شعر فردوسی از بادکوبه ای- و اشعار هیلا صدیقی

دید نسل جوان در نقد حکومت و نسل کهن .

شعر سبز است دوباره

شعر زیر 18 هیلا صدیقی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
نسل کهن از راه ناسیونالیسم حکومت را میخواهد نقد کند ولی نسل جوان بدون ناسیونالیسم به طرح مشکلات خود می پردازد.
نوشته ام «حقوق آری -ناسیونالیسم نه»! چرا که ناسیونالیسم در این عهد مادر فاشیسم است. تا چشم بهم بزنی مبارزه را خورده و به حرکات فاشیستی تبدیل میکند. برای کسب حقوق نیازی به ناسیونالیسم نیست.نیازی به ترکیسم یا فارسیسم نیست. راه نسل جوان به دموکراسی میرسد ولی راه نسل کهن به فاشیسم. انتخاب با خواننده است.
عدم انتشار شده: 
false