سند دستور خمینی به منظور کشیدن خون محکومین به اعدام

به دستور خمینی وبه منظور کشیدن خون محکومین به اعدام و تزریق آن به پاسداران دستور العملی به شرح زیر (سند) صادر شده بود:
متن سند:
 
 
از دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
 
به
 
کلیه دادستانهای انقلاب استان و شهرستانها
 
برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران در مواقعیکه برادران پاسدار در جریان درگیریهای خیابانی و جبهه جنگ زخمی و به بیمارستانها اعزام میشوند و نیاز فوری به تزریق خون دارند بعلل نداشتن خون و عدم امکان فوری به تهیه خون منتهی به فوت مجروح میگردد لذا برای رفع این مشکل دستور فرمایید بطور محرمانه افرادیکه محکوم به اعدام شده و اجرای حکم درباره آنان بلادرنگ باید اجرا گردد قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند خون محکومین را بوسیله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیک ترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل دارند تا در اولین فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی میشوند قرار گیرد.
 
یاد آور میشود از جهت اینکه نسبت به این اقدام اشکال شرعی بر آن تصور نگردد چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مد ضل العالی استفتاء گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد.
 
مهر و امضاء
 
دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران 
 
 
 
 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.