر از این نتوانستم جواب دهم در جواب این دوست عرض کنم که مطابق آمار و تحقیقات انجام شده تحت عنوان" جریانهای مهاجرت داخلی ایران طی دهه 75-85 (به عنوان نمونه) توسط

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن اگر کامنتی سزاوار سانسور باشد، همین کامنت آخر پاپک خرمدین است، زیرا مثل آخر نوشته ایشان مصداق بارزنژادپرستی و ادبیات نفرت است. ایشان بد نیست نگاهی به ترکیه و نخبگان و فرهیختگان آن بیندازد و ببیند "ترک" نه تنها لقمان را در جیب بغل کتش جا می دهد، بلکه رمانی می نویسد و فیلمی می سازد که دنیا در برابرش تعظیم می کند. و در ضمنتر اینکه یک آقا یا خانم رازی دیگر هم به این جمع اضافه شده که خوشحال می شوم اگر کمی نشانی بدهد، شاید فامیل از آب درآمدیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اعلم استاد, بودنتان را در ای نوشته تان به ثبوت رساندید. بهتر است به شان استادها در این سطح نوشتهایتان توهین نکنید و هر کی و در هر مقامی که دارید , کمی عفت کلام را رعایت کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی عزیز، قاعدتا باید منظورتان من باشم. لطفا بفرمایید "نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی" با کدامیک از اصول دموکراسی مغایر است؟ آیا اگر یک شخص حقیقی در فضای عمومی سخنانی را بنویسد یا بگوید، نباید در بازگوئی سخنانش از او اسم برد و او را "اسمشو نبر" نامید؟ دوم اینکه شخص نامبرده موضوع این مقاله است و کامنت من هم در رابطه با بخشی از سخنان اوست که از قضا در همین مقاله درج شده اند. نویسنده مقاله از ایشان صریحا اسم برده است و از آن گذشته مسئول سابق کامنتها که مسلما به قوانین ایران گلوبال واردتر از هر کسی است، در کامنتی زیر نوشته "اسمشو نبر" می نویسد:«حالا که جناب اردبیلی حی و حاضر هستند و می توانند در مورد عملکرد "کروموزومها" و "قوم وحشی" توضیحات واضحی را بیان بفرمایند ...». آیا کامنت ایشان هم باید شامل سانسور می شد؟ چرا اینهمه اصرار دارید برای نژادپرستان حاشیه امن درست کنید و آنها را به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کوروش اعلم و دیگر آذربایجانیان محترم و صاحب سرزمین آذربایجان گول این ترکان چلبی صفت را نخورید این مجمع الجزایر ترک با زبانهای و لهجه های متفاوت بدنباله هویت نداشته خود . خودشان را به ما ایرانی آذری میچسبانند اما نمی شه نمی شه بقوله ما آذریها ترک اگر لقمان شو د باز هم کلاس اول است.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوستان و خوانندگان عزیز، «صفحه شما» واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادنه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منت خدای را عز و جل، که یک نفر دیگر هم آن طرف دیگر کش را گرفت و کشید که دیگر "بعضیها" که تصورات عجیب و غریبی از آزادی بیان دارند و از شدت پیشرفتگی مبارزه با نژادپرستی را در اقداماتی مانند "قسامه" و "مباهله" می دانند و معتقدند اگر کسی در حضور قاضی شرع سه با ر به قرآن کریم قسم خورد و گفت "من نژادپرست نیستم"، دیگر نباید پرونده اش را کش داد، یقه رازی یک لا قبا را ول کنند، یا حداقل این یقه را فقط با یک دست بگیرند و آنیکی دست را حواله یقه آقای کوروش اعلم بنمایند، چون ظاهرا ایشان کشی را که به همت همان "بعضیها" داشت شُل می شد گرفته و حسابی می کشد. آنهم چه کشیدنی!. البته ،،،،،،،،،باید هم خودش را به نشنیدن بزند، زیرا اکثریت بزرگی از هویت طلبان خوشان نژادپرستان افراطی هستند و مشکلی با اظهارات ایشان ندارند و چپ شرمنده دیروزی هم که اساسا در مورد آزادی بیان چنان دست و دلباز است که مسائل بی ارزشی
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دلسوز جان، مشكل اين است كه شما با يك نام مستعار عليه يك شخصيت حقيقي افشاگري مي كنيد، بيايد باا نام خودتان ويا يك نام مستعار ، نظرات هر كسي را دوست داشتيد را نقد كنيد و من بلا فاصله ان را منتشر مي كنم، در غير اين صورت ، چاره اي جز سانسور نمي ماند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی معنی تخریب شخصیت ها چیست؟ مگر من به جز بیان یک مشت حقایق چیزی دیگر نوشته ام. چه چیزی نوشته ام که در اقکار نازنین شما تخریب شخصیت آقای اردبیلی به حساب می اید. اجازه بدهید اقای اردبیلی خودشان در نفع نقد بنده جواب بدهند. اجازه بدهید آقای اردبیلی مسئولیت اعمال خودشان را با زبان خودشان برایمان توضیح دهند. یقین که کسی که ادعای روشنفکری و نمایندگی یک ملت را به دوش میکشد توان پاسخگوی اعمال خود نیز هست.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقاي دلسوز لطفا دست از تخريب شخصيت ها برداريد، بجائ ان با نقد علمي با مخالفين خود سخن بگو يد، من تا به حال چند كامنت. عليه شما را كه بشيوه شما، تخريبي بود را حذف كردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Aghayeh Delsuzeh Azeri,
Man aghayeh Ardabili ra shaxsan nemishenasam, van baram ham mohem nist ke en agha che kareh ast. Eeshan asle matlabeh jonbeshe Azerbaijan ra der en javabiyeh ba aghayeh Alam ra dadand. Shoma ham royeh sakhciyateh ensanha ziyad anghost nakhozarid, be asle matlebeh eyshaun tavejoh bekonid.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامي،كساني كه به أفراد حقيقي اتهام مي زنند،سعي كردم نقطه چين بكنم كه حق شان ضايع نشه، برخي ها مطالب بي ربط مي نويسند، انها را به صفحه شما منتقل مي كنم،اينجانب تنها به كساني پاسخ مي دهم كه با نام و نشأن حقيقي بنويسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلام ! لطفا در صورت امکان علت سانسور کامنت مرا بنویسید. با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Aghaye Alam, akhae majbouri ke benevisi...aslan shoma matlab ra nafahmidid, va ya fahmidid vali baz tafreh miravid. Narahat nasho, en khaslat der hameye ma iraniha vojood dareh ke harfeh hich kas be jooz khdoman ra ghabool nadarim.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب كوروش اعلم مسله اين نيست كه زبان فارسى ناقص است يا شايستگى لازم را ندارد(ممكن است قويترين و زيباترين زبان دنيا باشد)اصلا بحث اينكه زبانى زيبا و نازيبا است،چندش اور و فاشيسمى است،فرقى هم نمى كند كسى فارسى را بگويد يا توركى يا كوردى را.
بيشتر مسله اين است كه ستم ملى به خاطر اين زبان بر خلقهاى غير فارس تحميل مى شود،مسله اين اين است كه زبان توركى يا كوردى به نظر شما زشت است كه ما محروم از اموزش ان هستيم،يا تحت فشار كه اسيميله شويم،يا تحت فشار اقتصادى كه مجبور به اوارگى به تهران و شهرهاى ديگر شويم به اميد تكه نانى،
مسله اين است كه بخاطر اين زبان ما را تحقير مى كنند،حالا فارسى چه مزيتى به توركى دارد در اين اينترناسيوناليسم شما كه تحقير و اسيميله شدن تركى و توركها برايتان قابل هضم و عاقلانه هست،راجع به تورك بودن خامنه اى هم عرض كردم در انتقاد قبلى كه شما ماهيت فاشيست را نمى شناسيد،در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کوروش اعلم حدود ٩٠ سال پيش مرحوم اوزعير حاجيی بيگ اوف فليم او اولماسين بو اولسون‌ « آن نباشه اين باشه » را درست کرد که در آذربايجان جنوبی به فيلم مشهدی عباد معروف است و در آنجا مشهدی دنبال معشوق و عشق به دختر جوان است و حمبال دنبال مزدش و چنين ميگويد « آی مشهدی منم بير عباسيم هارا گئدی » يعنی يک عباسی من چه شد؟ آقای محترم هنوز جنابعالی جواب ندادی که چرا مليونها انسان از آذربايجان بخاطر کار به مناطق فارس نشين مهاجرت ميکنند ولی يک نمونه از مهاجرت فارسها برای کار به آذربايجان نداريم ! اميدوارم با مزه ها جواب بدهند . البته مزه شونيزم آنقدر زياد شده که دل همه شان را بهم زده و دارند بالا مياورند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برادر عجب جوابهايي داده اي! كمي حوصله كن و بخوان بين اصلا موضوع چيست. واي به حال شاگردانت اگر واقعا در دانشگاه تدريس ميكني. بيخود نيست ،،،،،،،،،،،،،. احتمالا در انقلاب هم همينطوري رفتيد در بحر مطلب و بعداز پايان كار هم حالي نشديد كه موضوع چي بود. آخر مجبوري حتما يك چيزي بنويسي؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
،،،،،،،،،،،،،،،،، حتا اگر بتواند از زیر نظریه راسیستی «کروموزوم معیوب» جان سالم بدر برد، نمیتواند از زیر ننگ قالب کردن خانم یاسمن قارا قویونلو به عنوان «پروفسور حقوق بشر» به ملت آذربایجان، بگریزد. «میلوسئویچ مؤنث» نژادپرستی است که در فیس بوکش ادعا کرده است «دشمن ترکیه دشمن من نیز هست!» او بر این باور است که در جمهوری آذربایجان اقلیتهای قومی به اکثریت ترک ستم میکنند و حق ترکها را میخورند! به عقیده او اسم جمهوری آذربایجان می بایست «جمهوری ترکهای آذربایجان» میشد و اسم دولت آذربایجان نیز «دولت ترکهای آذربایجان» و به همین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس معلوم میشود این دانشمند تازه جوان آقای اعلم از ویکی پدیا به عنوان منبع استفاده میکند.معلوم میشود برایش هنوز زود است وباید کمی یاد بگیرد که ویکی پدیا منبع علنی و واقعی نیست..
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رازی بنده یعنی مرحوم مغفور مسؤل سابق کامنتها که همواره رحمان الرحیم بوده ام و حالا در این دنیا گرفتار شیطان الرجیم شده ام، خواسته بودم که رحمتی بکنم ولی از آنجایی که قدما فرموده اند که حرف حق جواب ندارد، بیشتر از این به توجیهات خودم ادامه نمی دهم و با دستهای بالا خودم را به آتش جهنم سوزان می سپارم و برای شما کشهای فراوان کشششش دار آرزو می کنم. فقط خدمت جنابعالی عرض بکنم که چون سایت فخیمه ایران گلوبال از لحاظ تباری و عشیره ای، دانمارکی تبار است و در میان این قوم عقب مانده، اظهارات نژادپرستانه و فاشیستی هم جرم نیست، با یک ببخشید، کار را تمام می کنند. شاید هم به این دلیل ساده که در دانمارک عقب مانده، کارخانه کش سازی وجود ندارد. به هر حال جای شما خالی، اینجا خیلی خوش می گذرد. مهوش برایمان می خواند و ویدنی هوستون هم برایمان می رقصد و از ندای آسمانی و آیه های آنچنانی خبری نیست. همه اش بگو و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خدمت باسعادت جناب مسئول سابق کامنتها اعرالله مقامه الشریف فی جهنم اسفل السافلین. حضور باسعادت حضرتش عارضم که اولا من از کسی اسم نبردم و خوشحالم که به اذن الله ضمیر گشت و گشت و بالاخره مرجعش را پیدا کرد! واما در همان ممالک راقیه که حتی در آن جهنم سوزان هم آب از دهان شما راه انداخته اند، اگر کسی چنین سخنان نفرت انگیزی بزبان بیاورد کارش "جرم" و خودش "مجرم" است. البته شما به قوانین ممالک محروسه ایران گلوبال مسبوقترید و به من رازی یک لاقبا نیامده است که در اینباره فضولی کنم، ولی در این مملکت عقبمانده آلمان که من ساکن آنم، کار "جرم" و "مجرم" با ببخشید و من بمیرم و تو بمیری سر نمی افتد. اینها آنقدر مردم عقبمانده ای هستند که از قضا موضوع را تا قیام قیامت "کش" می دهند تا دیگرهر یاردانقلی بیگی که با والده محترم حرفش شد و پا در دنیای سیاست گذاشت، چاک دهان را بی ملاحظه باز نکند و قبل از ادای نطق،