اتصال تهران به مسکو ورسیدن مسکو به خلیج فارس

کریدور "شمال و جنوب" به مسکو و تهران این امکان را خواهد داد تا ارتباط میان خود و کشور های آسیای میانه را در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحکیم بخشند. نا امنی در افغانستان و دخالت های امریکا و ناتو تاکنون امکان وصل شدن افغانستان به این مسیر را نداده است.

موسکو- رونامه پراودا ، منبع: پیک نت مرداد 1393

راه آهن ایران- ترکمنستان- قزقستان وارد آخرین مراحل پایانی کار خود شد. رئیس جمهور ترکمنستان ضمن بازدید از تاسیسات راه آهن مسیر ایران - قزاقستان از طریق ترکمنستان گفت:

"اگر چه با تاخیر اما ما توانستیم مسیر 900 کیلو متری سهم خود را برای اتصال ایران به روسیه و  آسیای میانه و از طرف مقابل به خلیج فارس آماده سازیم. بخش های پایانی این طرح نیز تا ماه اکتبر سال جاری پایان خواهد یافت و بهره برداری از آن شروع خواهد شد.

قرار داد طرح راه آهن ایران- قزاقستان در سال 2007 میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان امضاء شده بود. ایران و قزاقستان به موقع توانستند به تعهدات خود عمل کنند اما ترکمنستان زیر فشار کشوری غربی تا سال 2011  نتوانسته بود به تعهدات خود برای نوسازی خط آهن و گسترش آن عمل کند. بخشی از این فشار به بهانه تحریم های ایران به ترکمنستان وارد می شد. اما در واقع بیم غرب از چنین ارتباط استراتژیکی بود که ایران را به روسیه و روسیه را به خلیج فارس وصل می کند.

خط ارتباطی جدید راه آهن از شهر گرگان تا شهر ژانوازن قزاقستان می تواند سالانه 10 تا 12 میلیون تن کالا جابجا کند. تنها قزاقستان میتواند در سال بین 2 تا دو و نیم میلیون تن غلات خود را به ایران انتقال دهد. ایران هم خواهد توانست نفت و دیگر مشتقات نفتی خود را به روسیه صادر و از تحریم های غرب خود را برهاند.

کریدور "شمال و جنوب" به مسکو و تهران این امکان را خواهد داد تا ارتباط میان خود و کشور های آسیای میانه را در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحکیم بخشند. نا امنی در افغانستان و دخالت های امریکا و ناتو تاکنون امکان وصل شدن افغانستان به این مسیر را نداده است.

برگرفته از: 
ایمیل رسیده
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.