پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی آفت جنبش است

شناسایی و افشای نفوذی‌های وزارت اطلاعات لازمه جنبش است و باید قاطعانه در این راستا گام برداشت اما پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی شگرد نفوذیهای وزارت اطلاعات و آفت جنبش است و باید در مقابل آن ایستاد و عاملانش را رسوا کرد. هوشیار باشیم که وزارت اطلاعات با شایعه "اعلام وجود نفوذی در صفوف اپوزیسیون و شناسایی و افشای آنها موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون شد و یا می شود"، در واقع می خواهد بر هوشیاری و فعالیت ما در جهت شناسایی و افشای نفوذی‌های خود بکاهد تا راحت‌تر به کارش ادامه دهد.

 چند روز پیش مطلبی با تیتر  "نفوذ عوامل وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون، توهم یا واقعیت؟"  به قلم نگارنده در سایت ایران گلوبال درج شد و در آن ضمن توضیحات از اعمال دیروز و امروز فردی به نام امیر ابراهیمی، نوشتم که بزرگترین مشکل ما نفوذی‌های وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون هستند و تا زمانی که شناسایی، افشا و صفوف اپوزیسیون از لوث وجود آنان پاکیزه نگردد، اتحادی شکل نخواهد گرفت و تا زمانی که یک اتحاد گسترده و آلترناتیو فراگیر که مورد اعتماد مردم باشد رُخ نشان ندهد، پیروزی بر این نظام جهل و جنایت متصور نیست. وزارت اطلاعات در یک واکنش علنی سعی کرد با کلیشه نمودن قسمتی از نوشته‌ام (البته با اندکی دستکاری و به طرز موذیانه) و همچنین در آمیختن آن با چند موضوع مشابه و نوشته دیگر، به مخاطبین خویش القا کند که شناسایی و افشای نفوذی‌های وزارت اطلاعات "موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون می شود". نفوذی‌های وزارت اطلاعات هم مضمون جمله داخل گیومه را در پستو به این و آن می گویند و یا برای‌شان می نویسند تا ایرانیان آزاده را از این اقدام که بواقع آفت زدایی و لازمه جنبش است، بر حذر دارند. لازم دیدم چند جمله‌ای در این مورد بنویسم تا شاید موجب تأمل کسانی گردد که ریگی در کفش ندارند و از روی نا آگاهی خطی را پیش می برند که در جهت منافع و مقاصد وزارت اطلاعات است.

همیشه بعد از انتشار چنین مطالبی پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی که از شگردهای نفوذی‌های وزارت اطلاعات است، شدّت می گرفت اما این‌بار گویی فتیله را بالاتر کشیدند و من مطمئنم که دودش خودشان را خفه خواهد کرد. جایز نمی دانم که نام و اعتبار کسی را هزینه اعمال خود کنم. هیچوقت به خودم چنین اجازه‌ای را نداده و نخواهم داد. بی‌شک اگر افرادی همچون امیر پرویز پویان که اینان نام و اعتبارشان را هزینه اعمال خود می کنند، زنده می بودند، فریاد می زدند آنچه که موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون شده و می شود، نه افشای علنی واقعیتی که امرالله و امرالله‌ها می نویسند، بلکه پچ پچ‌ها، زیرگوشی‌ها، در پستو گویی و در پستو نویسی‌های شما و همپالگی‌های‌شماست. اینان سالهاست که بعد از هر افشاگری و اقدام قانونی علیه مزدوران وزارت توسط بنده و یارانم در گروه آذرخش، با پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی‌علیه من که شاکی و پیگیری کننده علنی پرونده‌ها بودم و هستم، در پستو گفتند و نوشتند که "خودش مشکوکه، مطالبش سندیت نداره، خودش دست راست کریم حقی بوده"، " خودش همکار انوش بوده"، "از روز اول آنتن مجاهدین بود"، "همراه کریم حقی به ژنو رفته بود" و ..... در صورتیکه کریم حقی را من افشا کردم و شکایت علیه او هم به اسم بنده است، انوش و کُل شبکه برادران جعفری را من افشا کردم و شکایت علیه آنان هم به اسم بنده است، جریان ژنو را من افشا کردم و نامه به آقای کاپیتورن و مقامات هلندی به اسم بنده است، برای رد "آنتن مجاهدین" بودنم شاید نتوانم مدرک ملموسی ارائه کنم اما می خواهم باور کنید که این گفته و نوشته‌شان هم در راستای فکت‌هایی است که در فوق بر شمردم. بنده در نوشته‌های مختلف به تمامی پچ پچ‌ها، زیرگوشی‌ها، در پستو گویی و در پستو نویسی‌های اینان پاسخ علنی دادم تا شما هموطنان آزاده هم آنرا بخوانید و در جریان واقعیت امر قرار گیرید. بعد از آن خودم یک واقعیت انکار ناپذیر را در قالب سئوال مطرح کردم. زمان زیادی از انتشار آن نگذشته بود که وزارت اطلاعات با کلیشه کردن قسمتی از نوشته‌ام، در صدد بر آمد تا وانمود کند که بیان این واقعیات باعث بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون شده است و اینان هم در پستو همین خط را دنبال کردند و می کنند. اینها سالهاست که با پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی‌سعی کردند واقعیت امر را وارونه جلوه دهند و به دروغ مرا به کارهایی متهم کنند که خودم شاکی آن پرونده‌ها بودم و هستم. چطور دروغ‌های چندین ساله‌شان علیه بنده که در جهت تخطئه در روند قانونی پرونده مزدوران وزارت اطلاعات صورت می گیرد، "موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون" نمی گردد ولی واقعیتی که بنده نه در پستو، بلکه بطور علنی به آن پرداختم، "موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون می شود"؟

هموطنان عزیز! آنچه که موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون می شود، نه افشای علنی واقعیتی که من و ما با ارائه مدارک نوشتیم و می نویسیم، بلکه پچ پچ‌ها، زیرگوشی‌ها، در پستو گویی و در پستو نویسی‌های نفوذی‌های وزارت اطلاعات است. شناسایی و افشای نفوذی‌های وزارت اطلاعات ضرورت و لازمه جنبش است و باید قاطعانه در این راستا گام برداشت اما پچ پچ، زیرگوشی، در پستو گویی و در پستو نویسی شگرد نفوذی‌های وزارت اطلاعات و آفت جنبش است و باید در مقابل آن ایستاد و عاملانش را رسوا کرد. هوشیار باشیم و بدانیم که وزارت اطلاعات با شایعه "اعلام وجود نفوذی در صفوف اپوزیسیون و شناسایی و افشای آنها موجب بی‌اعتمادی در صفوف اپوزیسیون شد و یا می شود"، در واقع می خواهد بر هوشیاری و فعالیت ما در جهت شناسایی و افشای نفوذی‌های خود بکاهد تا با خیال راحت به کارش ادامه دهد. وظیفه هر ایرانی آزاده است که نفوذی‌های وزارت اطلاعات را شناسایی، افشا و دولت کشور محل سکونت خویش را وادار نماید تا آنان را دستگیر و محاکمه کند. نباید از تهمت و افترا ترسید. باید دست در دست هم گذاشت و بساط مزدوران این نظام جهل و جنایت را برچید. باشد که چنین کنیم.

** در آخر لازم است تا شما را در جریان نظرات بعضی از دوستان هم قرار دهم. عزیزانی از روی حسن نیت و خیرخواهی برایم نوشتند که بهتر بود بجای علنی کردن این موضوع، به سازمان چریکهای فدایی اطلاع می دادید که آنها خودشان اقدام کنند تا برای سازمان‌شان بد نشود. به اطلاع آنان و دیگر دوستانی که چنین نظری دارند می رسانم که بنده خوش باورانه و امیدوارانه چنین کاری را انجام دادم و ضمن توضیحات کامل از آنان خواستم که پیگیری کنند ولی متأسفانه نه تنها چنین نکردند، بلکه بعد از آن در پستو نویسی عضوشان شدت یافت. اگر لازم شد شرح کامل آنرا منتشر خواهم کرد. در ضمن عقیده داشتم و دارم که نوشته من نیست که سازمان‌شان را زیر سئوال می برد بلکه کتمان واقعیات ملموس از جانب آنان در انظار عمومی است که موجب ایجاد سئوال در اذهان می شود. اگر لازم ببینم افرادی که مسائلی را به چشم دیدند و اطلاعات منتشر نشده در اختیار دارند را می آورم و از چند تلویزیون می خواهم که بطور زنده گفته‌های‌شان را پخش کنند. لطفاً تا روشن شدن حقایق با ما همراه بمانید**

مجموعه‌ای از افشاگری‌ها

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا کیومرث شما مطمئنی که عضویت جواد ریاحی در سازمان چریکها با وساطت امیر ابراهیمی بود؟ اصغر کیانی از امیر ابراهیمی هم خواست که توضیح دهد یا فقط از جواد که حال و روز او را نوشت درخواست کرد؟ به نظرم باید از جنگ و دعواهای این شکلی استقبال کرد چونکه اطلاعات و اسراری را که اشخاص مجبورند مخفی نگهدارند و یا در بیان آن محذوریت دارند ، در اوج عصبانیت بی اختیار و غیر ارادی فاش می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از پدیده زیرگوشی که در فرهنگ عامیانه عمو مردک و یا خاله زنک بازی نامیده می شود متنفرم. آقای ابراهیمی مرقوم فرمودند که آفت جنبش است و بنده عرض می کنم که آفت دوستی و رفاقت ، همکاری در شرکتها و موسسات ، فامیلی و خانوادگی است. فقط اشخاص موذی و مورددار از این حربه استفاده می کنند. بیان صریح و علنی همیشه مثبت است و باعث می شود که سره از ناسره تشخیص داده شود. لطفاً لینک ردیه و یا تاییدیه امیر ابراهیمی را هم در اینجا بگذارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه نوشته اصغر کیانی از وضعیت جواد ریاحی در قسمت ادامه بالا جا نشد و من بقیه را در اینجا کوپی می کنم
رفتید و چگونه بعد از چند هفته سرو کله شما در خارج پیدا شد و بر علیه مجاهدین فعال شدید و چگونه اینبار صاحب خانه شدید و بعد صادقانه توضیح دهید که چرا رژیم آخوندی چند ما پیش با خانواده شما برخورد داشت و گویا شما با طرف آخوندی تان نقض قول کرده بودید گویا قرار و مدارهائی بین شما و فرار قهرمانانه شما از زندان وجود داشته است که در این زمینه میباید برای دوستان خود شرح دهید ! ......... البته و صادقانه متذکر میشوم که از بازگشت هرکسی به آغوش انقلاب خوشحال میشوم و ایکاش بازگشت صادقانه باشد و منهم بدان افتخار میکنم ولو اینکه شما دشمن من هم باشید و ...............................................................................................؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امرالله جان یک نوشته از اصغر کیانی در صفحه بهرام مودت خوندم که ذهن منو مشغول کرد و اگر درسته باشه دیگر جای شک و شبهه نیست. جواد ریاحی اصغر را زیر سئوال برد و اصغر هم عصبانی شد و گذشته جواد ریاحی را در صفحه نوشت که وقتی خوندم شوکه شدم. از یک کانال صد در صد موثق شنیدم که جواد ریاحی با وساطتت امیر ابراهیمی عضو سازمان مهدی سامع شد. نوشته اصغر را در ادامه نظر کوپی می کنم و خواهش می کنم بنویسید جریان چیه. اگر نوشته اصغر درست باشه خطری گروه مهدی سامع را تهدید می کنه و باید جلوی خطر را گرفت. نوشته اصغر را در ادامه کوپی می کنم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حق با نویسنده است و ما هر روز شاهد به فرمایش ایشان در پستوگویی و در پستونویسی هستیم. عمده اکتیوتیت ماموران مخفی رژیم در خارج کشور خراب کردن چهره اپوزیسیون واقعی با همین متد است. به قول آقای مصطفی عزیزی با همین جور نوشته های علنی و بدون رو در وایسی باید ریشه اینها را خشکاند. نظر خانم مینو همیلی هم درست و واقعی است در بین کادر سازمانها و احزاب سیاسی هم ما با این پدیده پستوگویی و پستونویسی مواجه هستیم و در این موارد هم آسیب فراوان دیدیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محفلیسم روشی است عقب مانده و غیر مدرن و مخرب که افراد در آن برای نقد دیگران استفاده میکنند که متأسفانه در تشکل های همگون سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی حتی در احزاب و سازمانهای اپوزسیون هم و کلآ در فرهنگ سیاسی ما بسیار رواج دارد. محفلیسم نه تنها سازنده نیست بلکه در موارد زیادی موجب دسته بندی و انشعابها ها شده است افرادی که به این روش مخرب برای نقد و بررسی دیگران روی میآورند اغلب ترسو و ناتوان از نقد اصولی هستند.