فراخوان برای تظاهرات در پاریس – جمعه 20 ژوین

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی، چهار زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت هستند که صبح روز شنبه جهت اجرای حکم اعدام از سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی و سپس زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند تا حکم اعدام در موردشان به اجرا درآید.

در جمهوری اسلامی دگراندیشی بزرگترین جرم است. نظامی که بر پیروی از اندیشه واحد و اطاعت محض اُمّت بنیان نهاده شده است، در دگراندیشی و انتخاب آزاد شهروندان مرگ خود را می بیند. پس باید با هر وسیله ای از آن پیشگیری کند. اعدام دگراندیشان وحشیانه ترین وسیله ای ایست که جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش از آن استفاده کرده است. در سی و پنج سال گذشته، ده ها هزار نفر تنها به جرم دگر اندیشی در ایران اعدام شده اند.

نگاهی به دردنامه حامد احمدی (روایت یک اعدام) کافی است که وجدان های بیدار را از شکنجه وحشتناک روحی و جسمی که در زندان‌های جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه بر زندانیان سیاسی - عقیدتی برای درهم شکستن آنها وارد می‌سازند متاثر کند.

در پاسخ به فراخوان شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، ما از همه ایرانیان آزاده در پاریس و حومه دعوت می کنیم که برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، رساندن فریاد دادخواهی حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی و دیگر زندانیان سیاسی- عقیدتی به افکار عمومی و نجات جان آنها از چنگال مرگ، در روز جمعه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰، در میدانِ کنار «مرکز جرج پمپیدو»، مقابل فوّاره استراوینسکی (Fontaine Stravinsky) به ما بپیوندند.

در ایران به نقض حقوق بشر پایان دهید.

زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید.

مجازات اعدام را برای همیشه لغو کنید.

انجمن گفتگو و دمکراسی

جامعه دفاع ار حقوق بشر در ایران

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی (عضو شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران)

ndredi, 20 juin 2014 de 18:30 à 19:30

Place Georges-Pompidou (coté Fontaine Stravisky), 75004 Pari

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.