وضعیت کنونی دریاچه اورمیه-منصور صیفی

صحبت منصور صیفی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.