بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - برای ثبت در تاریخ

بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - برای ثبت در تاریخ - بخش دوم

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
SIAGAL YEK HADESE GHAMANGIZ BOOD NE YEK RASTAKHIZ KE HASEL AN BEGHATL RESIDEN TEADADI NEZAMI BEGONAH VE ROIE KAR AMEDEN REGIME ASLAMI VE AGHAB AFTADEH VE KHONRIZ VE BARGAHST ASTEAMAR PIR YANI ENGLASTAN ASST AGAR RAST MIGOID HALA VAGHT RASTAKHIZ ASST
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بسیار جالب بود . ولی ایکاش شما در ایران می بودی و نمی گذاشتی سازمان فدائیان به دست فرخ نگهدار و علی کشتگر بیفتد . چرا اینهمه افشاگری و تاریخ و کتاب و ترجمه کلاسیک ها را بعد از انقلاب منتشر نکردید تا هواداران دنبال سازشکاران نروند .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
در جواب اشراف دهقان همان بس که اسمعیل خویی گفته از غلطی کردم انقلاب کردم .اینها اگر به همان دیلاکتیک خود واقف بودند باید با مسلسل جلوی کاخ شاه نگهبانی می دادند .
عدم انتشار شده: 
false