هزاران تن درزیر شکنجه اند، به اقدامی ملی وجهانی نیاز است

شکنجه هائی که این روزها توسط کودتاگران علیه دستگیر شدگان حوادث اخیر اعمال می شود گرچه از نوع همان شکنجه هائی است که 30 است علیه آزادیخواهان ایران اعمال می گردد اما شکنجه های امروز با شکنجه های سابق یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه شکنجه هائی که امروزه در مورد اسیران وقایع اخیر اعمال می گردد فقط و فقط با هدف ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه و درهم شکستن روحیه مبارزاتی مردم ایران در مقابل کودتاچیان صورت می گیرد و نه هیچ چیز دیگری . سابق براین و به مدت 30 سال...

بیت رهبری کودتا و شکنجه گران رژیم که در هفته های اخیر برگ سیاه دیگری را بر کارنامه سیاه خود علیه مردم ایران افزوده اند ، جهت خاموش ساختن شعله ی مقاومت ملی ایرانیان ، ایجاد رعب و وحشت درجامعه ، زهر چشم گرفتن از زنان و مردان آزادیخواه و برقرار ساختن نظم و آرامش کودتائی خود درسرتاسر کشور، این روزها شبانه روز و بدون وقفه مشغول شکنجه و خرد کردن جسم وجان دستگیر شدگان اند . علاوه بر زندان اوین و سایر شکنجه گاههای رسمی جمهوری اسلامی ، از ساختمانهای دولتی گرفته تا خانه های تیمی انصار حزب الله و تمام اماکنی که دراختیار اوباش کودتاچی است ، همه جا به شکنجه گاههائی برای درهم شکستن مقاومت ملی ایرانیان در مقابل کودتا گران تبدیل شده است .

شکنجه هائی که این روزها توسط کودتاگران علیه دستگیر شدگان حوادث اخیر اعمال می شود گرچه از نوع همان شکنجه هائی است که 30 است علیه آزادیخواهان ایران اعمال می گردد اما شکنجه های امروز با شکنجه های سابق یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه شکنجه هائی که امروزه در مورد اسیران وقایع اخیر اعمال می گردد فقط و فقط با هدف ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه و درهم شکستن روحیه مبارزاتی مردم ایران در مقابل کودتاچیان صورت می گیرد و نه هیچ چیز دیگری . سابق براین و به مدت 30 سال، دستگاههای امنیتی رژیم جهل و جنایت اسلامی ، گردآوری اطلاعات از گروههای "ضدانقلاب" را توجیه گر شکنجه های قرون وسطائی خود می دانستند اما بیت رهبری کودتا ، امروزه برای توجیه شکنجه هائی که در مورد دستگیر شدگان اخیر اعمال می نماید چه توجیهی می تواند داشته باشند؟ آیا می توانند مدعی گردند که هزاران تن از مردم عادی کوچه وخیابان را که به اسارت در آورده اند اخیر قصد براندازی حکومت اسلامی را داشته اند و با "گروهکهای ملحد و منافق" در ارتباط بوده و از "امپریالیسم و صهیونیسم جهانی" دستور می گرفته اند ؟ آیا می توانند مدعی شوند که چند ملیون ایرانی که پس از اعلام نتایج دروغین "انتخابات" در قالب یک زنجیره سبز و صلح آمیز در خیابانهای تهران و شهرستانها به حرکت در آمدند ، همه خائن و توطئه گر بوده اند ؟ مگر نه اینکه در میان دستگیر شده ها و شکنجه شدها چهره ها و شخصیت هائی وجود دارند که سابقه وزارت و وکالت و بالاترین مناصب حکومتی در همین حکومت اسلامی را داشته اند و تمام فعالیت هایشان شفاف و علنی و متناسب با قوانین جمهوری اسلامی بوده است ؟ و مگر نه اینکه این افراد همگی از وفاداران و خدمت گزاران رژیم و فرزندان انقلاب اسلامی بوده اند و هرکدام از آنان در گذشته خدمات شایانی به سیستم حکومتی اسلامی و ابقای آن در ایران کرده بوده اند ؟ پس چگونه است که این افراد از نظر بیت کودتا ، یک شبه به عناصر "خائن" تبدیل می شوند و حکم دستگیری و شکنجه آنان صادر می گردد ؟ آیا وارد کردن اتهام مسخره ی "انقلاب مخملی" می تواند توجیه گر اینهمه جنایت وتبهکاری باشد که بیت کودتا و دستگاههای تبلیغاتی آنان در چند هفته اخیر براه انداخته اند؟

بیت کودتا که ته مانده مشروعیت خود را در نزد گروههای اصلاح طلب دولتی و غیر دولتی از دست داده است و امروزه بجز دارودسته های چماق دار و چاقوکش کس دیگری را در پشت سر خود نمی بیند در آخرین تلاش مذبوحانه خویش برای تحکیم پایه های حکومت پوشالی کودتا ، تمامی ظرفیت ماشین سرکوبگری و تبلیغات خود را به کار انداخته است که مردم ایران را به روزهای پیش از کودتا بازگرداند و این امری است ناشدنی چرا که امروز و پس از 30 سال تحمل خفت و خواری ، جنبش مقاومت ملی ایرانیان آغاز گردیده است و هیچ نیروی ارتجاعی و ضد مردمی نمی تواند آنرا از حرکت باز دارد . تنها مفری که برای بیت کودتا و شورای ضد مردمی نگهبان باقی مانده است این است که انتخابات اخیر را باطل اعلام کنند و راه را برای یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی هموار سازند وگرنه هرچه بر ادامه حکومت کودتائی خود پافشاری ورزند ، در این باتلاق خود ساخته بیشتر فرو خواهند رفت .

به منظور عادی جلوه دادن اوضاع و احوال کشور ، چند روز پیش مقامات انتظامی و قضائی حکومت کودتا اعلام کردند که از مجموع 2500 دستگیر شدگان وقایع اخیر، تاکنون 2000 را آزاد کرده و اینک فقط 500 نفر در زندان بسر می برند که به پرونده آنان نیز بزودی رسیدگی خواهد شد !!! دروغ های کودتاچیان را باور نکنید ، یک رگ راست در لاشه متعفن این حکومت دروغ باقی نمانده است ، سرتا پای بیت کودتای خامنه ای – احمدی نژاد – شورای نگهبان ، دروغ است و تمام آمار وارقامی را هم که ارائه می دهند دروغ است . این آمار ارقام دروغین فقط برای فریب افکار عمومی وعادی جلوه دادن اوضاع بحرانی کشور است . علاوه بر صدها تن از فعالان جنبش مقاومت ملی که شب هنگام توسط آدم دزدان دولت کودتا ربوده شده اند هزاران تن دیگر نیزدر خیابانها بوسیله نیروهای انتظامی رژیم و اوباش لباس شخصی به اسارت در آمده اند و هیچکس از تعداد واقعی دستگیر شده ها چیزی نمی داند ، ولی آنچه که همه می دانند این است که تمام دستگیر شدگان مورد شکنجه و آزارهای جسمی و روحی قرار گرفته اند.

در روزهای اخیر، بیت کودتا پس از شکنجه و پرونده سازی برای هزاران تن از دستگیر شده ها ، در چهارچوپ مهندسی رعب و وحشت در جامعه ، به موازات اینکه که تعدادی ازدستگیرشده ها و شکنجه شده ها را آزاد می کند تعداد دیگری را با اتهامات واهی دستگیر می کند و پس از شکنجه های وحشیانه ، باز بسیاری از آنان نگه می دارد و تعدادی را آزاد می کند و این جریان را آنقدر ادامه می دهد که احساس نماید پایه های حکومت کودتا محکم شده و دیگرخطری جدی از جانب مردم و نیروهای آزادیخواه متوجه رژیم کودتا نمی باشد . بدین ترتیب کودتاگران با توسل به چنین شگردی ، از یکطرف پیام ترور و وحشت و شکنجه را به درون جامعه می برند تا شاید موجب ترس و یأس و ناامیدی در میان مردم گردند و از طرف دیگر با غربال کردن دستگیر شده گان جدید ، عناصر فعال جنبش مقاومت ملی را شناسائی کرده و آنان را به عنوان عوامل "اغتشاش" در بیدادگاههای خود محکوم نمایند . کودتاگران بدین وسیله می خواهند نیروی جنبش مقاومت ملی را فرسوده ساخته و بتدریج آنرا از نفس بیندازند و زمین گیر کنند ، این توطئه کودتاگران را می توان با تداوم بخشیدن به جنبش مقاوت ملی درهم شکست و نگذاشت مشروعه طلبان طالبانی به اهداف پلیدشان نایل آیند. در این تاکتیک فرسوده نمودن جنبش ، اگر جنبش مقاوت ملی علیرغم دستگیری ها و سرکوب ها به حرکت خود ادامه دهد آنوقت است که این تاکتیک کودتاگران به ضد خود تبدیل می گردد ، یعنی این نیروهای دولت کودتا است که خسته و فرسوده می گردند و چه بسا پاره از آنان به صفوف مردم ملحق خواهند شد . پس هرچه هست در گرو ادامه جنبش مقاومت ملی است و غفلت از آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای مردم ایران و نسل های آینده ببار آورد .

اقدام برای نجات دستگیر شده گان اخیر و تمام زندانیان سیاسی ایران که هم اکنون در زیرشکنجه بسر می برند می بایستی در سرلوحه درخواست های تمام اجتماعات ایرانیان ، بویژه ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد . جلب توجه افکار عمومی جهانیان نسبت به وضع وخیم زندانیان سیاسی ایران و تلاش برای نجات جان آنان وظیفه تک تک کسانی است که می خواهند از جنبش مقاومت داخل ایران پشتیبانی کنند . شاید انجام یک اعتصاب غذای 24 ساعته جهانی وبر پا کردن یک تظاهرات و راهیمائی جهانی و اقداماتی از این قبیل بتواند افکار عمومی جهانیان را متوجه جنایات و شکنجه های حکومت اسلامی نماید و موجب این گردد که مجامع جهانی فریاد مظلومیت ملت بزرگ و متمدنی که توسط دارودسته ای وحشی و جنایتکار به اسارت گرفته شده اند را بشنوند . بدون شک اگر افکار عمومی در سرتاسر دنیا علیه شکنجه گران حاکم برایران بحرکت درآید ، تحت تأثیر فشار افکار عمومی مردم ، دولت ها نیز مجبور به تجدید نظر در روابط سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم شکنجه گر خواهند شد. بیت رهبری کودتا در داخل و درمیان مردم ایران مشروعیت خود را ازدست داده است ، اینک باید کاری کرد که این دارودسته تبهکار در صحنه جانی نیز فاقد مشروعیت گردد و هر روز که می گذرد بیشتر وبیشترمنزوی گردد . باید به گونه ای افکار عمومی جهانیان را علیه بیت رهبری کودتا به حرکت درآورد تا بجز چند دیکتاتور آبرو باخته ای از قبیل : عمربشیر از سودان ، چاوز از ونزوئلا ، کیم ایل سونگ از کره شمالی کس دیگری برای بیت فاسدکودتا باقی نماند.

همچنین اعزام هیأتی از مجامع جهانی حقوق بشر نیز برای بازدید از شکنجه گاههای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی می تواند به یکی ازخواسته های فوری ایرانیان خارج از کشور تبدیل گردد گرچه می دانیم که این رژیم خیره سر و وحشی ، حتی اگر تحت فشارهای بین المللی مجبور به پذیرش چنین هیأتی شود اجازه ی نزدیک شدن به شکنجه گاهها و صحبت کردن با شکنجه شدگان را به چنین هیأتی نخواهد داد .

19 تیر ماه 1388

10 جولای 2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.