در رابطه با جنايات داعش در منطقه

گفتگوی نشريه "عليه اعدام" با شيوا محبوبى
حركات گروه داعش يكبار ديگر ضد زن بودن جريانات اسلامى را نشان ميدهد . طبعا براى كسانى كه با ماهيت زن ستيز اسلام آشنايى دارند اين حملات دور از انتظار نبوده و اين اولين بار نيست كه اسلاميها دست به چنين اعمالى ميزنند . در ماه آوريل امسال گروه ” بوكو حرام” در كشور نيجريه بيش از دويست دختر بچه را از يك مدرسه شبانه روزى در شهر ” چيبوك” در شمال اين كشور ربود و رسما اعلام كرد كه اينها غنائم جنگى هستند.

گفتگو نشريه عليه اعدام با شيوا محبوبى, فعال حقوق زنان و سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

در رابطه با جنايات داعش در منطقه

  • حسام يوسفى: همانطور که خبر دارید نیروهای اسلامی موسوم به داعش زنان ایزدی و مسیحی را به عنوان غنایم جنگی به غنیمت برده و آنها را در معرض فروش قرار داده اند. موضع شما در این رابطه چه است؟

شيوا محبوبى: به نظر من واقعه اى كه اسم برديد صرفا توهين به زنان نيست بلكه نهايت تحقير و توهين به كل بشريت است. حركات گروه داعش يكبار ديگر ضد زن بودن جريانات اسلامى را نشان ميدهد . طبعا براى كسانى كه با ماهيت زن ستيز اسلام آشنايى دارند اين حملات دور از انتظار نبوده و اين اولين بار نيست كه اسلاميها دست به چنين اعمالى ميزنند . در ماه آوريل امسال گروه   ” بوكو حرام” در كشور نيجريه بيش از دويست دختر بچه را از يك مدرسه شبانه روزى در شهر ” چيبوك” در شمال اين كشور ربود و رسما اعلام كرد كه اينها غنائم جنگى هستند. از ميان اين دختربچه ها به جز تعداد محدودى كه از دست ” بوكو حرام” فرار كردند بقيه آنها هنوز در دست اين گروه بوده و از سرنوشتشان اطلاعى در دست نيست. در نيجريه اين دختران را ربودند چرا كه طبق قوانينشان دختران قرار نيست به مدرسه بروند و تحصيل كنند. در قوانين اسلامى زن به صرف زن بودنش مايملك مرد است . در ايران و ساير كشورهاى تحت قوانين اسلامى تحقير، توهين و بي حقوقى زنان در تمام و يا اكثريت عرصه هاى زندگى تحميل شده است . اينبار داعش در سطح بسيار وسيعتر و آشكارترى جنايت عليه انسانها و زنان را در معرض چشم جهانيان گذاشته است.

حسام يوسفى: تحرك و جنایات نیروهای اسلامی موسوم به داعش چه تاثیراتی بر روحیه مردم عراق، سوریه و مردم منطقه گذاشته است؟  

شيوا محبوبى: طبعا هر جنايتى تاثير بسيار مخربى در روحيه مردم نه تنها عراق و سوريه بلكه مردم جهان دارد.  جنايت مخصوصا وقتى در شكل قتل عام و كشتار مردم صورت بگيرد ايجاد وحشت ميكند و تاثير روانى منفى عميقى بر روى انسان دارد و دقيقا به همين دليل يك گروه يا دولت جنايتكار براى سلب قدرت از مردم دست به كشتار ميزند و زندگى مردم را مختل ميكند و تبليغات وسيعى در راب،ه با جنايتش صورت ميدهد. اولين پيامى كه جنايتكار ميخواهد بدهد اينست كه حتى اگر شما را جسما نتوانم بكشم با وحشت و ترس حس و روحيه تان را قبضه ميكنم. به عنوان فردى كه در عراق و سوريه زندگى نميكنم و اين اخبار را صرفا از طريق تلويزيون و روزنامه و كلا ميدياى اجتماعى دنبال ميكنم. ديدن صحنه هاى اين جنايات برايم غير قابل تصور است و براي چندين ساعت جسم و روانم متشنج ميكند و روزها در ذهنم ميمانند. احتمالا بسياري از خوانندگان شما نيز در اين احساس با من شريك هستند. ده ها ويديو از اين جنايات روى ميدياى اجتماعي وجود دارد كه انسان حتى جرات ديدنش را ندارد. اگر فردى صرفا با خواندن و شنيدن اخبار و ديدن عكسها چنين وحشتى به دلش بنشيند حال مجسم كنيد اين جنايت چه تاثيرى بر روى مردمى دارد كه مجبورند در محل و يا نزديك به محل وقوع اين جنايت بمانند؟   مردمى كه زندگيشان را از دست داده اند، هيچ كدام از ابعاد زندگيشان شكل طبيعى و نرمال ندارد و نميدانند يكساعت ديگر چه بر سرشان خواهد آمد. به كودكانشان نگاه ميكنند و احتمالا در ذهنشان خودشان را براى سوگوارى از دست دادن اين كودكان آماده ميكنند. بسيارى از ما ممكن است در مناطق جنگى بوده ايم و هر لحظه مرگ را روبرويمان ديده ايم اما حمله اخير داعش عليه مردم و بالاخص زنان حجم غير قابل تصورى از جنايت است. در ميان مردم تعداد محدودى جهت عقب راندن داعش دست به مقابله زده اند اما اكثريت مردم در شرايطى گرفتار شده اند كه راه برون رفتي نميبينند، هيچ انتخابى ندارند. ما انسانها خصوصيت اوليه مان اينست است كه وقتى فاجعه اى برايمان پيش ميايد در اكثر مواقع همان لحظه تصميم ميگيريم كه چگونه همان لحظه خودمان را نجات دهيم و يا چگونه به هر كمكى دست آويز شويم كه ما را نجات بدهد. مادر يا پدرى كه همراه هشت فرزند خردسالش است چگونه ميتواند آنها را رها كند و به جنگ برود. مردمى كه موضوع جنايات داعش هستند در شرايط نابرابرى هستند و نميتوانند عليه داعش بجنگند; تعدادى سعى ميكنند به كشورهاى همسايه بگريزند اما اكثرا در آنجا نيز با گرسنگى و آوارگى و بيماريهاي مختلف روبرو ميشوند. نداشتن اميد و توان و امكانات براى مبارزه از هر چيزى بدتر است و مخربترين تاثير را در روحيه مردم دارد.

حسام يوسفى: چرا جامعه جهانی در رابطه با اين وضعيت اقدام موثرى نكرده است و تقريبا خاموش مانده است؟

شيوا محبوبى: اگر از جامعه جهانى منظورتان سازمان ملل و اتحاديه اروپا و سازمانهاي جهانى وابسته به اين ارگانهاست، طبعا جواب اينست كه اين سازمانها در مقابل ربودن دويست دختر نيجريه اى هم كاري نكرده اند. به نظر من اين سازمانها به خودى خود كمكى نخواهند كرد. فراموش نكنيم كه اين سازمانها در نهايت ابزار اعمال سياستهاى ” ابرقدرتها” در اروپا و آمريكا هستند. اخيرا در يكى از گزارشها گفته شده است كه داعش بيش از ٦٧٠ زندانى را در شهر موصل يك باره قتل عام كرده است، خانم ناوى پيلاى كه مسئول كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است به اين قتل عام اشاره كرده و گفته است كه داعش روزانه مرتكب جنايتى از جمله كشتن انسانها، ربودن، برده گرفتن و آزار جنسى ميشود. سئوال من اينست كه به جز ارائه آمار و صحبت در مورد اين جنايات اين آقايان و خانمها قرار است چه كار عملى جهت متوقف كردن جنايات داعش در عراق و سوريه و يا ” بوكو حرام” در نيجريه انجام بدهند؟

سياست دولتها ى ذينفع در منطقه كه سازمانها ى فوق عمدتا بر اساس سياست اين دولتها تنظيم شده و كار ميكنند را نبايد ناديده گرفت. زمانى همين دولتها جهت حفظ منافعشان گروههاي اسلامى را در مقابله با پيشروى كمونيسم و كلا چپ در منطقه بوجود آورده و تقويت ميكردند، زمانى خود مستقيم به عراق حمله ميكردند و حال منافع خود را نه در حمله مستقيم بلكه در به هم زدن منطقه ميبينند. در مقابل مردمى كه آزادى و رفاه ميخواهند اينها گروههاى قومى و مذهبى را غير مستقيم و گاها مستقيم تغذيه ميكنند. اينها ميخواهند گروههاى اسلامى را بازتوليد و تغذيه كنند اما در كنترل خود داشته باشند. آنجايى كه اين گروهها از كنترلشان خارج ميشوند و به منافع دولتها حمله ميكنند ، اين ” ابرقدرتها” تمام تلاششان را ميكنند كه اين نيروها را كنترل كنند، اما نميخواهند نابودشان كنند، ميخواهند هر جا كه نياز داشتند استفاده كنند، هر جا خواستند از طريق آنها جو رعب و وحشت به وجود بياورند. به وضعيت ايران نگاهى بياندازيد، آيا اعدامها كاهش يافته است؟ تعداد زندانيان سياسي كمتر شده و يا شكنجه متوقف شده است؟ حقوق زنان در ايران بهبود يافته است؟ خير، اين موارد و موارد بيشترى نه تنها بهبود نيافته بلكه وخيمتر شده است. اما همين دولتها و سازمانهايشان صحبتى از آن نميكنند و اقدامى جهت توقف اعدامه و زندان و شكنجه نميكنند. فاكتور مذاكرات اتمى و منافع اقتصادى سياسى ، تحت كنترل گرفتن رژيم اسلامى در ايران وا ستفاده از اين رژيم براى حفظ منافعشان در سوريه و عراق بسيار مهمتر است. شرايط جهانى و جايگاه آمريكا بالخص تغيير كرده است و در همين راستا اين ” ابرقدرتها” با روشهاى ديگرى از جمله بر هم زدن شيرازه جامعه توازن قوا را به نفع خود ميچرخانند. اينها ترجيح ميدهند در سوريه جنگ داخلى ادامه پيدا كند تا مردم انقلاب كنند و حكومتى را كه ميخواهند سر كار بياورند. بانی‌ اصلی‌ از هم گسیختن زندگی‌ مردم در نقش ناجی و حافظ امنيت ظاهر میشود. اين سناريويى است كه دولتهاى دست اندكار در منظقه پياده ميكنند.

هدفم از اشاره به نكات بالا اينست كه بگويم وقتى شما ميپرسيد چرا جامعه جهانى خاموش است، بايد به سياستى كه پشت اين خاموشى قرار دارد نگاه كرد.

در مقابل خاموش بودن اين دولتها و سازمانهايشان ، لازم ميبينم به دخالت و حمايت مردم در دنيا اشاره اى داشته باشم. در شهرهاي مختلف دنيا از جمله در كردستان ايران مردم از هيچ حمايتى دريغ نكرده اند و با حس انسانى بي نظيرى از مردمى كه آواره شده و يا خانواده شان قربانى جنايات داعش قرار گرفته اند در اشكال مختلف از جمله ارسال كمك و برگزارى تجمع و تظاهرات، با دخالت در بحثها در ميدياى اجتماعى حمايت كرده اند. اين حمايتها در رسانه هاي اصلى، حد اقل تا آنجايى كه من اطلاع دارم، برجسته و حتى انعكاس داده نشده است. ميخواهند دنيا جنايات و بدبختى مردم را ببينند اما در عين حال حمايت انسانى از اين مردم را نبينند.

حسام يوسفى: داعش در ویدویی پیامی به حاکمین آمریکا و مردم آمریکا داده است. در این پیام از حاکمین آمریکا خواسته است حملات هوایی را متوقف کند در غیر این صورت شهروندان آمریکایی در هیچ کجای دنیا امنیت نخواهند داشت و سر بریده یک شهروند آمریکایی را در این ویدو به نمایش گذاشته اند. این ادعای داعش چقدر میتواند عملی شود؟

 

شيوا محبوبى: يكى از كارهاي گروهاى اسلامى از جمله داعش هميشه تهديد در سطح جهانى بوده است، در رابطه با حمله به عراق و حضور نيروهاى آمريكا و انگليس نيز نيروهاى اسلامى تهديد به بمبگذارى كردند و در چندين مكان از جمله لندن انگلستان بمب گذارى كردند. اين سياست هميشگيشان بوده است و به اين تهديها ادامه خواهند داد، كشتن و ايجاد رعب و وحشت متد و روش گروه داعش و امثالهم است اما براي اينكه ديد در شرايط كنونى اين را چه قدر عملى ميكنند بايد كمى از تصوير امروز جنايات داعش فاصله بگيريم و پديده  داعش را در چهارچوب موقعيت جنبش اسلام سياسي بررسى كنيم. من طبعا ادعا نميكنم كه داعش در سطح جهانى بمبگذارى و يا حمله نخواهد كرد اما به احتمال زياد و مخصوصا با توجه به افول و ضعيف شدن جنبش اسلام سياسي در منطقه و جهان به طور عموم، داعش نميتواند به صورت سازماندهى شده و متمركز به يك حمله جهانى در كشورهاي مختلف دست بزند. طبعا دلايل اين موضوع و ضعيف شدن جنبش اسلام سياسي و مجبور شدن اين جنبش و نيروهايش به تغيير روش در سطح جهانى بحث مفصليست كه در چهارچوب اين مصاحبه نميگنجد.

حسام يوسفى: همانطور که خبر دارید ویدیوی جدیدی از داعش منتشر شده است و در آن چهار زن را لخت کرده و آنها را به شیوه وحشیانه ای به قتل میرسانند. هدف داعش از انتشار این نوع ویدیوها چه است و در مقابل باید چگونه با آن برخورد شود؟

شيوا محبوبى: همانطور كه در بالا اشاره كردم هدف داعش اينست كه با پخش اين ويديوها موجوديت خود را در اذهان زنده نگه دارد و در روحيه كسانى كه در محل وقوع جنايت نيستند ايجاد رعب و وحشت كند. يك شكنجه گر وقتى در مورد جزئيات شكنجه يك زندانى صحبت ميكند هدفش اينست كه تاثيرات شكنجه شما را نيز در بر بگيرد. نكته تاسف انگيز اينست كه ميدياى اجتماعى از جمله تويتر و يو تيوب و حتى فيس بوك و غيره عليرغم ادعايشان به راحتي اجازه داده اند اين كليپها آپلود و پخش شود و تنها پس از اعتراض مردم امكان پخش تعدادى از اين كليپها را بسته اند. داعش و هر گروه جايتكار ديگرى نهايت استفاده را از رسانه ها خواهد كرد ، اما به نظر من نحوه برخورد ما به اين كليپها و عكسها مهم است. اغلب مردم اين كليپها را با اين هدف باز پخش ميكنند كه داعش و امثال داعش را افشا كنند، اما اين متاسفانه در عمل عليرغم هدف اين افراد انساندوست به نفع داعش تمام ميشود. يك نقل قولى است كه ميگويد، ” حتى تبليغات بد، تبليغات است”. براى افشا يك جنايت در عين حال كه بايد واقعيت را پخش كرد اما آگاهانه و هدفمند بالانسي را بايد حفظ كرد. نميشود در مورد يك جنايت نوشت و آمار و ارقام و حتى عكس نياورد. طبعا عكس و ويديو و كلا كارهاى سمعى بصرى تاثيرش دهها برابر كارهاى نوشتاريست . ما در عصرى زندگى ميكنيم كه نود درصد مردم و بالاخص جوانها از طريق ابتكارات سمعى و مخصوصا بصري جلب موضوع ميشوند. به نظر من بايد عكسهايى را كه رعب انگيز نيست اما واقعى است و مرتبط است نشان داد كه بيننده را تشويق كند در مورد موضوع بخواند، علاقه نشان دهد و حمايت كند. من به شدت مخالف باز پخش عكسها و ويديوهايى هستم كه اين جنايتكاران از سربريدن و كشتار مردم پخش ميكنند چرا كه در نهات به نفع آنها تمام ميشود و ما نا خواسته كمك ميكنيم ويديوى انها را تعداد بيشترى ببينند و در نتيجه جو رعب و وحشت بيشتر همه گير شود

حسام يوسفى: برای نابودی داعش و جریانات تروریستی چه باید کرد؟

شيوا محبوبى: نابودى داعش و جريانات تروريستى را بايد به نظر من تعريف كرد. تروريسم و جنايت از نظر من و شما ممكن است تعريف و مرزبندى متفاوتى داشته باشد. مبارزه با ترور و جنايت به داعش محدود نميشود و ابعاد و قطب هاي مختلفي دارد. جنايت و ترور اسلاميها با داعش شروع نشده است. در اين مقطع جنايات داعش نفس را در سينه حبس ميكند، غير قابل تصور است و حد اقل بر اساس اطلاعات من هرگز اسلام سياسي در اين بعد وسعت و افسار گسيختگى دست به كشتار علنى و دهشتناك نزده است، اما اشتباه است اگر تصويرمان از مبارزه عليه ترور و را تنها به اين جنايت محدود كنيم . بايد همانطور كه ابتدا اشاره كردم گروه داعش را در جنبش اسلام سياسي و همزمان در مقوله تروريسم و تاثير آن در نقاط مختلف جهان ديد. ببينيد ممكن است برخى فكر كنند اين مقايسه اى نابرابر است اما از نظر من، نخست وزير سابق بريتانيا، تونى بلر و دولتش و يا جوج بوش، به اندازه داعش تروريست است. تونى بلر يك جنايتكار جنگى است كه هزاران نفر از مردم عراق را كشت و ميليونها نفر را آواره كرده است، اما اين جامعه او را به ما به عنوان يك كارشناس خاورميانه معرفى ميكند. از نظر من ختنه و حجاب بر سر كردن دختر بچه ها كه حتى در قلب همين كشورهاى اروپايى اتفاق ميافتد جنايت اسلام است، ترور كردن و كشتن روان و آينده اين كودكان خردسال است. اين نظام سرمايدارى و سيستم وحشت و ترورش كاري كرده است كه ما يك جنايت را بدتر از آن يكى بدانيم و در نتيجه به جنايتى كه كمتر جلو چشم است اهميت كمترى بدهيم و نتوانيم حجم جنايت را ببينيم. اينها همه جناياتى هستند كه دست در دست هم داده اند كه جامعه را بترسانند و ” ابرقدرتى ” را حفظ كنند. همين دولتهاي امريكا و انگليس به اسم مبارزه با تروريسم با نسب دوربين و استراق سمع علنا آزاديهاي مدنى مردم همين كشورهاي غربى را محدود ميكنند.

اگر ميخواهيم عليه داعش و امثال اين گروه مبارزه كنيم بايد سياستها و جنايات اژدهاى جنبش اسلام سياسى را افشا كنيم، بايد سياست دولتهاي حاكم   كه در بوجود آوردن ، حفظ و تغذيه گروههاى اسلامى و مماشات با آنها نقش بسزايى دارند را افشا كنيم، بايد سياست باز توليد ترور و وحشت را در اشكال مختلف توسط همين دولتهاى غربى   را افشا كنيم، بايد افكار عمومى را بسيج كنيم كه همين دولتها را وادار كنند كه دست از تغذيه و مماشات با اين گروهها بر دارند. اژدهاى اسلام سياسي چندين سر در نقاط مختلف دنيا دارد كه رژيم اسلامى ايران اصلي ترين آن است. داعش تنها يك سر اين اژدها است.

مندرج در نشریه شماره ۴ نه به اعدام – ۱۰ شهریور ۱۳۹۳

https://www.dropbox.com/s/9ftw9xbvttvt9m8/No-Execution4.pdf?dl=0

http://issuu.com/i.c.a.e.i.r/docs/no-execution4

 

برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.