مجید زربخش: جمهوری اسلامی مانع اساسی گذار به دمکراسی است

ویژه ایران گلوبال
مانع گذار از دمکراسی در ایران را نمی‌توان از طریق مصالحه از سر راه برداشت. سیاست‌ورزی مستمر و روزمره ما برای یافتن راههای سازش و مصالحه نیست.
بخش: 
انتشار از: