وضعیت انتشار کتاب ترکی در ایران- شریفه جعفری

صحبت شریفه جعفری
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در ایران هیچ محدودیتی برای آموزش و نشر زبان ترکی‌ وجود ندارد. زبان ترکی‌ حتا در برخی‌ دانشگاه‌های کشور هم تدریس میشود. آن چه که سردمداران کشور با آن کینه و دشمنی می‌ورزند زبان آذربایجانی می‌باشد.
عدم انتشار شده: 
false