عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید

آیا ملتی که امام شما به تمام آرمان های آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت جویانه اش خیانت کرد و پس از تصرف قدرت ، حکومت جهل وجنایت بر سرزمین اش حکمفرما ساخت حق دارد که عکس بی جان امام شما را که ممکن است این تکه کاغذ در هر زباله دان متعفی یافت شود با آتش بسوزاند یا نه ؟

بیت رهبری وستاد کودتا که برای درهم شکستن خیزش های پی درپی مردم قرار وآرام ندارند و وشب و روز نقشه می کشند که چگونه جنبش ملی و سراسری مردم بپا خاسته ایران را درهم شکنند ، این روزها تیله ای را رها کرده و همه را از چپ و راست تا بسیاری از به اصطلاح روشنفکران سکولار! که بهتر است از آنان به عنوان "دشت بی فرهنگی ما" یاد شود بدنبال تیله بی احترامی به عکس "امام راحل" کشانده شده و همگی آتش بیار معرکه و جار وجنجالی شده اند که با هدف قداست بخشی به حکومت فاسد و آبرو باخته اسلامی و بنیان گذار تبهکارش برپا گردیده است .

اینکه ماجرای آتش زدن عکس خمینی ، با هدف ایجاد تفرقه وچند دستگی در جنبش سبز ، در اطاق توطئه گران کودتاچی بیت رهبری طراحی شده است شّکی نیست و تا کنون هم دهها مقاله در مورد افشای این موضوع از جانب آزادیخواهان ایران نوشته شده است . اما من در این مختصر می خواهم فرض را براین قرار دهم که هیچ توطئه ای در کار نبوده است و مزدوران حکومت اسلامی عکس خمینی را به آتش نکشده اند! بلکه این کاربوسیله یکی ازشهروندان معترض ایرانی صورت گرفته است ، یعنی که ازمیان ملیون ها ایرانی داغ دار ومصیبت دیده ، یک نفر تصمیم گرفته بوده است که عکس خمینی را پاره کند و یا با آتش بسوزاند ، همان چیزی که تاکنون دهها بار در مورد عکس خامنه ای اتفاق افتاده است و هیچ جنجالی هم در مورد آن بپا نشده بود . سئوال این است که آیا پاره کردن و آتش زدن یک عکس ، آنهم عکس کسی که مسئولیت هزاران هزار قتل و شکنجه و اعدام جوانان این سرزمین بلادیده و مسئولیت به تباهی کشاندن کشور وملتی را در پیشینه ی خود دارد می بایستی که چنین جاروجنجالی بدنبال داشته باشد تا آنجا که حتی آقایان موسوی وکروبی نیز بدون تعقل و دوراندیشی ، خود را وارد این بازی خطرناک بیت کودتا سازند ؟

امروزخیل عظیم اراذل واوباش تیغ بدست با اتوبوسهای دولتی از تهران وشهرستانها به نماز جمعه آورده می شوند تا در دفاع از"امام راحل" خویش نفس کش بطلبند و یکبار دیگر با نعره های وحشیانه ودهان های کف کرده ، با رهبران قاتل زنده و مرده خود که درخاک ریز "اسلام فقاهتی" سنگر گرفته اند بیعت کنند که عزم شان درشکستن سرو دست جوانان آزادیخواه این مرز وبوم و دریدن سینه های زن ومرد و کودک این آب وخاک ، راسخ است ! بسیج گله وار قیافه های مسخ شده ای که از پیش مغزهاشان برای چنین مراسمی توسط آخوندی شرورشتسشو داده شده است تماشائی است که این خود اوج درماندگی رژیمی را به نمایش می گذارد که دیری است هیمنه ی قدرت اش در اذهان ملتی فرو ریخته و امروزه کارش به جائی رسیده است که برای بازسازی قدرت درهم شکسته ی خود ارواح مردگان را بیاری می طلبد ! ولی کیست که نداند اگر ارواح تمام "قدیسان" ادیان عالم برای نجات خامنه ای و احمدی نژاد در بیت کودتا جمع شوند این مرده های زنده نما را نمی توانند نجات دهند .

برکسی پوشیده نیست که آقایان موسوی و کروبی از ابتدا اعلام داشته اند که به جمهوری اسلامی و "خط امام" وفادار اند و هدف شان فقط احیای قانون اساسی است که بوسیله ی باندهای مافیائی امنیتی – نظامی حکومت اسلامی لکدکوب شده است وبر کسی هم پوشیده نیست که کودتاچیان به محض اینکه شرایط را مناسب و کفه ترازو را به سمت خود سنگین تر احساس کنند این دوتن را هم به جرم اخلال در امنیت کشور و عبور از خط قرمز ولایت فقیه ، دستگیر و یا اینکه در خانه های خود زندانی خواهند کرد ، اما این آقایان باید بخاطر داشته باشند که شهرت و محبوبیت شان بلحاظ ایستادگی و مقاومت تحسین برانگیزشان در مقابل کودتاچیان و بیت رهبری بوده است نه بخاطر انتساب و وفاداری شان به خط امام و قانون اساسی اسارت بار و ضد ایرانی جمهوری اسلامی . پس از اگر راست است که ملت شریف ایران علیرغم سوابق این آقایان در همراهی و همکاری شان با تبهکاران حاکم بر میهن ما ، امروزبخاطرمقاومت و مبارزه شان در برابر دوستان جنایتکاردیروز خود ، آغوش خود را برای بازگشت شان به دامن ملت گشوده است ، این بدان معنی نیست که این آقایان پای را از گلیم خود فرا نهاده و مردم شریف و آزاده ایران را وارد بازی بیت فاسد کودتا در بزرگداشت از خمینی پوسیده کفن و قداست بخشی مجدد به این سمبل جنایت و خیانت کنند .

احتمال اینکه بیت کودتا با درخواست آقایان موسوی وکروبی برای برگزاری یک راهپیمائی به منظور محکوم کردن آتش زدن عکس خمینی موافقت کند صفراست چون می دانند که اگر با چنین مجوزی موافقت نمایند ملیونها نفر از این فرصت استفاده کرده و در خیابانهای تهران با شعارهای مرگ بردیکتاتور و مرگ برخامنه ای از "امام راحل" شان تجلیل بعمل خواهند آورد ، ولی در اینجا نیز فرض را براین می نهیم که بیت کودتا با درخواست آقایان موسوی و کروبی موافقت نماید در آن صورت این آقایان چه خواهند کرد ؟! مگر نه اینکه بنا به وعده ای که داده اند در مراسمی که برپا خواهند کرد باید از "امام راحل" خود تجلیل بعمل آورند و دشمنان خط امام را لعن ونفرین نمایند ؟ ومگر نه اینکه باید بی احترامی به عکس امامی که مظهر شقاوت وجنایت و ویرانگری بوده است را باید محکوم سازند ؟! در این صورت آیا چنین کاری از جانب این آقایان خاک پاشیدن به چشم ملت ایران نخواهد بود ؟

من در اینجا ازآقایان موسوی و کروبی که خود را وارد بازی "عکس امام" کرده اند یک سئوال دارم وآن سئوال این است که آیا خانواده ترانه موسوی ، دختری که توسط اراذل واوباش بسیجی ربوده شد ، به او تجاوز گردید ، بدن اش سوزانده شد و دربیایان رها گردید حق دارند که برای فرو نشاندن خشم وکینه خود نسبت به رژیم دد صفت اسلامی و کاستن ازغم جانکاهی که از آن لبریزند عکس بی جانی که فقط یک تکه کاغذ است را آتش بزنند یا نه ؟ آیا دهها هزار پدر ، مادر ، همسر، فرزند ، خواهر ، برادر که عزیزان شان فقط به جرم دگر اندیشی به فرمان امام شما اعدام شده اند حق دارند که عکس بی جان امام شما را آتش بزنند یا نه ؟ آیا ملتی که امام شما به تمام آرمان های آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت جویانه اش خیانت کرد و پس از تصرف قدرت ، حکومت جهل وجنایت بر سرزمین اش حکمفرما ساخت حق دارد که عکس بی جان امام شما را که ممکن است این تکه کاغذ در هر زباله دان متعفی یافت شود با آتش بسوزاند یا نه ؟ جواب آقایان موسوی وکروبی به این سئوال ساده می تواند بیانگر میزان آزاد اندیشی این دو تن باشد . جواب به این سئوال ساده همچنین می تواند به ما نشان دهد که آیا براستی این آقایان مایل اند که در قداست زدائی از حکومت خون وجنون اسلامی و شخصیت ها و نهاد های آن با ملت سلحشور وبپاخاسته ایران همراه شوند یا نه ؟

ایکاش که آقایان موسوی وکروبی هشیار تر از این بودند که خود را وارد خیمه شب بازی سوزاندن عکس خمینی سازند و به عوض آن به گونه ای در قداست زدائی از کسی که او و پیروانش ایران وایرانی را به خاک سیاه نشانده اند سهیم می شدند ، همان کاری آیت الله منتظری این روحانی نیکو نام در عکس العمل به نمایش عکس سوزی خمینی انجام داد . ایشان با گفتن این جمله که "آیت الله خمینی هم خطا ها و اشبتاهاتی داشته است" سهمی را در قداست زدائی از خمینی به عهده گرفت که بدون شک در شرایطی که آخوندهای فاسد و شرور و دارودسته نظامی - امنیتی بیت کودتا تلاش دارند جمهوری اسلامی را حکومتی مقدس والهی جلوه دهند ، آفرین ملتی را نصیب این انسان وارسته و بشر دوست خواهد ساخت

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.