وطن یا مهاجرت (بحث دو شاعر: سیمین بهبهانی ونادر نادرپور)
20.08.2014 - 04:27

 عکس دسته جمعی سیمین بهبهانی ، فروغ فرخزاد ، 

فریدون مشیری ، سایه ، لعبت والا ، محمدقاض

 Missing media item.

قسمست 1

 قسمست 2

 

قسمست 3

 قسمست 4

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما