آتش تعصب وافراط درفلسطین

دیروز جمعه 14.08.2009 درساعات عصر بدنبال برخورد شدید بین رزیم خماس با یک جنبش افراطی اسلامی, حداقل 8 نفرکشته ودهها نفر زخمی شدند. بین کشته شدگان یک فرمانده منتخب خماس بنام ابوجبرئیل شیمالی ذکرشده است. شخص مذکور فرمانده جبهه ازاعدین ال کسام درشهر رافیخ بود. برخی ازعاملین رزیم ادعا کردند که نیروهای امنیتی به مسجدی که فعالین جنبش اسلامی افراطی درآن اقامت داشتند تسلط یافتند.

دیروز جمعه 14.08.2009 درساعات عصر بدنبال برخورد شدید بین رزیم خماس با یک جنبش افراطی اسلامی, حداقل 8 نفرکشته ودهها نفر زخمی شدند. بین کشته شدگان یک فرمانده منتخب خماس بنام "ابوجبرئیل شیمالی" ذکرشده است. شخص مذکور فرمانده جبهه "ازاعدین ال کسام" درشهر رافیخ بود. برخی ازعاملین رزیم ادعا کردند که نیروهای امنیتی به مسجدی که فعالین جنبش اسلامی افراطی درآن اقامت داشتند تسلط یافتند. طبق آخرین گزارش این عاملین, همه اشخاص این فرقه رادیکال درهمانجا که مستقرشده بودند, دستگیرشدند.

جریان اینچنین آغازشد: روزجمعه (امروز) درمسجد رافیخ یک رهبرافراطی اسلامی درعزه اعلام برقراری آئین اسلامی جدید درکنار بیت المقدس (معبد اورشلیم) شد. این شیخ متعصب که "عباد ال لطیف موسی" نام دارد اضافه کرد: که همه آئین شهر باید برمبنای رفتاروگفتار ومنش اسلامی مقدس باشد حتی اگر روی جنازه های آنها رد شوند. بعقیده اواین سبک زندگی (اسلامی) درست وطعم اصلی زندگی است. شیخ موسی با بانگ وفریاد این خطابه را به حکومت خماس اعلام کرد. او تاکید کرد که باید قانون ورسم ورسوم اسلامی را مو به مو اجرا کنید ویا اینکه به حزب بی دین وکافر تبدیل شوید که دربشت برده اسلام مقدس مخفی شده است. شیخ موسی با قاطعیت افزود: چنانچه قوانین ما را اجرا کنید مانیزدرخدمت رزیم خماس آماده خواهیم بود. مشخص شده که این افراد خشک مغز ازال قاعده بیروی میکنند.

درمقابل سخنان این شیخ متعصب, وزارت داخلی رزیم خماس اظهار داشتند که او دچاربیماری روانی است. آنها بطورواضح آشکارکردند که هرشخصی ازقانون رزیم سربیچی کند تعقیب ومتوقف خواهد شد. بعضی ازشاهدان این ماجرا ابراز کردند که برخی ازنیروهای امنیتی خماس به اشخاص جنبش افراطی تحت رهبری شیخ موسی که درحال سخنرانی درمسجد بود حمله وآنها را دستگیرکردند. هفته بیش نیز درشهرعزه رادیکالهای اسلامی اعلام کردند که همه دختران وزنان باید با بوشش وحجاب اسلامی ازخانه خارج شوند وگرنه حق خروج ازمنزل را ندارند.

آیا رادیکالهای اسلامی به زور وجبر مایلند که انسانها را به زمان عقب برگردانند وقوانین قرون وسطائی را برملتها تحمیل کنند؟ آیا قدرت, چشم افراد کوته فکر را کور وگوشهایشان را کر کرده که بهرقیمتی دریای خون راه بیندازند که به مقصد بلید خود برسند؟ راستی منبع اصلی این ویروس خطرناک ازکجا شیوع بیدا کرد؟

14.08.2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.