گزارش گروه تدارک و سازمانی به دومین کنفرانس حضوری پروژه وحدت

ویژه ایران گلوبال
محمد اعظمی در بخشی از گزارش خود به کنفرانس اظهار کرد: همترین اقدام گروه کار تدارک و سازماندهی، تدوین زمانبندی جامع و تفصیلی پروژه وحدت، با راهنما قرار دادن زمانبندی نقشه راه بود و برای اینکه این زمانبندی رعایت شود، وظایف در دستور را مجددا بررسی و هر آنجا که پیشبرد وظایف از محدوده زمان "نقشه راه" فراتر می رفت تلاش نمود انجام وظایفه به شکلی صورت گیرد که با زمانبندی نقشه راه در تناقض قرار نگیرد...
منبع: 
ويژه ايران گلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.