مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران بعد از ۱۲ سال برگزار شد

روز جمعه، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره ی سوم بی اعتنا به همه ی تهدیدها و ارعاب ها برگزار شد ...

روز جمعه ۷ شهریور ۱٣۹٣، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره ی سوم بی اعتنا به همه ی تهدیدها و ارعاب ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی ،بنفشه حجازی ،فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و … حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. در این مجمع، از پسِ این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوقدار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه ی مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکردِ نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته ی کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که “امروز قرار بود ریاست سنی بر عهده ی بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پُرعطوفت او باشیم”. سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله ی جلسه برخی پیام ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده ی هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله ی اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده ی فرخنده حاجی زاده افتاد. هم چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسئولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوقدار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزدها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسئولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تامّ داشتند:

هیئت رییسه کانون نویسندگان ایران:
فرخنده حاجی زاده
ناصر زرافشان
اکبر معصوم بیگی

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
رضا خندان مهابادی
حسن اصغری
علی اشرف درویشیان
مهدی غبرایی
بکتاش آبتین

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
حافظ موسوی
علی عبداللهی
علیرضا جباری
حمید یزدان پناه
فانوس بهادروند
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند).

منشی:
علیرضا عباسی

بازرسان:
رضا عابد
علی صداقتی خیاط

صندوقدار:
حسن صانعی.

منبع: 
وبلاگ اکبر معصوم بیگی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.