نزدیک به هفت‌صد اعدام در سال ۲۰۱۱ در ایران

سازمان حقوق بشر ایران در هفته‌های گذشته گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی در ایران را در مجلس سنای ایتالیا‌، شهرداری پارس و دانش‌گاه اسلو عرضه کرد.
موج اعدامها در ایران کە پس از اعتراضات گسترده شهروندان بە نتیجە دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ٨٨ شمسی روند سریعتری بە خود گرفت، همچنان با حجم عظیمی در جریان است.  با توجە بە گزارش حاضر، در سال 2011 میادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە 90 بە بعد، بیشترین تعداد اعدام ساانە را نشان میدهد. حکومت ایران هر سالە چند صد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام میکند.
در لیست اعدامهای سال 2011، مادرانی کە تنها سرپرستان فرزندانشان بودند نیز مشاهدە میشوند کە از داشتن یک دادگاە عادانە محروم بودهاند.  در لیست اعدامهای مواد مخدر مادرانی وجود دارند کە خانوادەی آنها حتی امکان پرداخت هزینە کفن و دفن را نداشتند.
وجە تمایز گزارش2011 از سالهای گذشتە، افزایش چشمگیر تعداد اعدام در ماءعام است. تعداد اعدامهای انجام شده در ماءعام طی سال 2011 بیش از سە برابر نسبت بە سال افزایش داشتە است.
فایل پی دی اف کامل این گزارش را از این‌جا دانلود کنید.
منبع: 
رادیوکوچه
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.