بی خبری از وضعیت شهروند کرد در بازداشتگاه ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ

ﺷﻮﺭﺵ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ شهروند 33 ساله مهابادی از عید قربان حدود 50 روز است که در ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ بازداشت می باشد.

ﺷﻮﺭﺵ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮐﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻠﻮل هاﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ می ﺸﻮﺩ.

 ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ زندانی حق ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ زدن نداشته ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭﯼ ﺩﺭﺳﻠﻮل هاﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﻪ پیگیری های ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ آنها نگران حال شورش هستند که تاکنون ﺣﺘﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ او را نمی دانند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.