ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ عقیدتی ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺴﺘﻪ

ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ از کلیه درد شدید رنج می برد و با خطر از دست دادن کلیه روبرو است.

ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ از کلیه درد شدید رنج می برد ﻭ ﺑﻨﺎ به ﺗﺸﺨﯿﺺ پزشکان حاضر در ﺑﻬﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ، کلیه ایشان ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

پزشکان بهداری  پس از معاینه ایشان گفته بودند که ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ این ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ایشان وجود دارد.

ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 2 آبان، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍم قاسم آبسته ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻭﮊﺍﻧﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ اما  ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ با وجود وخامتﺣﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ممانعت از پوشیدن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﺮﻭﺍﻥ ﺯﻭﻟﻔﻌﻠﯽ (مسئول اعزام زندانیان در زندان رجایی شهر) ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻣﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ حال ﺑﻪ سلول خود برگرداننده می شود ﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭﺧﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ لحظه تنظیم خبر ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ از دست دادن کلیه ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ می کند .

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﻨﯽ ﮐﺮﺩ ﺣﺪﻭﺩ 83 ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ 10 ﻭﺍﺣﺪ 4 ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و همواره برای درمان بیماریشان با مشکلات بسیار روبرو هستند و تا هنگامی که خطر مرگ آنها را تهدید نکند با درمانشان موافقت نمی شود.

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ 83 زندانی  40 ﻧﻔﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ حکم 7 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ 36 نفر دیگر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ تاکنون ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ به ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ و نقض حقوقشان توجه لازم را نداشته اند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.