بهزاد کریمی: لنین درست گفت ولی درست عمل نکرد!

ویژه ایران گلوبال
ما چپیم، ما سوسیالیستیم و سعی می کنیم که درک و فهم درستی از مشخصات آن داشته باشیم و باید روشن کنیم که از چه طریقی می‌خواهیم به آن برسیم.
هیچ راهی بجز دمکراسی وجود ندارد. دمکراسی یعنی تامین مشارکت وسیعترین نیروی اجتماعی در امر اجتماعی خودش
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.