مسعود پزشکیان: مسئله دریاچه ارومیه را سیاسی میکنند

مسعود پزشکیان : بنام پان ترکسیم با حامیان دریاچه اورمیه برخورد کردند ...
نماینده مردم تبریز در مجلس ایران گفت "می گوییم که همه باید برای دریاچه ی اورمیه تلاش کنند و همه باید متوجه شوند، بر یک عده اسم پان ترکسیم می گذارند و با آنها برخورد می کنند"
مردم میروند در یک حرکت نمادین آب به دریاچه بریزند و بگویند که ... دستگیر میکنند
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.