« اخبار روز» نیاز جنبش چپ دمکراتیک ایران

 

سایت رسانه در خلال برگزاری کنگره ۱۳ فدائیان اکثریت ، گفتگویی با سردبیر «اخبار روز» انجام داده و سئوالاتی را با او مطرح کرده

http://rasaneh.eu

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.