کتاب دموکراسی ـ حکومت مردم
14.10.2014 - 21:14

با گرامی داشت یاد احمد کسروی، کورش آریامنش، منوچهر فرهنگی و هزاران مرد فرزانه و خردگرای دیگر، که در راه آزادی، برابری و برپایی دموکراسی و پایان دادن به دست اندازی ملایان دزد و دغل به بنیادهای سیاسی و اجتماعی و به دور انداختن پندارهای ویرانگر دینی دلیرانه بپا خاستند و در این راه جان سپردند. این نوشتار را به پیکارگران و شیفتگان برپایی دموکراسی (حکومت مردمی) در ایران، پیشکش می کنم.

برابری و آزادی های شهروندی و اجتماعی شهروندان و حق نامزدی برای گزینش در بنیادهای سیاسی کشور، حق دادن رای به نامزدهای برخاسته از میان شهروندان و پایان دادن به پندارهای مردم فریب دین و کوتاه کردن دست های ناپاک ملایان از بنیادهای سیاسی، اجتماعی و زندگی شهروندان تنها با بهره گرفتن از دو گوهر خرد و بینش و برپایی حکومت مردمی (دموکراسی) انجام شدنی است.

در درازای 35 سال گذشته، حکومت فاشیست فرقه شیعه در درون کشور با نیروی اهریمنی سپاه پاسدار مردام را سرکوب نموده و در بیرون از کشور هر اندیشمند خردگرای ایرانی، نامردمی ها و دزدی های این حکومت بیداد را آشکار کرده است، با فرستادن جوخه های مرگ ددمنشانه او را نابود کرده و یا مزدوران خود را وادار می کند، با دادن دادخواست های بی بنیاد در دادگاه های کشورهای بیگانه، او را در زیر هزینه های دادگاه ها و دستمزد سنگین وکیل از پای در آورد.

با آگاهی از این نامردمی ها، بر آن شدم، به سان سدها نوشتار دیگر، این نوشته پژوهشی را بی نام در دسترس هم میهنان آزاده بگذارم.

کتاب دمکراسی - حکومت مردم در فرمت پی دی اف

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایمیل دریافتی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما