بانوی تنها

تیره‌ی مرضیه احمدی اسكویی
همگام پروانه فروهر
همراه ندا آقاسلطان
ما را ببخش
ما تنها زمانی که هم در کوچه و هم در خانه را محکم قفل کرده باشیم،
سگ هار یکدست را چخ می کنیم.
 
 
فرزند گردآفرید
تبار نگار بابک
رهروی مهستیِ گَنجَوی
خاندان طاهره قرةالعین
ما را ببخش،
ما باشندگان شهر بزرگ چندین میلیونی،
ما مشت‌های گره‌کرده‌ی‌مان در جیب است نه در برابر درفش.
 
تیره‌ی مرضیه احمدی اسكویی
همگام پروانه فروهر
همراه ندا آقاسلطان
ما را ببخش 
ما تنها زمانی که هم در کوچه و هم در خانه را محکم قفل کرده باشیم،
سگ هار یکدست را چخ می کنیم.
 
ما را ببخش،
بانوی مبارز نستوه تنها
 
۲۹ مهر ۱۳۹۳
۲۱ اکتبر ۲۰۱۴
منبع: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.