معرفی کتاب رواداری

با توجه به توسعه نگران کننده قهر در جهان ما، به نظر من ترویج و توجیه رواداری و اثبات ضرورت بی‌قید و شرط برای توده‌ها و سیاستمداران یک وظیفه مبرم و دائمی همه ماست.

معرفی کتاب رواداری

به نظر من عمده‌ترین مسئله جنبش‌های سیاسی، ادبی و فرهنگی در ایران و بی‌شک در خاورمیانه و جهان رواداری است. بشر سرانجام ناچار است، به همدیگر گوش کند و همدیگر را درک کند و مناقشات خود را با گفتگو و رواداری حل کند. بی‌شک با تکامل سلاح‌های کشتار جمعی نوین، هیچ راه حل قهرآمیزی برای حل مناقشات بین انسان‌ها وجود ندارد.

با توجه به توسعه نگران کننده قهر در جهان ما، به نظر من ترویج و توجیه رواداری و اثبات ضرورت بی‌قید و شرط برای توده‌ها و سیاستمداران یک وظیفه مبرم و دائمی همه ماست. من سال‌های اخیر، روی رواداری در ایران و جهان کار کردم. از آن جائی که کاردر شرکت و با کامیپوتر و پایگاه داده‌ها همسر من است و نوشتن د خانه در باره رواداری و ادبیات معشوقه من است، هنوز زمان زیادی لازم است تا نظراتم و پژوهش‌هایم را به پختگی مورد نظرم تکمیل کنم.

از آنجائی که مثل همه معشوقه‌داران بزدل، برای لقمه‌ای نان و یک سرپناه، نه توان بریدن از همسر دارم، و نه توان پیوستن به معشوقه، روی کمک شما خوانندگان به طور جدی، برای تبلیغ این کتاب و بهبود آن، حساب می‌کنم. در زیر پیوند کتابهایم می‌آید:

نگاهی شتاب زده به رواداری در فرهنگ و ادب ایران، بخش نخست

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_in_Persian_Culture_and_Literature/TiPCaL_E03_a.pdf

نگاهی شتاب زده به رواداری در فرهنگ و ادب ایران، بخش دوم

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_in_Persian_Culture_and_Literature/TiPCaL_E03_b.pdf

http://mezerah.se/product.html/toleration-in-persian-culture-and-literature-by-ahad-ghorbani-gothenburg-sweden-maaz-publisher-2008?category_id=54

رواداری:روندشکلگيری،ژرفشونهادينهشدنآندرغرب،بخشنخست

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_Development_in_West/Tolerance_in_West_VOL1.pdf

رواداری:روندشکلگيری،ژرفشونهادينهشدنآندرغرب،بخشدوم

http://ahad-ghorbani.com/my_writings/Writings_in_Persian/Toleration_Development_in_West/Tolerance_in_West_VOL2.pdf

http://mezerah.se/product.html/tolerance-in-west?category_id=62

بسیار خوشحال می‌شوم که آن‌را به هر طریقی که صلاح می‌دانید تبلیغ کنید و نظرات انتقادی و پیشنهادهای بهبود آن‌ها برایم بنویسید. با من می توانید از طریق پست الکترونیکی زیر مکاتبه کنید:

ahad.ghorbani@gmail.com

توصیه می‌کنم سری به وبگاه و فیسبوک من بزنید، آخرین ویرایش کتاب‌هایم آنجا همیشه در دسترس شماست.

http://ahad-ghorbani.com/

www.facebook.com/ahad.ghorbani

با تشکر،

احد قربانی دهناری

منبع: 
http://ahad-ghorbani.com/

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.